Bli medlem

Att bli medlem i AKS är enkelt. Medlemsavgiften är olika för enskilda och organisationer:

  • 200 kr om året för enskilda,
  • 400 kr för lokala organisationer, och
  • 800 kr för centrala organisationer.

Då ingår förutom seminarier, vandringar, utställningar och utflykter en årsbok som bara den är värd betydligt mer. För att bli medlem skickar man en ansökan med uppgifter om namn och adress till:

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
c/o Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Elektronvägen 2
141 49 Huddinge

Eller till e-post: info@arbetarkultur.se.

Sätt in medlemsavgiften på PG: 1725-1 eller på Swish 123 230 88 98. Glöm inte att ange ditt/organisationens namn.

Välkommen som medlem i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap!