AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Välkommen till Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.

Här hittar du information om vår verksamhet såsom årsboken, seminarier, vandringar mm.

Nils Ferlin och Per Anders Fogelström

Posted by on Apr 26, 2017 in Kommande aktiviteter, Seminarier | 0 comments

Två författare med olika karaktär och inriktning, men det finns beröringspunkter mellan dem. Båda var också – fast på olika sätt – förankrade i ett förflutet Stockholm.  Tor Englund, ordförande i Nils Ferlin sällskapet och  Karl-Olof Andersson,, författare till biografin Per Anders Fogelström, Ett liv för litteraturen, freden och miljön, samtalar om de båda författarna.

Torsdag 4 maj kl 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Entré 80 kr / 60 kr för pensionärer, studenter och arbetssökande

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More