Medlemmar

Antalet medlemmar vid årets utgång var 824, en ökning sen förra året med 28. Medlemmarna är fördelade på:

764 enskilda medlemmar

44 lokala klubbar, regionala organisationer och avdelningar

16 riksorganisationer

 

 Styrelsen

Kjersti Bosdotter ordförande (mandattid utgår 2017)

Anne-Marie Lindgren vice ordförande (mandattid utgår 2017)

Lars Ekdahl ledamot (mandattid utgår 2017)

Bo Tengberg sekreterare (mandattid utgår 2016)

Göran Nilsson skattmästare (mandattid utgår 2016)

Lotta Durgé ledamot (mandattid utgår 2016)

Dan Nyberg ledamot (mandattid utgår 2016)

Göran Eriksson ledamot (mandattid utgår 2016)

Malin Klingzell-Brulin ledamot (mandattid utgår 2016)

Bjarne Isacson suppleant (mandattid utgår 2017)

Heli Kärkkäinen suppleant (mandattid utgår 2016)

Nina Sjöberg suppleant (mandattid utgår 2016)

Jonny Jakobsson suppleant (mandattid utgår 2017)

Revisorer

Kurt Blank och Eva Jacobsson med Kenneth Nilsson som ersättare.

Valberedning

Tore Lidbom (nyval), sammankallande, Gösta Fagerholm, Jan Aspefjord (nyval)

 

Styrelsesammanträden

Styrelsen har genomfört 9 protokollförda möten:

13 januari, 24 februari, 23 mars, 21 maj, 31 augusti, 6 oktober, 10 november, 8 december.

 

Mötesverksamhet

Årsmöte

Den 14 april genomfördes Sällskapets årsmöte i ABF-huset i Stockholm. Kristoffer Hernbäck ledde årsmötet som samlade cirka 90 medlemmar.

 

Solidaritet & Diplomati

Svenskt fackligt och diplomatiskt stöd till Polens demokratisering under 1980-talet

Klaus Misgeld och Karl Molin samtalade om sin gemensamma bok som också är AKS årsbok.

 

Höstmöte

Torsdagen den 19 november var det höstmöte i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap på ABF-huset i Stockholm. Mötet fastställde budget och beslöt att medlemsavgiften för år 2016 ska vara oförändrad:

Enskilda medlemmar och lokala klubbar 150 kr

Regionala organisationer och avdelningar 400 kr

Riksorganisationer 800 kr

 

Innan mörkret faller

Författaren och journalisten Björn Elmbrant berättade utifrån sin nya bok om Tyskland och Sverige i början av 1930-talet.

 

Bokkommittén

Bokkommittén har under året bestått av Kjersti Bosdotter, Lars Ekdahl och Anne-Marie Lindgren.

 

Årsboken 2015

I augusti 1980 inleddes den period i Polens historia som ledde fram till landets demokratisering. Den startade med en våg av strejker och slutade nio år senare i augusti 1989 med valet av Tadeusz Mazowiecki till premiärminister. Boken handlar om de svenska fackliga insatserna för den polska rörelsen Solidaritet som uppkom sommaren 1980 och som blev motorn i den polska förändringsprocessen samt den svenska diplomatins roll.

 

Minnesmärkeskommittén

Under hösten 2015 tillsatte styrelsen en Minnesmärkeskommitté vars uppgift det är att arbeta fram en plan för att synliggöra arbetarnas och arbetarrörelsens historia i det offentliga rummet i Stockholm och Stockholms län. Ordförande i kommittén är Bjarne Isacson och övriga ledamöter är Kjersti Bosdotter och Anne-Marie Lindgren från AKS styrelse tillsammans med Kristoffer Hernbäck, LO-distriktet och Conny Fogelström verksam i Stockholms län.

Den 2 november gjorde kommittén en uppvaktning av kulturborgarrådet Roger Mo-gert för att diskutera stadens syn på minnesmärken och informationsskyltar om his-toriska händelser med anknytning till arbetarrörelsen. Från vårt håll anfördes vikten av att La Mano på Katarinavägen ses över och repareras inför 80-årsminnet av spanska inbördeskrigets utbrott. Mötet som överhuvudtaget var positivt ledde till att vi i december månad fick en rapport om att det mesta var åtgärdat när det gäller La Mano – återstår uppsättning av en informationsskylt för att skydda den del av skulpturen som utgörs av en karta över Spanien och som skadats genom att ett fordon kört över den.

 

Systrar, kamrater! Kvinnor i arbetarrörelsen

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek fortsatte arbetet med att lyfta fram okända och kända kvinnor i arbetarrörelsen genom att producera en väggalmanacka även för 2016.  De tolv porträtten i almanackan: Första s-kvinnorna i fullmäktige, Alexandra Kollontaj, Kvinnornas Fackförbund, Anna Bondestam, Tidningsbuden, Hannah Ryggen, Inga Thorsson, Maja Ekelöf, Städerskestrejkerna, Bernadette Devlin McAliskey, Domitila Barrios de Chungara, Anna Lindh.

Gunnela Björk, Kjersti Bosdotter, Lotta Durgé, Malin Klingzell-Brulin, Anne-Marie Lindgren och Lucy Viedma utgjorde redaktionskommitté. Följande skri-benter medverkade: Gunnela Björk, Kjersti Bosdotter, Lotta Durgé, Martin Grass, Malin Klingzell-Brulin, Anne-Marie Lindgren Dan Nyberg och Lucy Viedma.

Väggalmanackan trycktes i 1 300 exemplar.

 

Seminarier

Som tidigare år har en rad seminarier genomförts i samarbete med ABF Stockholm, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Tidningen Arbetet. I Uppsala planerade ABF att tillsammans med AKS genomföra ett seminarium med historikern Helene Lööw kring hennes tre böcker om nazismen. Seminariet fick av säkerhetsskäl ställas in.

I Eskilstuna har medlemsorganisationen Föreningen Arbetshistoria i Eskilstuna i samarbete med ABF Sörmland anordnat seminarier.

Global historia – More than food – Histories of Humanitarian Aid

 

Tisdag 27 januari, halvdagsseminarium på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Improving the World: Swedish Development Assistance, 1945-1976

Urban Lundberg, Mattias Tydén, Annika Berg, Stockholm University

The History of Voluntary Food Aid and the Case of Ethiopian Famine Relief

Norbert Götz, Södertörns Högskola, Georgina Brewis, University College of London

Food and Agriculture in the Cold War World

Susan Levine, University of Illinois at Chicago

Why Studying the Histories of Humanitarian Aid?

Katarina Friberg, Södertörn University, Magnus Walan, Diakonia

Workers of the Sea, Unite? The Internationalist Legacy of the Pre-WWI Years

 

Onsdag 28 januari på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Leon Fink, University of Chicago-Illinois om ett av de första initiativen för att skapa en fackförening för sjömän inom handelsflottan.

 

Och jag är fri – Lennart Geijer och hans tid

Onsdag 11 februari ABF-huset Stockholm

Ulf Bjereld medverkade om sin biografi över politikern Lennart Geijer och hans liv och verksamhet som justitieminister.

 

The IFTU Women’s Committee

Torsdag 12 februari på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Susan Zimmerman, vid Central European University i Budapest, presenterade sin forskning om kvinnokommittén inom International Federation of Trade Unions.

 

Folkhemmet tur och retur?

Nya perspektiv på svensk socialdemokrati

Måndag 2 mars ABF-huset Stockholm

Forskarna Urban Lundberg och Sven E O Hort, som skrivit Socialdemokratin i det åldrande samhällets skugga samt Socialdemokratins metamorfos: klass-praktiker, organisationsformer och målförskjutningar – mellan nyliberalism och nykonservatism? samtalade om sina bidrag ur boken.

 

Folkets teater – Arbetarteater, dess historia och framtid

Söndag 29 mars ABF-huset Stockholm

Arne Andersson berättade om egna erfarenheter och historiska trådar till dagens lokalt förankrade arbetarteater. John Swedenmark föreläste om den senaste forskningen i ämnet arbetarteater. Företrädare för nutida spel medverkade i panel-samtalet: Hur erövrar vi framtiden?

I samarbete med ATR, Amatörteaterns Riksförbund och ATF, Arbetarteaterförbundet.

