Posted by on feb 5, 2019 in Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

I boken Lönen, makten och värdigheten gör Harald Gatu fem nedslag i industriarbetarnas historia: 1905, 1945, 1983, 1995 och 2009. Via dessa år gestaltas de olika prövningar som den fackliga organisationen ställts inför i sin strävan att värna priset på arbetet och skydda arbetsvillkoren. Harald Gatu är reporter på IF Metalls tidning Dagens Arbete.

Måndag 15 april kl 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entre

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek