Posted by on jan 4, 2022 in Medlemsinformation | 0 comments

Sune Ahlén han föddes och växte upp i Bångbro och blev under ungdomen lokalombudsman i SSU-distriktet i Jämtland/Härjedalen. Därifrån tog han steget till facklig ombudsman på SSU centralt och med tiden till studieombudsman på Fabriksarbetareförbundet. Nästa steg blev att börja som skolchef på LO, ett jobb han lämnade 1979 för att arbeta som arbetsmarknadsråd i USA. Efter det och fram till pensioneringen 1994 var Sune Ahlén på Nordens fackliga samorganisationen. Under 1990-talet valdes han till ordförande i Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap.

Sune Ahlén dog i november i en ålder av 87 år. AKS har valt att göra en donation till hans minne i Anna Linds minnesfond.

Read More