AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Arbetarhistoriska seminariet vårterminen 2016

Posted by on feb 1, 2016 in Kommande aktiviteter, Seminarier | 0 comments

 Sön 14/2, kl 14 – 15.30, Landskrona museum.

I anslutning till museets pågående utställning om flyktingar i Landskrona Hjälp! Landskrona 1943-52, föreläser Hans Wallengren om flyktinghistorien i Landskrona under rubriken Från Citadellet till Norrestad – om flyktingar och flyktingmottagande i Landskrona 1945-2000

 

 Ons 24/2, kl 19 – 20.30, Verdanditorpet, Hagåkersgatan 6, Landskrona.

Lars Berggren, historiker vid Centrum för Arbetarhistoria berättar om sina forskningsresultat under rubriken ”Nu är det vi som ha att befalla”. Om en arbetaraktion på konstgödningsfabriken i Landskrona 1885 och dess vidare sammanhang.

I samarbete med Verdandis avdelning 216, Framtidskämpen, i Landskrona.

 

Ons 2/3, kl 14.15-16, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.

Malin Nilsson berättar om sin nyutkomna avhandling, Taking work home: labor dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution – en avhandling för vars kvaliteter Malin tilldelats 2015 års Meidnerpris.

 

Tor 17/3, kl 19 – 20.30, Landskrona Folkets hus, Säbygatan 16.

Anniko Wolf, arkivarie och historiker, har i en serie uppsatser behandlat den socialdemo-kratiska kvinnorörelsen. Här berättar hon om den första av dessa, som har titeln ”Anarkistfruntimren”, och som handlar om ett av landets tidigaste socialdemokratiska s.k. Kvinnliga arbetareförbund.

I samarbete med S-kvinnor i Landskrona.

 

Tor 14/4, 18.30 – 20, Landskrona museum.

Ulrika Holgersson: Hembiträdet och spelfilmen. Stjärnor i det svenska folkhemmets 1930 och 40-tal. I detta föredrag får vi se och höra exempel på hur hembiträdet som filmstjärna ifrågasatte samhällets nedlåtande syn och blev ett språkrör för tankar kring den nya folkhemsideologin.

I samarbete med Landskrona museum.

 

Fre 20/5, kl 14.15 – 16, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.

Silke Neunsinger på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek berättar om ett internationellt bokprojekt om hushålls- och vårdarbete i ett globalt och historiskt perspektiv: Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers.

I samarbete med Radikala nätverket vid Historiska institutionen i Lund.

Sön 5/6, kl 14 – 15.30, på Statarmuseet i Torup.

Gustav Nyberg berättar om sitt pågående avhandlingsprojekt om statarnas kamp för sina rättigheter under sent 1800-och tidigt 1900-tal: Statarnas förfackliga kamp.

I samarbete med Statarmuseet i Torup.

 

Arbetshistoriska seminariet

Vårterminen 2016

För vidare information se www.arbetarhistoria.org eller ring 0768-825302

 

Sön 14/2, kl 14 – 15.30, Landskrona museum.

I anslutning till museets pågående utställning om flyktingar i Landskrona Hjälp! Landskrona 1943-52, föreläser Hans Wallengren om flyktinghistorien i Landskrona under rubriken Från Citadellet till Norrestad – om flyktingar och flyktingmottagande i Landskrona 1945-2000

 

Ons 24/2, kl 19 – 20.30, Verdanditorpet, Hagåkersgatan 6, Landskrona.

Lars Berggren, historiker vid Centrum för Arbetarhistoria berättar om sina forskningsresultat under rubriken ”Nu är det vi som ha att befalla”. Om en arbetaraktion på konstgödningsfabriken i Landskrona 1885 och dess vidare sammanhang.

I samarbete med Verdandis avdelning 216, Framtidskämpen, i Landskrona.

 

Ons 2/3, kl 14.15-16, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.

Malin Nilsson berättar om sin nyutkomna avhandling, Taking work home: labor dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution – en avhandling för vars kvaliteter Malin tilldelats 2015 års Meidnerpris.

 

Tor 17/3, kl 19 – 20.30, Landskrona Folkets hus, Säbygatan 16.

Anniko Wolf, arkivarie och historiker, har i en serie uppsatser behandlat den socialdemo-kratiska kvinnorörelsen. Här berättar hon om den första av dessa, som har titeln ”Anarkistfruntimren”, och som handlar om ett av landets tidigaste socialdemokratiska s.k. Kvinnliga arbetareförbund.

I samarbete med S-kvinnor i Landskrona.

 

Tor 14/4, 18.30 – 20, Landskrona museum.

Ulrika Holgersson: Hembiträdet och spelfilmen. Stjärnor i det svenska folkhemmets 1930 och 40-tal. I detta föredrag får vi se och höra exempel på hur hembiträdet som filmstjärna ifrågasatte samhällets nedlåtande syn och blev ett språkrör för tankar kring den nya folkhemsideologin.

I samarbete med Landskrona museum.

 

Fre 20/5, kl 14.15 – 16, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.

Silke Neunsinger på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek berättar om ett internationellt bokprojekt om hushålls- och vårdarbete i ett globalt och historiskt perspektiv: Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers.

I samarbete med Radikala nätverket vid Historiska institutionen i Lund.

 

 

Sön 5/6, kl 14 – 15.30, på Statarmuseet i Torup.

 

Gustav Nyberg berättar om sitt pågående avhandlingsprojekt om statarnas kamp för sina rättigheter under sent 1800-och tidigt 1900-tal: Statarnas förfackliga kamp.

I samarbete med Statarmuseet i Torup.

 

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska

förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet.

För vidare information se www.arbetarhistoria.org eller ring 0768-825302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————–

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet

bedriver en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska

förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten

strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet.

För vidare information se www.arbetarhistoria.org eller ring 0768-825302

Read More

Utställningar

Posted by on feb 1, 2016 in Nyheter | 0 comments

MODERNA MUSEET I MALMÖ

Hanna Ryggen: Världen i väven

Svensk-norske Hannah Ryggen (1894-1970) är en av 1900-talets mest säregna och tongivande konstnärer med vävar som ger uttryck åt ett starkt politiskt engagemang från 1930-talet och fram till hennes död 1970.

31.10 2015 – 6.3 2016 Moderna museet i Malmö

 

STIFTELSEN EMIGRANTERNAS HUS

Packhusplatsen 7 i Göteborg

Utställningar: Förförelse och förföljelse,  Det nya landet,  En enkel till Amerika

 

ARBEJDERMUSEET

Römersgade 22, Köpenhamn

Industriarbejdet

Udstillingen tar den besøgende igennem 150 års industrihistorie. Fokus er flyttet fra hver-dagen i hjemmet og på gaden til arbejdsplad-sen. Fokus er på industriarbejdet – på arbejdets udvikling. Man kan bland annat møde Carlsbergs bag-gårdsaftappere fra 1800-tallet, B&Ws nittersjak fra 1950’erne, montricerne på B&O, dagens syerske i Nicaragua og en handskema-ger, der hver dag sidder og syr handsker i udstillingen, som var det for fyrre år siden.

 

ARBEIDERMUSEET

Sagveien 28 Oslo

Fabrikkjenter og industriherrer”

Den industrielle revolusjon i Norge foregikk ved Akerselva, fra midten av 1840-årene. På Sagene og i Nydalen, etablerte Norges første tekstilfabrikker seg.

Svenskene kommer!

En utstilling om svensk innvandring til Kristiania og Oslo

 Torsdag 17. mars kl. 19: Fødested Sverige

Foredrag av historiker Unn Hovdhaugen.

Lars Aldén forteller om “Min svenske familie”.

Fika med kaffe og kanelbullar etter foredraget på Hønse-Lovisas hus.

Møtested: Arbeidermuseet, Sagveien 28

 Søndag 1. mai kl. 14.30: Mot et rikere land

En vandring fra Arbeidermuseet via Akers Mek. og Kongens mølle til Kjærlighetsstien, Egebergslottet og Regjeringskvartalet

Møtested: Arbeidermuseet, Sagveien 28

 Tirsdag 31. mai kl. 18: En vandring i de fattiges kvartal

Fattigdommens historie i Oslo

med historiker Johanne Bergkvist.

Møtested: Youngstorget v/ fontenen

 

INDUSTRISTEDET RJUKAN

Norsk Industriarbeidermuseum Vemork, 3660 Rjukan

Industriarbeideren 1950-2008

I utstillingen forteller fem arbeidere om sitt dagligliv, arbeidsliv og samfunnsliv fra 1950 og fram til i dag. Utstillingen tar for seg både livet på arbeidsplassen, i familien og storsamfunnet.

 

WERSTAS

Väinö Linnan aukio 8 i Tampere.

Konst från Sovjet

Lenin Museum i Tampere renoveras till sommaren 2016. Museets konstsamling – målningar, grafik, affischer och skulpturer visas på Werstas.

 

PEOPLE´S HISTORY MUSEUM

Left Bank Spinningfields, Manchester

Grafters – Industrial society in image and word

6 February – 14 August 2016

 

MUSEUM DER ARBEIT

Wiesensdamm 3, Hamburg

 Tvångsarbete – tyskarna, tvångsarbetarna och kriget

5 november 2015 – 3 april 2016

 

KÄTHE-KOLLWITZ-MUSEUM

Fasanenstrasse 24, Berlin

Mer än ett liv

Permanent utställning om Käthe Kollwitz har öppnats – om hennes tydliga politiska ställningstaganden i bildens form.

 

KÄTHE-KOLLWITZ-MUSEUM

Neumarkt 18-24, Köln

Gussgeschichte(n)

4 mars -5 juni 2016 Käthe Kollwitz skulpturer i gips, brons och zink

 

HANNAH RYGGEN-SENTERET

Ørland kultursenter på Brekstad, Ørland utanför Trondheim.

Utstillingen Hannahs landskap er aktuell i Hannah Ryggen-senteret på Ørland fra 6 november 2015. Her inngår billedvev av Hannah Ryggen og Britta Erixon. I tillegg presenteres landskapsmalerier av Hans Ryggen og fotografier fra Ryggen-gården.

Read More

Vi minns Klaus Misgeld och Kurt Blank

Posted by on feb 1, 2016 in Nyheter | 0 comments

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap har under hösten förlorat två mångåriga medarbetare och goda kamrater.

Klaus Misgeld var styrelseledamot i AKS och under många år aktiv i bokkommittén med ut-givning av bl a Manifestet 150 år, Fackföre-ningsman och republikan, Spanien i svenska hjärtan, Svensk arbetarlitteratur. Klaus var in-tiativtagare till den stora väggalmanackan om arbetarrörelsens historia och framväxt som togs fram till millennieskiftet 2000. Den kom i sin tur att omstöpas till boken Klass i rörelse. Tio år av sin pensionstid kom Klaus att ägna åt forskning om Solidaritet i Polen, ett arbete som blev Sällskapets årsbok 2015.

Kurt Blank var vid sin bortgång strax före årsskiftet ordinarie revisor i Sällskapet, en post som han innehaft sen 1985, han valdes 31 gånger, ett svårslaget rekord. Kurt började som ombudsman för Stockholms rörarbetare och därefter i Bygg-Ettan innan han kom till förbundskontoret för Byggnads där han var reserevisor i många år. Om någon kan sägas personifiera folkrörelsemänniskan så gäller det för Kurt.

Read More

Medlemsbrev januari 2016

Posted by on feb 1, 2016 in Nyheter | 0 comments

90-ÅRSJUBILEUM 6 APRIL

I april 2016 är det 90 år sedan ett upprop sändes ut och manade till samling i Typografiska Före-ningens samlingslokal på Västmannagatan 1 i Stockholm för  ”bildandet av ett arbetarkulturhisto-riskt sällskap för tillvaratagandet av arbetarrörelsens och arbetarklassens kulturhistoriska minnen och som till-handaginge med råd och hjälp, helst i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och närmast liggande officiella institutioner.”

De nio undertecknarna var alla män:Oskar Borge, föreståndare för Arbetarrörelsens arkiv, Johan-Olov Johansson, kassör i LO,  Fredrik Ström, redaktör, Ivar Vennerström, riksdagsman Sigvard Cruse, förtroendeman i Typografförbundet, Ragnar Casparsson, redaktör,  Ossian Håkansson, journalist Fredrik E Åhlander och bibliotekarie Mauritz Andersson, sekreterare i ABF

Välkomna till årsmöte i AKS och 90-årsjubileum 6 APRIL KL 17.30, ABF-HUSET I STOCKHOLM – mer information kommer om detta.

 

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN

Sällskapets höstmöte beslöt att behålla medlemsavgifterna oförändrade för år 2016 vilket innebär:

150 kronor för enskild

400 kronor för lokal organisation

800 kronor för central organisation

I medlemsavgiften ingår årsboken

 

BIDRAG TILL GRAVVÅRDEN!

AKS har sedan några år vårdnaden om August Palms och Kata Dalströms gravar på Norra be-gravningsplatsen i Solna och har delad vårdnad med arbetarrörelsen i Malmö av Henrik Me-nanders grav på S:t Paulikyrkogården i Malmö. Gravarna är blomstersmyckade och till alla tre gravarna görs guidade vandringar.  Till våren är det dags att göra en upprustning av August Palms gravsten, det har gått några år sen sist och texten behöver fyllas i. Alla tre gravarna är snart 100 år gamla.

Den som vill bidra till våra pionjärers gravvård kan använda AKS plusgiro 1725-1 och märka inbetalningen med ”Gravvård”.

 

SEMINARIER, VANDRINGAR, BUSSTURER

arrangeras och genomförs i samarbete med ABF Stockholm, Sveavägen 41, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB, Elektronvägen 2 i Huddinge och tidningen Arbetet.

www.abfstockholm.se

www.arbark.se

www.arbetarkultur.se www.arbetet.se

 

Read More