 

På spaning efter en svensk modell

– Idéer och vägval i arbetsgivarepolitiken 1897-1909

Torsdag 9 april ABF-huset Stockholm

Samtal mellan författaren Jan O Berg och historikern Lars Björlin.

 

Solidaritet & Diplomati – Svenskt fackligt och diplomatiskt stöd till Polens demokratisering under 1980-talet

Tisdag 14 april ABF-huset Stockholm

Klaus Misgeld och Karl Molin samtalade om sin gemensamma bok.

 

Alle mans John – En biografi om Herr Lundberg i Uppsala

Måndag 4 maj ABF-huset i Stockholm

Lars-Olof Lundberg berättade om sin bok om John Lundberg, 1905–1974, riks-dagsman från Uppsala under 32 år. Uppvuxen i Karlholms bruk och särskilt känd som allemansrättens försvarare.

 

Arbetarhistoria – Tema bildning

Tisdag 26 maj ABF-huset Stockholm

Jenny Jansson, Henrik Nordvall och Stefan Backius presenterade sina bidrag till Arbetarhistorias temanummer om bildning och bildningens roll för arbetar-rörelsen.

 

Forskarstafett på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Heldagsseminarium 28 maj

Taking work home: labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution.

Malin Nilsson, Göteborgs universitet.

En industriell reservarmé i välfärdsstaten – arbetslösa socialhjälpstagare 1913-2012.

Lovisa Broström, Göteborgs universitet.

Ägare och kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939.

Pål Brunnström, Lunds universitet.

Ports, dock workers and labour market conflicts.

Jesper Hamark, Göteborgs universitet.

 

Vad pågår egentligen i huvudet på en busschaufför?

Torsdag 17 september ABF Stockholm

I kortromanen Man nickar och säger hej får vi följa den unga tjejen Pi och hennes väg från utbildning till färdig bussförare i Stockholms södra förorter.

Petra Liebe-Harkort berättade om sina upplevelser och om hur boken blev till.

 

Joe Hill 100 ÅR. Städerna som minns Joe Hill

En svensk-amerikansk historia

Måndag 28 september ABF Stockholm

Göran Greider berättade och presenterade sin nya bok. Anne Feeney från Pittsburgh, fackföreningarnas sångfågel och agitator medverkade tillsammans med trubaduren Jan Hammarlund.

 

Att skjuta hästar

Tisdag 6 oktober ABF Stockholm

Kjell Eriksson presenterade sin nya roman om en grupp internationella briga-dister under det spanska inbördeskriget.

 

Böcker bibliotek bildning

Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk

Torsdag 15 oktober ABF Stockholm

Kerstin Wallin och Mats Myrstener berättade om folkbildaren, bibliotekspion-jären och språkvetaren Valfrid Palmgren.

 

Makten i hamnen

Fredag 16 oktober Vasamuseet

Jesper Hamark från Göteborgs universitet föreläste om sin avhandling om tidiga konflikter och strejker i hamnarna. Samarbete med Maritima seminariet.

 

Fred – Frihet – Solidaritet – Utställning och seminarium

Lördag 24 oktober kl 13.00-16.00, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Medverkande:

Nina Sjöberg, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Bertil Jansson: Bilder om fred, frihet och solidaritet – visning och reflektioner

Pierre Schori: Minnet som motståndshandling

Emily Fahlén: Samtidskonst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa

Utställningen, som invigdes av Pierre Schori, visade ett tjugotal konstverk som LOs tidigare kulturombudsman Bertil Jansson samlat under många år och nu donerat till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Konstnärer: Lars Hillersberg, Ulf Rahmberg, Peter Dahl, Enrico Baj, Lars Huch Hultgren, Petter Petersson, Krystyna Piotrowska, Marja Ruta, Gert Sparr, Hans Johansson, Börje Sandelin, Waldemar Lorentzon, Helmtrud Nyström, Anna Sjö-dahl, Mattias Fagerholm, Gerald Steffe, Gerhard Nordström och Jacques Zadig.

 

Arkivens dag – Tema: Gränslöst

Lördag 14 november kl 10.00-15.00, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Varje år håller arkivinstitutioner i de nordiska länderna öppet för allmänheten på Arkivens dag. Forskarstafett med inbjudna författare som presenterar sina arbeten:

Ida Olsson Al Fakir: Nya rum för socialt medborgarskap – Om vetenskap och politik i ’Zigenarundersökningen’ – en socialmedicinsk studie av svenska romer 1962-1965

Martin Ericson: Exkludering, assimilering eller utrotning, ’Tattarfrågor’ i svensk politik, 1880-1955

Olle Jansson: Industriell invandring – Utländsk arbetskraft och metall- och verk-stadsindustrin i Västmanlands län och på Bulten i Hallstahammar 1946-1967.

Kalle Holmqvist: Fred med Norge – om hur den svenska arbetarrörelsen agerade under unionsupplösningen med Norge 1905.

 

Innan mörkret faller

Torsdag 19 november ABF Stockholm

Författaren och journalisten Björn Elmbrant berättade utifrån sin nya bok om Tyskland och Sverige i början av trettiotalet jämfört med dagens situation.

 

Karl Marx – En biografi

Måndag 23 november ABF Stockholm

Hur såg Marx på politikens roll och möjligheter, och vilken fördjupad förståelse kan vi få för begrepp som dialektik och alienation? Sven-Eric Liedman redo-gjorde för Marx syn på politik och samhälle.

 

Socialistiskt Forum

Lördag 28 november kl 10.00-18.00, ABF Stockholm

AKS medverkade med bokbord tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bib-liotek och Svenska Spanienfrivilligas Vänner.

Sällskapet var med och arrangerade fyra seminarier:

  • Statarnas förfackliga kamp

Gustav Nyberg talade om statsystemet vid de många herrgårdarna i Stockholms-området och lantarbetarnas kamp för organisation och rättigheter.

  • Var kvinnorna välkomna i facket?

Organisation och strejkbryteri i Maria Sandels författarskap. Anne-Marie Lind-gren föreläste. (Samarbete med Maria Sandel-sällskapet)

  •  Vad skulle vi göra om vi inte var rädda?

David Ericsson om sin nya novellsamling om långtradarchaufförernas villkor i en alltmer globaliserad värld.

  •  Vad kan vi lära av historien?

Catalina Benavente och Jonas Söderqvist från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samtalade om vad dagens politiska rörelser kan lära av historien och varför att lämna in sina papper är en del av att vara organiserad.

 ************************************************************

 Pionjärernas gravar

August Palms grav

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap har sedan några år tillbaka ansvaret för August Palms grav på Norra begravningsplatsen i Solna. Genom medlems-insamlingar har det blivit möjligt att iordningställa graven och stenen som blivit illa medfaren under årens lopp. Varje år företar Sällskapet vandringar till Norra begravningsplatsen och besöker August Palms grav.

Kata Dalströms grav

År 2014 övertog Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap ansvaret för Kata Dal-ströms grav på Norra begravningsplatsen i Solna. Under årets vandring till pion-järgravarna deltog Katas barnbarn Birgitta Dalström.

Henrik Menanders grav

Korkskäraren och den fackligt aktive Henrik Menander är författare till Arbetets söner som vid sidan av Internationalen är svensk arbetarrörelses mest sjungna kampsång. Arbetets söner skrevs 1885 och Menander översatte Internationalen 1902. Willy Menander har överlåtit vårdnaden av Henrik Menanders grav på S:t Pauli kyrkogård i Malmö till Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap som att ansvarar för den tillsammans med arbetarrörelsens organisationer i Malmö. Stenen har nu tvättats och gravområdet snyggats upp.

 

I arbetarrörelsens spår – vandringar o busstur

Sällskapet har tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ABF Stockholm och Tidningen Arbetet genomfört 27 guidade aktiviteter med nära 600 deltagare. Det finns för närvarande 17 olika slag av vandringar. En del av vand-ringarna var utannonserade medan andra var beställningsvandringar från fackliga och politiska organisationer men också av skolor och föreningar av olika slag. Ciceroner var Ewa Bergdahl, Kjersti Bosdotter, Göran Eriksson, Lena Kallenberg, Malin Klingzell-Brulin, Hans Lagerberg, Anne-Marie Lindgren, Gustav Nyberg, Maria Nyman-Stjärnskog och Bo Tengberg.

 

Vandringar längs Olof Palmes gata

11 juni, 25 juni, 2 juli, 30 juli, 6 augusti, 13 augusti genomfördes vandringar från Brantingmonumentet på Norra Bantorget till Hjalmar Brantings grav på Adolf Fredriks kyrkogård. Här sätts monumenten, konstverken och byggnaderna i samband med händelser och skeenden som förändrade det svenska samhället och formade historien.

Under vandringen berättas om demonstrationerna, tidningarna, möteslokalerna och om platsen där det socialdemokratiska partiet bildades påskhelgen 1889. Om enighet och splittring och hundraårig kamp för rösträtt och rättvisa.

 

Arbetarnas Södermalm – Västra Katarina (ny vandring)

4 maj genomfördes en vandring från Medborgarplatsen till Skanstull i industri-miljöer och bostadsmiljöer. (Samarbete med Katarina Socialdemokratiska före-ning).

 

Arbetarnas Södermalm

11 maj och 17 september (i samarbete med Maria Socialdemokratiska förening) genomfördes en ny vandring på Södermalm – arbetarnas och arbetarrörelsens historia med utgångspunkt från Södra Station.

 

Apelsinflickor, änglamakerskor o andra arbetarkvinnor på Södermalm

Vandringar på arbetarkvinnornas Södermalm den 13 juni, 9 september och den 18 september som utgår från Lena Kallenbergs roman Apelsinflickan – om unga kvinnor på Södermalm under 1880-talet då det var svårt för arbetarkvinnor att klara sig på låga industriarbetarelöner.

 

Arbetarnas Kungsholmen

Arbetare och arbetarrörelse i norra och östra delen av Kungsholmen med start T-bana Fridhemsplan, Mariebergsgatan genomfördes den 10 april.  Arbetarnas Kungsholmen 18 maj och 9 november genomfördes en vandring i den östra och södra delen av Kungsholmen bland industrier och bostadskvarter med start från T-bana Rådhuset/Parmmätargatan.

 

Kungsholmen

Vandringen bland flyktingar och författare på Kungsholmen genomfördes den 14 juni. Vandringen utgick från Lena Kallenbergs dokumentärroman I krig och kärlek, som utspelar sig i andra världskrigets Stockholm.

 

Kungsholmens författare

Vandring den 30 maj till författarna på Kungsholmen med utgångspunkt från Hans Lagerbergs bok.

 

I Maria Sandels spår

3 maj genomfördes vandringen på Kungsholmen där den tidiga arbetarförfattaren Maria Sandel bodde och arbetade. Vandringen skedde i samarbete med Maria Sandelsällskapet.

 

I Maria Sandels spår på Skogskyrkogården

Vandring med diktläsning till Maria Sandels grav på Skogskyrkogården den 19 september. Vandringen skedde i samarbete med Maria Sandelsällskapet.

 

Norra begravningsplatsen

Många av arbetarrörelsens ledande gestalter är begravda på Norra Begravningsplatsen. Vandringen den 31 maj ledde till August Palms, Hinke Bergegrens, Kata Dalströms, Fredrik Sterkys, Herman Lindqvists, Per Albin Hanssons, Gunnar Strängs, Ernst Blombergs med fleras gravar.

 

Björkhagen

27 april genomfördes vandringen i Björkhagen med utgångspunkt från T-bane-station Björkhagen.

 

Bagarmossen – ny vandring

19 maj gjordes första vandringen i Bagarmossen i samarbete med Bagarmossens Socialdemokratiska förening. Under vandringens gång medverkade Kulturskolans dansare som framträdde i japanska trädgården i japanska dräkter och många del-tagare medverkade med berättelser.

 

Skarpnäck – ny vandring

20 september genomfördes en ny vandring i gamla och nya Skarpnäck med Skarpnäcks Socialdemokratiska förening som medarrangör.

Arbetarkonst på Industrifacket Metall

27 januari, 29 januari och 3 februari genomfördes konstvandringar på Förbunds-huset i Stockholm.

 

Gershedens Folkets Hus på Skansen

10 juni besöktes Folkets Hus på Skansen.

 

I arbetarrörelsens spår – bussturer

Busstur till Moa Martinsons torp

9 juni genomfördes en bussresa till Moas torp i samarbete med Moa-sällskapet.

 

Busstur till statarna – ny tur

Den 29 augusti gjordes en fyra och en halv timmes lång busstur med 49 deltagare och Gustav Nyberg som guide. Herrgårdarna runt Stockholm var många, staden skulle försörjas – och i socknarna Brännkyrka, Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Spånga och Solna dominerade statarna som arbetskraft på storjordbruken. Närheten till en växande stad och ökad efterfrågan på livsmedel satte sin prägel på herrgårdarnas produktionsinriktning.  Under färden besöktes Enskede, Ågesta, Alby, Säby och Överjärva gårdar. Vid Säby gård förtärdes medhavd picknickmat.

 

AKS Bildningsresa 16-22 augusti 2015 till det Röda Finland

Jonny Jakobsson, styrelseledamot i AKS lämnade följande rapport på Sällskapets höstmöte:  ”Årets bildningsresa med titeln ”Det Röda Finland” startade söndagen den 16 augusti när vi 48 deltagare samlades vid Vikingterminalen för att gå ombord på m/s Amorella för färd till Åbo. Programmet för veckan var späckat, arrangörs-gruppen påläst och till det den stora kollektiva kunskap som fanns i gruppen och som i alla lägen var beredda att dela med sig av sin egen kunskap eller ställa reflekterande frågor som bar samtalet och tankarna framåt. Det var en bildningsresa i dess bästa mening. Och som om inte det räckte så kom sommaren denna vecka.

Men allt var inte solklart i dubbel betydelse, dels låg där en för mig ett stort stycke dold historia som inte på något sätt går att beskriva som en solskenshistioria. Temat var ju det röda Finland med fokus på det finska inbördeskriget, ett kort, brutalt och uppslitande krig landsmän emellan.

Redan vid det första stoppet mellan Åbo och Tammerfors, vid ett minnesmärke över de röda som avrättades i en skogsglänta i Lamminkylä, började jag känna av och förstå den blodiga histioren och segrarnas beslut att inte låta den röda historien bli synlig. Det var först efter lång kamp och kanske ett gemensamt krig de röda kunde börja resa sina minnesmärken utan att få dem förstörda eller förbjudna. De flesta av de nästa 300 minnesmärken som rests för att komma ihåg röda som stupade under kriget eller mördades efter inbördeskriget är resta efter 1947. Vi kom nu inte att se alla 300 märken men många blev det, och den mest känslomässiga stunden var nog vid minnesmärket i Mustila där kvinnokompaniet från Valkeakoski pappersbruk arkebuserades. 36 kvinnor mellan 15-23 år som med stor beslutsamhet hade haft en avgörande roll vid striderna vid Alvetula bro men sedan blev tillfångatagna, skändade och avrättade för att sedan bli nergrävda i en myr med hopp att bli bortglömda. Där står idag ett minnesmärke dit det an-ordnas resor för att minnas, lära och förstå.

Jag tror få eller ingen har en sådan samlad kunskap om de rödas minnesmärken i Finland som systrarna Bosdotter, som på många platser efter egna utforskningar har fått lära kommunernas informationstjänster att de har ett eller flera minnes-märken i sin kommun. Det kanske bevisar att ska man lära av historien räcker det inte med minnesmärken, man måste besöka dem och hålla historien levande för att förstå händelseförloppen och sätta in dem vår egen samtid.

Med den tanken reste vi vidare till platser som Urjala, Valkeakoski, Tammerfors, Riihimäki, Lahti, Helsingfors och många fler orter. Vi besökte Vapriikki museum som hade en utställning om 1918, Arbetarmuseet Werstas i Tammerfors, Lenin-museet, det gamla Folketshusmuseet i Riihimäki som lär vara det enda folkets-husmuseet i världen. Förstås så var vi på Paasitorni, Folkets hus i Helsingfors, som har sin speciella plats i den finska arbetarrörelsens historia och en central roll i inbördeskriget.

Litteraturen var närvarande som när vi gjorde en resa i Väinö Linnas barn- och uppväxtmiljö i Urjala, där han har hämtat inspiration till trilogin ”Under polstjärnan”. Det bjöds på diktuppläsning vid ett antal minnesmärken. Vid stannade till på en av de många sommarteatrarna och fick lära oss mer om finsk arbetarteatertradition. Vi hade blomsternedläggning vid det Nationella minnesmärket över de röda, ”Crescendo”, i Helsingfors.

