AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Välkommen till Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.

Här hittar du information om vår verksamhet såsom årsboken, seminarier, vandringar mm.

Konsumentkooperationens globala historia från 1850 – en bokpresentation

Posted by on Sep 16, 2018 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Mary Hilson, Aarhus universitet och Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, har tillsammans med Greg Patmore, Sydney universitet, redigerat antologin A global history of Consumer Co-operation. Med bidrag från ett trettiotal forskare ger antologin en överblick över ursprungen och utvecklingen av konsumentkooperationen från 1800-talet fram till idag. Bidragen, som täcker de kooperativa rörelsernas historia i en rad olika nationella sammanhang i Europa, Nord- och Latinamerika, Asien och Oceanien, visar den stora variationen som har funnits och finns mellan olika kooperativa rörelser; de olika politiska, ekonomiska och sociala kontexter inom vilka de har agerat; de ideologiska strömningar som har påverkat deras utveckling och orsaken till deras uppgång och fall vid olika tillfällen. Boken undersöker också kontakterna mellan de kooperativa rörelserna i olika delar av världen och ifrågasätter att 1844 års Rochdale Co-operative Society skulle vara det enda ursprung för konsumentkooperationen världen över.

Medverkande: Mary Hilson och Silke Neunsinger

Onsdag 10 oktober, Kl. 13.00 – 14.00

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Seminarier på Socialistiskt Forum

Posted by on Sep 16, 2018 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Ellen Key och inbördeskriget i Finland

Historikern Ulla Wikander berättar om ”fredsvännen” Ellen Key som när inbördeskriget bryter ut i Finland 1918 tar klar ställning för de vita och skriver på uppropet om att vapen och ammunition borde sändas till Mannerheims armé.

Svart gryning – fascismen i Finland 1919-1944

Historikerna Aapo Roselius, Oula Silvennoinen och Marko Tikka granskar i en omfattande bok den finska fascismen under mellankrigstiden, hur den fick stöd av näringslivet och samhällets toppskikt. Aapo Roselius medverkar i detta seminarium som handlar om hur nära ett fascistiskt maktövertagande Finland var.

Lördag 24 november.

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More