AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Högerpopulisterna, SD och arbetarna

Posted by on feb 5, 2019 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Mats Wingborg inleder en diskussion med att redogöra för hur högerpopulismen har utvecklats i Västeuropa de senaste decennierna och hur läget har förändrats i Sverige. 23-26 maj är det val till Europaparlamentet och populisterna förväntas gå fram ytterligare. I senaste valet fick högerpopulisterna 18 % av väljarnas röster men 24 % av LO-förbundens medlemmar.

Måndag 6 maj kl 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

I vår uppvaktning av LO-distriktet i samband med 100-årsjubileet den 10 april har ABF Stockholm, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek överlämnat som gåva tre seminarier som genomförs i ABF-huset under våren.  Detta är ett av dem.

Read More

Kvinnorna i arbetarrörelsen

Posted by on feb 5, 2019 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Fackligt och politiskt aktiva kvinnor i arbetarrörelsen hade att driva både klassfrågor och kamp för jämställdhet. Det var inte alltid så lätt! Anne-Marie Lindgren föreläser.

Måndag 29 april kl 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

I vår uppvaktning av LO-distriktet i samband med 100-årsjubileet den 10 april har ABF Stockholm, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek överlämnat som gåva tre seminarier som genomförs i ABF-huset under våren.  Detta är ett av dem.

Read More

Vårt dagliga bröd

Posted by on feb 5, 2019 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Arbetarförfattaren Gösta Larsson (1898-1955) beskriver livet i Malmö i tiden kring storstrejken, hur arbetarna lever och organiserar sig. Vårt dagliga bröd är en nyutgåva och blir AKSs årsbok som presenteras i samband med årsmötet.

Torsdag 25 april kl 18.30

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Lönen, makten och värdigheten

Posted by on feb 5, 2019 in Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

I boken Lönen, makten och värdigheten gör Harald Gatu fem nedslag i industriarbetarnas historia: 1905, 1945, 1983, 1995 och 2009. Via dessa år gestaltas de olika prövningar som den fackliga organisationen ställts inför i sin strävan att värna priset på arbetet och skydda arbetsvillkoren. Harald Gatu är reporter på IF Metalls tidning Dagens Arbete.

Måndag 15 april kl 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entre

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More