Gravvård

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap har vårdnaden om en rad av arbetarrörelsens pionjärers gravar. Du kan stödja gravvården genom att skänka en slant via Swish: 123 230 88 98, skriv ”gravvård” i meddelandet.

August Palm
AKS har sedan några år tillbaka ansvaret för August Palms grav på Norra begravningsplatsen i Solna. Genom medlemsinsamlingar har det blivit möjligt att iordningsställa graven och stenen som blivit illa medfaren under årens lopp. Den senaste renoveringen gjordes sommaren 2020.

August Palm (1849-1922) var skräddare, agitator och tidningsredaktör. Hans tal Vad vilja socialdemokraterna? på Hotell Stockholm i Malmö 6 november 1881 anses ofta vara startskottet för den socialistiska arbetarrörelsen i Sverige.

Kata Dalström
År 2014 övertog Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap ansvaret för Kata Dalströms grav på Norra begravningsplatsen i Solna. En renovering genomfördes. Katas grav ingår i Sällskapets årliga vandringar bland pionjärgravarna.

Kata Dalström (1858-1923) var en av det tidiga 1900-talets mest populära agitatorer inom arbetarrörelsen. Vid partisplittringen 1917 anslöt hon sig till det nybildade Socialdemokratiska vänsterpartiet (senare Sveriges kommunistiska parti).

Hinke Bergegren
I juni 2020 övertog AKS ansvaret för Hinke Bergegrens grav på Norra Begravningsplatsen, också den ingår i AKS-vandringarna.

Hinke Bergegren (1861-1936) var redaktör och agitator. Han tillhörde den strömning inom den tidiga socialdemokratin som rörde sig mot en anarkosyndikalistisk hållning och uteslöts ur det socialdemokratiska partiet 1908. För eftervärlden är han framför allt känd som sexualupplysare och för att sprida information om preventivmedel.

Karl Kilbom
I augusti 2021 övertog AKS ansvaret för Karl Kilboms grav och ordnar sedan dess vandringar på Bromma kyrkogård där vi berättar om ett tjugotal gravar som har anknytning till arbetarrörelsen.

Karl Kilbom (1885-1961) var redaktör och politiker. Som ung var han en del av det socialdemokratiska ungdomsförbund som bröt med moderpartiet 1917 och bildade Socialdemokratiska vänsterpartiet (senare Sveriges kommunistiska parti). 1929 bildade han det antistalinistiska Socialistiska partiet för att 1937 återvända till SAP. Kilbom var drivande i mycket av arbetarrörelsens kulturverksamheter.

Henrik Menander
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap har delat ansvar för Henrik Menanders grav på S:t Pauli kyrkogård i Malmö med arbetarrörelsens organisationer i Malmö.

Henrik Menander (1853-1917) var korkskärare, arbetardiktare och fackföreningsman. Han är främst känd som upphovsman till sången Arbetets söner och som översättare av Internationalen.