Det bjöds på föredrag i bussen mellan alla stoppen av ett flertal deltagare. På stoppen fick vi utöver arrangörsgruppens föredrag lyssna på inbjudna intressanta föredragshållare och guider som kunde vidga perspektiven om Finlands historia och där emellan gjorde vi tappra försök att lära oss finska kampsånger.

Som ni förstår var det många intryck som skulle bearbetas, nya bekantskaper som var spännande, lägg därtill den litteraturlista och läsförslag som vi tilldelats innan resan. Ja sannerligen var det en bildningsresa i dess bästa betydelse!”

 

www.arbetarkultur.se – sällskapets hemsida

AKS har en egen hemsida. Nu läggs informationsmaterial ut, tanken är att hemsidan ska vidareutvecklas så att man kan beställa böcker och skrifter men också så att det blir möjligt att bygga upp en bank av minnesberättelser och annat material.

I arbetarrörelsens spår på nätet

Sällskapet arbetar med ett projekt vars syfte är att presentera arbetarrörelsens minnesmärken i hela landet i en databas på nätet.

Monumentet över Internationella Brigaderna

Monumentet restes i universitetsområdet i Madrid vid 75-årsminnet av den första strid som Internationella Brigaderna deltog i under det spanska inbördeskriget.

AKS var med och finansierade monumentet och ett tjugotal medlemmar var närvarande vid invigningen hösten 2011. Från Sverige anslöt sig omkring 550 antifascister till de Internationella Brigaderna, nästan alla fackligt organiserade. LO-distriktet i Stockholms län förvaltar minnet av de som stupade i kampen för demokratin och hedrar dem för deras insats vid La Mano i Stockholm, det monument till de Spanienfrivilligas minne, som genom demokratiska beslut uppförts och bekostats av Stockholms stad.

Monumentet i Madrid har upprepade gånger utsatts för skadegörelse, så har skett även under 2015. Det finns också ett beslut i Högsta domstolen att monumentet ska avlägsnas. Monumentet står ännu kvar på sin plats i universitetsområdet och i oktober högtidlighölls minnet av de Internationella Brigadernas insats.

     ************************************************************

 

Slutord

Året har präglats av många och utåtriktade arrangemang – seminarier, visningar, vandringar och bussturer. Utöver våra sedvanliga vandringar innebar året tre nya vandringar, en ny halvdags busstur och en veckolång resa till det Röda Finland.

Årets medlemsbok, Solidaritet & Diplomati. Svenskt fackligt och diplomatiskt stöd till Polens demokratisering under 1980-talet av Klaus Misgeld, Karl Molin och Pawel Jaworski, kom precis till Sällskapets årsmöte den 14 april där den presenterades av Klaus Misgeld och Karl Molin.

För fjärde året i rad har AKS i samverkan med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek tagit fram en väggalmanacka med arbetarrörelsens kvinnor och under några hektiska höstmånader sålt den till många intresserade. Tillsammans med ABF Stockholm har vi bedrivit verksamhet kring böckerna Klass i rörelse och Arbe-tarnas Stockholm.

Som vanligt har ett stort antal medlemmar ställt upp när det gällt utskick och för att packa böcker, ett stort tack vill styrelsen rikta till dessa. Ett tack för ett fint och intensivt samarbete vill vi rikta till ABF Stockholm och Tidningen Arbetet, Maria Sandelsällskapet samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek vars vänförening Säll-skapet utgör. Vi vill också tacka AKS-gruppen i Uppsala och Föreningen för Arbetarhistoria i Eskilstuna, som arrangerar intressanta seminarier.

 

Stockholm i januari 2016

 

Kjersti Bosdotter,  Anne-Marie Lindgren,  Göran Nilsson,  Bo Tengberg, Lars Ekdahl, Lotta Durgé, Göran Eriksson,  Dan Nyberg,  Malin Klingzell-Bruli, n Nina Sjöberg,  Bjarne Isacson,  Heli Kärkkäinen,  Jonny Jakobsson