AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Bidrag till gravvården

Posted by on sep 17, 2021 in Gravvård | 0 comments

AKS har vårdnaden om August Palms, Kata Dalströms och Hinke Berggrens gravar på Norra begravningsplatsen i Solna samt Karl Kilboms grav på Bromma kyrkogård. Vården av Henrik Menanders grav på St Paulikyrkogården i Malmö delas med arbetarrörelsen i Malmö.

AKS blomstersmyckar gravarna och till dem görs guidade vandringar.

Den som vill bidra till våra pionjärers gravvård: använd AKS plusgiro 1725-1 och märk betalningen ”gravvård”.

Read More

Bidra till gravvården

Posted by on jan 26, 2017 in Gravvård | 0 comments

AKS har sedan några år tillbaka vårdnaden om August Palms och Kata Dalströms gravar på Norra begravningsplatsen i Solna. Sällskapen har också, tillsammans med arbetarrörelsen i Malmö,  vården av Henrik Menanders grav på S:t Paulikyrkogården i Malmö. Gravarna är blomstersmyckade och till alla tre gravar görs guidade vandringar.

Den som vill bidra till våra pionjärers gravvård kan använda AKS plusgiro 1725-1 och märka inbetalningen med ”gravvård”.

Read More