AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Årsmöte 17 april kl. 17.30

Posted by on Apr 11, 2018 in Medlemsinformation, Nyheter | 0 comments

Årsmötet hålls i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Efter mötesförhandlingarna serveras kaffe och därefter talar Ann-Marie Lindgren om:

1918 – året då högern äntligen gav upp motståndet mot den allmänna rösträtten.

Tisdagen den 10 januari 1922 kunde de fem första kvinnliga ledamöterna inta sina platser i Sveriges riksdag, en i första kammaren och fyra i andra. Två av pionjärerna var socialdemokrater: Agda Östlund 1870–1942 Nelly Thüring 1875–1942

 

 

Read More

Vårens vandringar 2018

Posted by on Feb 19, 2018 in Kommande aktiviteter, Vandringar | 0 comments

Vandring i Hammarbyhöjden

Detta var en av de första av staden planerade nya bostadsområden under 1930-talet. Husen, s.k. smalhus, byggdes för mindre bemedlade, barnrika familjer. Stadsdelen har kallats för ”Den ljusa staden”.

Torsdag 3 maj, Samling kl 18 i Willy Brandts park.

 

Bland apelsinflickor, änglamakerskor och andra arbetarkvinnor på Södermalm

Stadsvandringen utgår från Lena Kallenbergs roman Apelsinflickan – om unga kvinnor på Södermalm under 1880-talet, då det var svårt för arbetarkvinnor att klara sig på låga industriarbetarlöner om man överhuvudtaget fick ett arbete. Många tvingades att prostituera sig, ett system som var godkänt av myndigheterna i mer än 50 år.

Vandringen leds av Lena Kallenberg och Kjersti Bosdotter.

Lördag 5 maj. Samling kl. 13.00 vid Groens malmgård, Vitabergsparken. Buss 3 till Renstiernas gata.

 

Arbetare och arbetarrörelsen på Söder – från Medborgarplatsen till Barnängen

Vi vandrar i spåren av den tidiga arbetarrörelsen – 1880-talet och framåt, och tittar på arbetsplatser, samlingslokaler och minnesmärken.

Tisdag 8 maj. Samling kl. 18.00 på Medborgarplatsen vid Anna Lindhs minnesmärke vid trappan till Medborgarhuset.

 

Norra begravningsplatsen

Välkommen till en guidad vandring på Norra begravningsplatsen. Många av arbetarrörelsens ledande gestalter är begravda här. Vandringen för oss till bl.a. August Palms, Hinke Berggrens, Kata Dalströms, Fredrik Sterkys, Herman Lindqvists, Per-Albin Hanssons gravar.

Lördag 12 maj. Samling kl. 13.00 vid Norra begravningsplatsen, Solna kyrkoväg, grind III.

 

Guidad busstur: Statarna på Södertörn

Gustav Nyberg guidar oss på en busstur i statarnas historia på Södertörn. Vi börjar i Älvsjö och slutar i Nynäshamnstrakten.

Det är en cirka 4 timmar läng färd. Medtag gärna picknick.

Lördag 26 maj. Samling kl 10.00 vid ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.

Avgift: 180 kronor. Anmälan senast 21 maj till: Kjersti.bosdotter@ifmetall.se eller telefon 070-571 98 95.

 

Från Branting till Palme – En vandring i arbetarrörelsens historia

Vandring i centrala Stockholm, från Norra Bantorget via Folkets Hus, över Olof Palmes gata till Adolf Fredriks kyrkogård där vandringen avslutas.

Torsdagar 14, 28 juni/ 5, 26 juli/ 2,9 augusti. Samling kl. 18.00 vid Brantingmonumentet på Norra Bantorget.

 

Arrangeras av AKS; ABF samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

 

 

Read More

Kvinnokalendern 2018

Posted by on Dec 20, 2017 in Bokutgivning, Nyheter | 0 comments

Systrar, kamrater!

KVINNOR I ARBETARRÖRELSEN

Almanacka 2018 Väggalmanacka i A3-format: I den presenteras: Alina Jägerstedt, Adelheid Popp, Tidningen Morgonbris, Anna Johansson-Visborg, Minna Sillanpää, Käthe Kollwitz, Moa Martinson, Ulla Lindström, Birgit Ståhl-Nyberg, Sjöfarande kvinnors fackförening, Maj-Britt Theorin, Ingalill Landqvist Westh
Beställ “Systrar, kamrater” för 100 kr + porto från AKS, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge eller aks@arbark.se
Jag beställer………….ex av almanackan
Namn…………………………………………………………………………………………………………………….
Adress…………………………………………………………………………………………………………………..
Postadress……………………………………………………………………………………………………………..
e-post……………………………………………………………………………………………………………………
Utgivare: Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Boklista

Posted by on Dec 20, 2017 in Bokutgivning | 0 comments

Bokbeställning sänds till

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge eller

info@arbetarkultur.se

När gatan tog mediemakt. Pariskommunens bilder  (150 kr)      __ex

Misgeld, Molin, Jaworski: Solidaritet och diplomati : Svenskt fackligt och diplomatiskt stöd till Polens demokratisering under 1980-talet  (150 kr)                                                          __ex

Klass i rörelse – Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling

av Lars Ekdahl o Lars Olsson  (195 kr)                                                  __ex

Folkhemmet tur och retur? Nya perspektiv på svensk socialdemokrati (120 kr)                                                             __ex

Ernst Wigforss: Kan dödläget brytas  (100 kr)                                 __ex

…Faror för staten av svåraste slag. Politiska fångar på Långholmen 1880-1950  (150 kr)            __ex

Gösta Larsson: Kajerna vid Hudson River  (80 kr)

Lars-Olof Lundberg En aktiv vänsterinner, LOs ordf Gunnar Nilsson (80 kr)                              __ex

Fram träder arbetaren, arbetarkonst o industrisamhällets bilder i Norden (120 kr)                        __ex

Lars Ekdahl: Rudolf Meidner I – tysk flykting och svensk modell (60 kr, I+II = 100 kr)            __ex

Lars Ekdahl: Rudolf Meidner II – facklig expert och demokratisk socialist (60 kr I+II=100 kr)    __ex

Ingvar Söderström: May 4 1886, Klasskamp i 1800-talets Chicago (50 kr)                                     __ex

Kaj Björk: Spanien i svenska hjärtan  (50 kr)                                                                                   __ex

Kämpande solidaritet, intervjuer med spanienfrivilliga (50 kr)                                                         __ex

För Spanien 1936-2011, Till 75-årsminnet av den antifascistiska solidariteten  (20 kr)                  __ex

Kerstin Ekström: Överlevarna, vittnesmål från sp inbördeskriget o francodiktaturen (50 kr)         __ex

Charles Kassman: Arne Geijer och hans tid 1957-1979  (30 kr)                                                       __ex

Sten Sjöberg: Fackföreningsman och republikan (20 kr)                                                                __ ex

Kommunistiska Manifestet 1848-1998 (75 kr)                                                                               __ ex

Notiser – jubileumsbok för AKS 1996 (20 kr)                                                                                  __ex

Akta er för socialdemokraterna – tidiga agitationsbroschyrer (20 kr)                                              __ ex

Kaj Björk: Carle eller vägen till vänster 30 kr)                                                                                __ ex

Håkan Boström: Den första striden  (30 kr)                                                                                     __ex

AKS minnesskrift 1926-1976  (20 kr)                                                                                            __ex

Holger Värnlund: Fem steg över parketten  (30 kr)                                                                        __ex

Bunny Ragnestam: Arbetare i rörelse del 1  (30 kr)                                                                        __ex

Bunny Ragnestam: Arbetare i rörelse del 2  (30 kr)                                                                        __ex

Sigurd Klockare: Den unge Per Albin, marxisten (10 kr)                                                                __ex

Vilhelm Moberg: Därför är jag republikan  (20 kr)                                                                          __ex

Medier och mediepolitik: om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet  (80 kr)              __ex

Lars Furuland: Svensk arbetarlitteratur  (75kr)                                                                              __ex

Hans Lagerberg: Ivar & Eyvind  (30 kr)                                                                                           __ex

Philippe Bouquet: Spaden och pennan  (20 kr)                                                                               __ex

Carl Johan Björklund: Orädda riddare av pennan  (20 kr)                                                               __ex

John Husberg: Metallarbetare i Stockholm  (20 kr)                                                                        __ex

Hulda Flood: Agda Östlund, pionjär i genombrottstid   (20 kr)                                                     __ex

Ola Palmaer & Torsten Jurell: Rött blod och vit frost (40 kr)                                                          __ex

Arbetslivsmuseer i Sverige (25 kr)                                                                                                  __ex

Vägen till uppdragen. Ombudsmän berättar (20 kr)                                                                       __ex

Skandinaver på vänsterflygeln i USA av Henry Bengston (20 kr)                                                  __ex

Anne-Marie Lindgren: Arbetarnas Stockholm 1880-1920  (100 kr)                                               __ ex

Systrar – kamrater! Kvinnor i arbetarrörelsen Almanacka 2018, A3-format (100 kr)                    __ex

 

————————————————————————–Porto tillkommer

Namn:______________________________________

Adress:_____________________________________E-post:______________________________________

 

 

 

Read More

Kata Dalström – agitatorn som gick sin egen väg

Posted by on Dec 20, 2017 in Bokutgivning | 0 comments

 

1894 gör Kata Dalström skandal. Hon är trettiosex år, uppvuxen i en förmögen familj och gift med en konservativ man – ändå blir hon so­cialdemokrat! Några år senare väljs hon som första kvinna in i parti­ledningen och snart betraktas hon som en av den tidiga kvinno- och arbetarrörelsens främsta agitatorer.  

Katas brinnande engagemang gör henne till en stridbar front-figur under demokratins genombrottstid. Hon hamnar i opposition med Hjalmar Branting och partiledningen men är äls-                                                         kad och beundrad av arbetarna – män och kvinnor – ute i landet, där hon ses som en levande legend.

 

Privatlivet är lika stormigt som det politiska. Hennes äktenskap är turbulent, hon föder sju barn, blir spiritist och buddhist och har flera kärleksaffärer.

Författaren och historikern Gunnela Björk fångar ett extraordinärt levnadsöde i Sveriges moderna historia. Hennes biografi om Kata Dalström skildrar en färgstark människa som gick sin egen väg.

 

Read More