AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Konsumentkooperationens globala historia från 1850 – en bokpresentation

Posted by on Sep 16, 2018 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Mary Hilson, Aarhus universitet och Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, har tillsammans med Greg Patmore, Sydney universitet, redigerat antologin A global history of Consumer Co-operation. Med bidrag från ett trettiotal forskare ger antologin en överblick över ursprungen och utvecklingen av konsumentkooperationen från 1800-talet fram till idag. Bidragen, som täcker de kooperativa rörelsernas historia i en rad olika nationella sammanhang i Europa, Nord- och Latinamerika, Asien och Oceanien, visar den stora variationen som har funnits och finns mellan olika kooperativa rörelser; de olika politiska, ekonomiska och sociala kontexter inom vilka de har agerat; de ideologiska strömningar som har påverkat deras utveckling och orsaken till deras uppgång och fall vid olika tillfällen. Boken undersöker också kontakterna mellan de kooperativa rörelserna i olika delar av världen och ifrågasätter att 1844 års Rochdale Co-operative Society skulle vara det enda ursprung för konsumentkooperationen världen över.

Medverkande: Mary Hilson och Silke Neunsinger

Onsdag 10 oktober, Kl. 13.00 – 14.00

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Seminarier på Socialistiskt Forum

Posted by on Sep 16, 2018 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Ellen Key och inbördeskriget i Finland

Historikern Ulla Wikander berättar om ”fredsvännen” Ellen Key som när inbördeskriget bryter ut i Finland 1918 tar klar ställning för de vita och skriver på uppropet om att vapen och ammunition borde sändas till Mannerheims armé.

Svart gryning – fascismen i Finland 1919-1944

Historikerna Aapo Roselius, Oula Silvennoinen och Marko Tikka granskar i en omfattande bok den finska fascismen under mellankrigstiden, hur den fick stöd av näringslivet och samhällets toppskikt. Aapo Roselius medverkar i detta seminarium som handlar om hur nära ett fascistiskt maktövertagande Finland var.

Lördag 24 november.

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Livsöden i Finlands bortglömda fångläger

Posted by on Sep 16, 2018 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Sirpa Kähkönen presenterar sin bok.

1925 reste Lauri Tuomainen, författarens morfar, full av förhoppningar till Sovjetunionen och antogs vid officersskolan i Leningrad. Men han vantrivdes och återvände besviken hem. Efter en lång rättsprocess fängslades han 1928 i ett och ett halvt år i tvångsarbetslägret i Dragsvik. 1930 infördes lagar i Finland som kriminaliserade all kommunistisk verksamhet. Lauri dömdes 1932 till ytterligare sju år i Dragsvik, där fångvaktarna var organiserade högerextremister.

Torsdag 8 november, kl. 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Den röda våren

Posted by on Sep 16, 2018 in Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Presentation av 2019 års medlemsbok i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.

Samtal mellan Lars Ekdahl, Ole Martin Rönning och Aapo Roselius om det finska inbördeskriget och arbetarrörelsen i Norden.

Tisdag 20 oktober kl. 18.30

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Det nya modet – Birgit Ståhl-Nyberg

Posted by on Sep 16, 2018 in Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

”Hon blev inte konstnär trots sin uppväxt utan tack vare den. Hon föddes och växte upp i arbetarrörelsen. Det var en tid när skogsarbetarna organiserade sig, torpare och småbönder tog över ledningen i kommunen och allt var mättat av folklig kultur. Birgit Ståhl-Nyberg visste vart hon hörde. Hon tog ställning i konst” Ur  Det nya modet – Birgit Ståhl-Nyberg, som är den första boken om hennes liv och verk.

Mikael Nyberg och Robert Nyberg berättar och visar bilder.

Måndag 1 oktober kl. 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More