AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Gunnar Sträng

Posted by on okt 7, 2019 in Kommande aktiviteter, Seminarier | 0 comments

Gunnar Sträng, 1906-1992, finansminister under 21 år, som var med och byggde det svenska välfärdssamhället.

Erik Åsbrink, som arbetat under Sträng på finansdepartementet och senare blev hans efterträdare på finansministerposten, ger en initierad bild av folkhemsfadern Gunnar Sträng och skildrar samtidigt en viktig period i Sveriges moderna historia

Onsdag 30 oktober kl. 18.00, Fri entré

ABF-huset, Sveavägen 41. Stockholm

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliote

Read More

Att nå ut – Arbetarhistoria för 2000-talet

Posted by on sep 26, 2019 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Svensk arbetarhistoria kan i mångt och mycket ses som ett framgångsrikt projekt, mycket forskning har producerats både av lokala grävcirklar, fackliga organisationer och av och med akademiska forskare. Ändå saknas industrisamhällets berättelse i offentligheten. Det finns inget museum som skildrar 1900-talets historia och arbetarrörelsens samhällsroll är inte del av den historiekanon som lärs ut i svenska skolböcker. Under seminariet diskuterar företrädare för de fackliga och politiska grenarna av arbetarrörelsen tillsammans med forskare möjligheter och strategier att nå ut med kunskapen om arbetarrörelsens historia, till en bredare allmänhet och till medlemmarna i den svenska arbetarrörelsen.

Torsdag 12 december kl 13.00-16.30,

LO, Barnhusgatan 18

Anmälan senast 9 december på www.arbark.se.

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Read More

Allmän rösträtt? Rösträttens utvidgning och fortsatta begränsningar

Posted by on sep 26, 2019 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Frukostseminarium med Fia Sundevall och Bengt Sandin (båda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek) Just nu firas ett viktigt jubileum i Sverige: den allmänna och lika rösträtten fyller hundra år. Så heter det åtminstone i högtidstalen och i den gängse historieskrivningen. I själva verket var nästan varannan svensk utesluten från rösträtten också i det första valet med ”allmän rösträtt”. Kampen för rösträtt var alltså inte avslutad – och pågår än idag. Vid det här frukostseminariet presenteras ny och pågående forskning om rösträttens fortsatta begränsningar efter reformen 1919/1921 och om arbetarrörelsens roll i att bevara och utmana dessa begränsningar.

Tisdag 10 december kl 09.00-10.00.

LO, Barnhusgatan 18.

Anmälan senast 7 december på www.arbark.se

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Read More

Svensk arbetarhistoria

Posted by on sep 26, 2019 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Svenska arbetarhistoria har varit en framgångsrik forskningsinriktning under lång tid, men hur har utvecklingen sett ut i andra länder? Hur förmedlas resultaten till en bredare publik. Kom och ät frukost med forskare från England, Indien, Island och Kanada som berättar om utvecklingen i deras länder; June Hannam, University of the West of England, Ragnheiður Kristjánsdóttir, University of Iceland, Bryan Palmer & Joan Sangster, both Trent University, Canada och Samita Sen, Cambridge University

OBS! mötet hålls på engelska.

Fredag 15 november kl 09.00-10.30.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge.

Anmälan senast 12 november på www.arbark.se

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Read More

For labour and for suffrage!

Posted by on sep 26, 2019 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Histories of labour movements and the struggles for democracy in Europe and beyond – International symposium Celebrations of women’s suffrage have often excluded the role of the labour movement, or the labour movement has been regarded as an obstacle to crossclass cooperation in this struggle. During this symposium historians from Iceland, India, Canada, the UK and Sweden will discuss the struggles of labour movements for democracy.

OBS! symposiet hålls på engelska.

Torsdag 14 november kl 09.00-17.00.

Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge.

Anmälan senast 10 november på www.arbark.se

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Read More

Nelly Thüring, fotograf, socialdemokrat och ”riksdagsmanska”

Posted by on sep 26, 2019 in Kommande aktiviteter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Frukostseminarium med Malin Arvidsson, Lunds universitet.

Nelly Thüring var en av de fem första riksdagskvinnorna som intog sina platser i januari 1922. Hon är född i Mala utanför Hässleholm och det var i Kristianstad som hon första gången hörde en socialistisk agitator. Det politiska engagemanget tog fart under åren i Lund, kring sekelskiftet 1900. Inför valet 1921 gjorde hon långa agitationsresor i syfte att få kvinnorna att utnyttja sin nyvunna rösträtt. Utifrån hennes reserapporter och artiklar kan vi få en inblick i villkoren för kvinnors politiska engagemang vid tiden för demokratins genombrott.

Torsdag 3 oktober kl 08.30-10.00

LO, Barnhusgatan 18.

Anmälan senast 29 september på www.arbark.se

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Read More