AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Konsumentkooperationens globala historia från 1850 – en bokpresentation

Posted by on sep 16, 2018 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Mary Hilson, Aarhus universitet och Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, har tillsammans med Greg Patmore, Sydney universitet, redigerat antologin A global history of Consumer Co-operation. Med bidrag från ett trettiotal forskare ger antologin en överblick över ursprungen och utvecklingen av konsumentkooperationen från 1800-talet fram till idag. Bidragen, som täcker de kooperativa rörelsernas historia i en rad olika nationella sammanhang i Europa, Nord- och Latinamerika, Asien och Oceanien, visar den stora variationen som har funnits och finns mellan olika kooperativa rörelser; de olika politiska, ekonomiska och sociala kontexter inom vilka de har agerat; de ideologiska strömningar som har påverkat deras utveckling och orsaken till deras uppgång och fall vid olika tillfällen. Boken undersöker också kontakterna mellan de kooperativa rörelserna i olika delar av världen och ifrågasätter att 1844 års Rochdale Co-operative Society skulle vara det enda ursprung för konsumentkooperationen världen över.

Medverkande: Mary Hilson och Silke Neunsinger

Onsdag 10 oktober, Kl. 13.00 – 14.00

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Seminarier på Socialistiskt Forum 24 november

Posted by on sep 16, 2018 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

KL. 15.00: Ellen Key och inbördeskriget i Finland

Historikern Ulla Wikander berättar om ”fredsvännen” Ellen Key som när inbördeskriget bryter ut i Finland i januari 1918 tar klar ställning för den borgerliga sidan. Ellen Key var pacifist och krigsmotståndare, till och med kritiserad för att vara antipatriotisk i sitt fredsarbete. Ändå krävde hon offentligt att Sverige skulle gå in med vapenhjälp till general Mannerheim och den vita sidan som – enligt hennes åsikt – stod för det rätta och de röda arbetarna för det onda. Hennes ställningstagande väckte stark debatt och ifrågasättande vid den här tiden då många liberaler och socialdemokrater menade att man borde arbeta för medling i konflikten.

 

 

Kl. 16.00; Svart gryning – fascismen i Finland 1919-1944

I det finska inbördeskrigets spår utvecklades den finska fascismen under mellankrigstiden. Den fick stöd av näringslivet och samhällets toppskikt. Den vita segern i inbördeskriget togs inte tillvara och dess frukter ansågs förstörda av politiker och systemet – demokratin och parlamentarismen. Lapporörelsen lyckades få kommunisterna förbjudna som politiskt parti och terroriserade finländska vänsterpolitiker, som misshandlades, tvångsskjutsades från sina hem och ibland mördades. Boken Svart gryning avslöjar hur nära Finland var ett fascistiskt maktövertagande. En av bokens författare, historikern Aapo Roselius, medverkar i detta seminarium.

Lördag 24 november.

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Livsöden i Finlands bortglömda fångläger

Posted by on sep 16, 2018 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Sirpa Kähkönen presenterar sin bok.

1925 reste Lauri Tuomainen, författarens morfar, full av förhoppningar till Sovjetunionen och antogs vid officersskolan i Leningrad. Men han vantrivdes och återvände besviken hem. Efter en lång rättsprocess fängslades han 1928 i ett och ett halvt år i tvångsarbetslägret i Dragsvik. 1930 infördes lagar i Finland som kriminaliserade all kommunistisk verksamhet. Lauri dömdes 1932 till ytterligare sju år i Dragsvik, där fångvaktarna var organiserade högerextremister.

Torsdag 8 november, kl. 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Den röda våren

Posted by on sep 16, 2018 in Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Presentation av 2019 års medlemsbok i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.

Samtal mellan Lars Ekdahl, Ole Martin Rönning och Aapo Roselius om det finska inbördeskriget och arbetarrörelsen i Norden.

Tisdag 20 oktober kl. 18.30

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More