AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Välkommen till Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.

Här hittar du information om vår verksamhet såsom årsboken, seminarier, vandringar mm.

Sensommarvandringar i arbetarrörelsens spår i Stockholm

Posted by on Aug 19, 2016 in Nyheter, Vandringar | 0 comments

Arbetarna och arbetarrörelsen på Söder

Vi vandrar i spåren av den tidiga arbetarrörelsen – 1880-talet och framåt och tittar på arbetsplatser, bostäder, samlingslokaler och minnesmärken.

Torsdag 25 augusti. Samling kl 18.00 på Medborgarplatsen vid trappan till Medborgarhuset vid Anna Lindhs minnesmärke.

 

Bland apelsinflickor, änglamakerskor och andra arbetarkvinnor på Södermalm

Stadsvandring som utgår från romanen Apelsinflickan – om unga kvinnor på Söder-malm under 1880-talet då det var svårt för att arbetarkvinnor att klara sig på låga industri-löner om man överhuvud taget fick ett arbete. Många tvingades prostituera sig, ett system som var godkänt av myndigheterna i mer än 50 år. Andra kvinnor tog upp den fackliga och politiska kampen mot arbetslöshet och samhällets orättvisor.

Författaren Lena Kallenberg och Kjersti Bosdotter leder en vandring på arbetarkvinnornas Södermalm.

Lördag 27 augusti kl 13.00. Samling vid Groens Malmgård, Vitabergsparken. Buss 3 till Renstiernas gata.

 

Konflikter och strider under den tidiga arbetarrörelsen

Vi vandrar i spåren av fackliga och politiska konflikter, demonstrationer och sammanstötningar.

Torsdag 1 september kl 18.00. Samling på Tegelbacken nr 2.

 

Norra begravningsplatsen

Välkommen till en guidad vandring på Norra Begravningsplatsen. Många av arbetarrörelsens ledande gestalter är begravda på Norra begravningsplatsen. Vandringen för oss till August Palms, Hinke Bergegrens, Kata Dal-ströms, Fredrik Sterkys, Herman Lindqvists, Per Albin Hanssons med fleras gravar.

• Lördag 10 september kl 13.00. Samling på Norra begravningsplatsen, Solna kyrkväg, Grind III.

 

I Maria Sandels spår på Skogskyrkogården.

Vandring med berättelser om och uppläsning av Maria Sandels texter. Besök vid Maria Sandels grav.

Söndag den 11 september kl 13.00. Samling utanför Skogskyrkogårdens T-banestation.

I samarbete med Maria Sandel sällskapet.

 

Vandringarna sker i samarbete mellan AKS, ABF samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Read More

De finska fascisterna

Posted by on Maj 10, 2016 in Seminarier | 0 comments

Ett nyskrivet verk av de tre historikerna Aapo Roselius, Oula Silvennoinen och Marko Tikka om fascismen i det finska samhället från tiden efter inbördeskriget 1918 till slutet av andra världskriget 1944.

Hur såg det ideologiska klimatet ut som gav utrymme för fascismen? Skiljde sig den fascis-tiska rörelsen i Finland från liknande rörelser i Europa under mellankrigstiden? Vilken roll spelade centrala institutioner och personer som propagerade för eller stödde fascismen? Boken redogör bland annat för ”Frihetskrigets frontmannaförbund”, finlandssvenska författar-brödraskapet ”Svarta Gardet” och en av trettiotalets största ungdomsorganisationer: ”De blåsvarta”.

I slutet av boken berörs dagens Finland med de fascistiska rörelser och yttringar som finns i samhället – även om detta, så som under mellankrigstiden, förnekas av aktörerna.

Torsdag 12 maj kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 | Entré 60 kr

Arrangeras av  Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap. ABF samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Read More

Vandra i Maria Sandels spår

Posted by on Maj 10, 2016 in Vandringar | 0 comments

Maria Sandel-sällskapet bjuder på sång, musik och spännande berättelser om vår första kvinnliga arbetarförfattare

Maria Sandel (1870-1927) är vår första kvinnliga arbetarförfattare. Hon levde hela sitt liv på Kungsholmen i Stockholm under mycket knappa omständigheter, men lyckades ändå publicera ett flertal böcker, noveller och dikter. I hennes verk skildras Kungsholmen som vid den här tiden var en utpräglad arbetarstadsdel med stora industrier och arbetarkaserner. Maria Sandel berättar om vardagslivet, nöden och utsattheten, men också om gemenskapen och solidariteten.

Denna vandring tar cirka 1,5 timme och leds av styrelseledamöter i Maria Sandelsällskapet, som bjuder på sång, musik och spännande berättelser.

Samling vid T-banans uppgång Parmmätargatan (utanför hissen) station Rådhuset, blå linjen kl 13.00.

Arrangörer: ABF Stockholm, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Maria Sandelsällskapet

Read More