AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Två seminarier kring antologin: ”Från arbetets horisont.

Posted by on feb 17, 2021 in Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Två seminarier kring antologin:

”Från arbetets horisont. Perspektiv på historisk forskning om arbete och samhälle under kapitalismen”

Obs – ändrat datum! Torsdag 22 april kl 15.00

Arbetarhistoria: Kritisk forskning i dialog med arbetarrörelsen – erfarenheter och framtida möjligheter

Torsdag 28 april kl 15.00

Historiska perspektiv på samtiden: Att utmana makten över arbetet och samhällsutvecklingen – erfarenheter och framtida möjligheter Medverkande: Lars Ekdahl (redaktör), Maths Isacson, Mats Greiff, Staffan Stranne och Johan Strandberg.

Seminariet sänds på AKS facebooksida och på Arena Idés Facebooksida: https://www.facebook.com/arenaide

Arrangeras av AKS, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ABF Stockholm, ABF Göteborg och Arena idé.

Read More

Marie Nielsen – dansk, kvinnlig socialist

Posted by on feb 17, 2021 in Kommande aktiviteter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Torsdag 25 mars kl 15.00

Marie Nielsen (1875–1951) var under mellankrigstiden en av Danmarks mest kända socialister. Hon lyckades med hårt arbete skaffa sig utbildning till lärare och blev ledande företrädare för socialdemokratin, vänstersoci- alismen och kommunismen.

Författaren Morten Thing samtalar med bokens översättare Per-Olof Mattsson.

Seminariet sänds på Arena Idés Facebooksida: https://www.facebook.com/arenaide

Read More

Ulla Lindström – enda kvinnan i Erlanders regering

Posted by on feb 17, 2021 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Onsdag 17 mars kl 15.00

Ulla Lindström (1909-1999) var under åren 1954-1966 den enda kvinnan i Tage Erlanders regeringar. Hon var också svensk FN-delegat och stark förkämpe för kvinnors rättigheter.

Historikern Gunnel Karlsson författare till en nyutkommen biografi över Ulla Lindström, samtalar med Gunnela Björk om en pionjär som var verksam i en tid då ytterst få kvinnor gavs framträdande politiska poster.

Seminariet sänds på Arena Idés Facebooksida: https://www.facebook.com/arenaide

Read More

Naftasyndikatet – Berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige

Posted by on feb 17, 2021 in Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Torsdag 25 februari kl 15.00

Riksdagsledamoten Fredrik Malm (L) skriver i sin bok med ovanstående titel om Einar Kruse som hade en märklig karriär inom kommunistiska partiet från utbrytningen i februari 1917 från socialdemokraterna och Branting till sin död 1960.

Han jobbade för Lenins handelsdelegation och sedan mellan 1928-37 Naftasyndikatet, det ryska oljebolaget som var verksamt i Sverige och efter försäljningen av bolaget slussade Kruse över pengarna till svenska kom- munistpartiet som möjliggjorde köpet av fastigheten på Kungsgatan 84, som ännu idag är partiets lokal. Kruse var Fredrik Malms morfars far.

Göran Eriksson, Arena och AKS, samtalar med Fredrik Malm.

Seminariet sänds på Arena Idés Facebooksida: https://www.facebook.com/arenaide

Read More

Ivar Lo-dagen

Posted by on feb 1, 2020 in Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Varje år, på Ivar Lo-Johanssons födelsedag, delas Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris ut till en betydande arbetarförfattare. Årets vinnare heter Lena Kallenberg och priset delas ut av LOs förste vice ordförande Therese Guovelin. • Söndag 23 februari kl 13.00 | ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm | Fri entré.

Read More