AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Med filmen som vapen

Posted by on apr 26, 2022 in Kommande aktiviteter, Nyheter, Seminarier | 0 comments

Med filmen som vapen

Stefan Jarl, Lars Westman/Lena Ewerts, Jan Myrdal/Rune Hassner

1966 sände SVT Jan Myrdals och Rune Hassners film Myglaren som blev en ögonöppnare för många. Det var den första svenska långfilm som gjorts direkt för tv. Filmen har kallats ”en av de första lyckade politiska filmerna i Sverige”.

   Så kunde man alltså göra politisk film, med samhällskritiskt innehåll. Dessutom på liten budget. Det sågs inte med blida ögon överallt. Två år senare återkom paret Hassner/Myrdal med Hjälparen för SVT, en film i samma anda.

   Jan Myrdal och Rune Hassner fördjupade senare vårt intresse för den politiska bilden i tv-serien Bilden som vapen. Tillsammans kom dessa filmer att påverka en generation filmare.

Under tre lördagar är ”Filmen som vapen” tema för film- och diskussionsträffar på ABF-huset i samarrangemang mellan nedanstående organisationer.

Lördagen den 7 maj kl 13.00, är Lars Westmans/Lena Ewerts film om strejken i Malmfälten 1969/70, Kamrater, motståndaren är välorganiserad, den legendariska filmen om strejken som förändrade Sverige.

Lördagen den 14 maj kl 13.00 visas Stefan Jarls film Underkastelse, som handlar om de hundratals kemikalier vi alla bär i vårt blod, som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier i vår miljö. ”One Of The Most Important Films Of The Century”, enligt Michael Stanley-Jones. FN, Genève.

Lördagen den 21 maj kl 13.00 avslutas mötesserien med Myrdal/Hassners film Myglaren.

Dessa tre produktioner illustrerar ett genombrott för den radikala politiska filmen. Är detta bara historia idag eller förs traditionen vidare? Fortsätter upproret mot orimliga maktförhållanden i samhället och en kultur som bara fungerar som smörjmedel i stället för att ifrågasätta? Särskilt unga filmare och cineaster välkomnas!

Möjlighet till diskussion efter alla filmerna med bland andra Lars Westman och Stefan Jarl.

Håll utkik på ABF:s hemsida under evenemang för närmare information om programmet. Biljetter köpes via ABF för 60 kr per föreställning.

Arrangörer:

ABF Stockholm, AKS (Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap), FiB/K, Jan Myrdalsällskapet samt Jan Myrdal/Gun Kessles stiftelse.

Read More

Hemindustrins globala historia

Posted by on mar 27, 2022 in Kommande aktiviteter, Seminarier | 0 comments

Varför fortsätter hemindustrin vara en livaktig produktionsform trots att den ofta antas blivit utkonkurrerad av fabriksindustrin redan under tidigt 1800-tal? Vad finns det för likheter mellan hemarbetare i Buenos Aires 1850, Grekland 1930 och Jaipur 2009? Och hur ledde Arbetarbostaden på Skansen till att världens första international för hemarbetarorganisationer hölls i Stockholm 2018?

Hör Silke Neunsinger och Malin Nilsson prata om den nyutkomna antologin ”Home-based work and home-based workers 1800-2021”. I boken behandlar tjugotvå författare, två konstnärer och en poet hemindustriarbete över tre kontinenter och två århundraden.

Webbsänt seminarium, tisdagen 29 mars kl. 16.00 – 17.00

https://zoom.us/j/93222691788

Anordnas av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arena Idé, ABF Stockholm och ABF Göteborg

Read More

Hemindustrins globala historia

Posted by on feb 16, 2022 in Nyheter, Seminarier | 0 comments

Malin Nilsson, en av redaktörerna till boken Home-Based Work and Home-Based Workers (1800-2021) presenterar rykande färsk historisk forskning om hemindustriarbetarnas historia.

Tisdag 29 mars kl 16.00    Sänds på  www.arbark.se

Anordnas av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arena, ABF Stockholm och ABF Göteborg

Read More

Stalin på Östermalm

Posted by on feb 16, 2022 in Nyheter, Seminarier | 0 comments

Martin Jonols berättar i boken Stalin på Östermalm om en politisk familjehistoria där hans morfar Gustav Johansson satt i ledningen för Sveriges kommunistiska parti från 1929 fram till 50-talets slut. Alltid lika trogen Stalin och Sovjet. Boken handlar också om författarens egen familjs historia, som tidvis var mycket tragisk.

Tisdag 22 mars kl 16.00    Sänds på https://www.facebook.com/arenaide

Anordnas av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arena, ABF Stockholm och ABF Göteborg

Read More

Nostalgi över ett stålverk

Posted by on feb 16, 2022 in Nyheter, Seminarier | 0 comments

och rummets betydelse för minnen

Årets Kjersti-Bosdotterpristagare, Christoffer Holm, presenterar sitt arbete om stålverket i Koverhar utanför Hangö och avindustrialiseringens kulturella spår.

Maths Isacson kommenterar.

Tisdag 15 mars kl 16.00     Visas på www.arbark.se

Anordnas av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arena, ABF Stockholm och ABF Göteborg

Read More

Arbetarkvinnorna och deras förhållande till den kvinnliga…

Posted by on feb 16, 2022 in Kommande aktiviteter, Seminarier | 0 comments

borgerliga rösträttsrörelsen.

Malin Arvidsson berättar om den socialdemokratiska kvinnorörelsens förhållandtill den liberala, kvinnliga rösträttsrörelsen – något som var kontroversiellt de första två decennierna på 1900-talet. Det fanns dock arbetarkvinnor som var dubbelorganiserade i lokala rösträttsföreningar. Malin Arvidsson skriver på en bok om Nelly Thüring, en av de två socialdemokratiska kvinnorna som valdes in i andra kammaren 1921.

Tisdag 8 mars kl 16.00       Visas på  https://www.facebook.com/arenaide

Anordnas av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arena, ABF Stockholm och ABF Göteborg

Read More