AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar

Posted by on maj 21, 2018 in Bokutgivning, Nyheter | 0 comments

Nu är den äntligen här!

Antologin som i dikt, noveller och serier skildrar dagens arbetsmiljöer och osäkra arbetsförhållanden. Brinnande stark och högaktuell!
Redaktörerna Henrik Johansson och Anna Jörgensdotter medverkar tillsammans med många av de över fyrtio författarna. Vi bjuder på kollektivt körord och uppläsningar, mingel, alkoholfritt bubbel och snacks samt tillfälle att köpa boken till specialpris.

Föreningen Arbetarskrivare bjuder in till releasefest i samarbete med AKS och ABF

> FREDAG 25 MAJ | KL 18.00 | ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41 | FRI ENTRÉ

Read More

Kvinnokalendern 2018

Posted by on dec 20, 2017 in Bokutgivning, Nyheter | 0 comments

Systrar, kamrater!

KVINNOR I ARBETARRÖRELSEN

Almanacka 2018 Väggalmanacka i A3-format: I den presenteras: Alina Jägerstedt, Adelheid Popp, Tidningen Morgonbris, Anna Johansson-Visborg, Minna Sillanpää, Käthe Kollwitz, Moa Martinson, Ulla Lindström, Birgit Ståhl-Nyberg, Sjöfarande kvinnors fackförening, Maj-Britt Theorin, Ingalill Landqvist Westh
Beställ “Systrar, kamrater” för 100 kr + porto från AKS, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge eller aks@arbark.se
Jag beställer………….ex av almanackan
Namn…………………………………………………………………………………………………………………….
Adress…………………………………………………………………………………………………………………..
Postadress……………………………………………………………………………………………………………..
e-post……………………………………………………………………………………………………………………
Utgivare: Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Boklista

Posted by on dec 20, 2017 in Bokutgivning | 0 comments

Bokbeställning sänds till

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge eller

info@arbetarkultur.se

När gatan tog mediemakt. Pariskommunens bilder  (150 kr)      __ex

Misgeld, Molin, Jaworski: Solidaritet och diplomati : Svenskt fackligt och diplomatiskt stöd till Polens demokratisering under 1980-talet  (150 kr)                                                          __ex

Klass i rörelse – Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling

av Lars Ekdahl o Lars Olsson  (195 kr)                                                  __ex

Folkhemmet tur och retur? Nya perspektiv på svensk socialdemokrati (120 kr)                                                             __ex

Ernst Wigforss: Kan dödläget brytas  (100 kr)                                 __ex

…Faror för staten av svåraste slag. Politiska fångar på Långholmen 1880-1950  (150 kr)            __ex

Gösta Larsson: Kajerna vid Hudson River  (80 kr)

Lars-Olof Lundberg En aktiv vänsterinner, LOs ordf Gunnar Nilsson (80 kr)                              __ex

Fram träder arbetaren, arbetarkonst o industrisamhällets bilder i Norden (120 kr)                        __ex

Lars Ekdahl: Rudolf Meidner I – tysk flykting och svensk modell (60 kr, I+II = 100 kr)            __ex

Lars Ekdahl: Rudolf Meidner II – facklig expert och demokratisk socialist (60 kr I+II=100 kr)    __ex

Ingvar Söderström: May 4 1886, Klasskamp i 1800-talets Chicago (50 kr)                                     __ex

Kaj Björk: Spanien i svenska hjärtan  (50 kr)                                                                                   __ex

Kämpande solidaritet, intervjuer med spanienfrivilliga (50 kr)                                                         __ex

För Spanien 1936-2011, Till 75-årsminnet av den antifascistiska solidariteten  (20 kr)                  __ex

Kerstin Ekström: Överlevarna, vittnesmål från sp inbördeskriget o francodiktaturen (50 kr)         __ex

Charles Kassman: Arne Geijer och hans tid 1957-1979  (30 kr)                                                       __ex

Sten Sjöberg: Fackföreningsman och republikan (20 kr)                                                                __ ex

Kommunistiska Manifestet 1848-1998 (75 kr)                                                                               __ ex

Notiser – jubileumsbok för AKS 1996 (20 kr)                                                                                  __ex

Akta er för socialdemokraterna – tidiga agitationsbroschyrer (20 kr)                                              __ ex

Kaj Björk: Carle eller vägen till vänster 30 kr)                                                                                __ ex

Håkan Boström: Den första striden  (30 kr)                                                                                     __ex

AKS minnesskrift 1926-1976  (20 kr)                                                                                            __ex

Holger Värnlund: Fem steg över parketten  (30 kr)                                                                        __ex

Bunny Ragnestam: Arbetare i rörelse del 1  (30 kr)                                                                        __ex

Bunny Ragnestam: Arbetare i rörelse del 2  (30 kr)                                                                        __ex

Sigurd Klockare: Den unge Per Albin, marxisten (10 kr)                                                                __ex

Vilhelm Moberg: Därför är jag republikan  (20 kr)                                                                          __ex

Medier och mediepolitik: om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet  (80 kr)              __ex

Lars Furuland: Svensk arbetarlitteratur  (75kr)                                                                              __ex

Hans Lagerberg: Ivar & Eyvind  (30 kr)                                                                                           __ex

Philippe Bouquet: Spaden och pennan  (20 kr)                                                                               __ex

Carl Johan Björklund: Orädda riddare av pennan  (20 kr)                                                               __ex

John Husberg: Metallarbetare i Stockholm  (20 kr)                                                                        __ex

Hulda Flood: Agda Östlund, pionjär i genombrottstid   (20 kr)                                                     __ex

Ola Palmaer & Torsten Jurell: Rött blod och vit frost (40 kr)                                                          __ex

Arbetslivsmuseer i Sverige (25 kr)                                                                                                  __ex

Vägen till uppdragen. Ombudsmän berättar (20 kr)                                                                       __ex

Skandinaver på vänsterflygeln i USA av Henry Bengston (20 kr)                                                  __ex

Anne-Marie Lindgren: Arbetarnas Stockholm 1880-1920  (100 kr)                                               __ ex

Systrar – kamrater! Kvinnor i arbetarrörelsen Almanacka 2018, A3-format (100 kr)                    __ex

 

————————————————————————–Porto tillkommer

Namn:______________________________________

Adress:_____________________________________E-post:______________________________________

 

 

 

Read More

Kata Dalström – agitatorn som gick sin egen väg

Posted by on dec 20, 2017 in Bokutgivning | 0 comments

 

1894 gör Kata Dalström skandal. Hon är trettiosex år, uppvuxen i en förmögen familj och gift med en konservativ man – ändå blir hon so­cialdemokrat! Några år senare väljs hon som första kvinna in i parti­ledningen och snart betraktas hon som en av den tidiga kvinno- och arbetarrörelsens främsta agitatorer.  

Katas brinnande engagemang gör henne till en stridbar front-figur under demokratins genombrottstid. Hon hamnar i opposition med Hjalmar Branting och partiledningen men är äls-                                                         kad och beundrad av arbetarna – män och kvinnor – ute i landet, där hon ses som en levande legend.

 

Privatlivet är lika stormigt som det politiska. Hennes äktenskap är turbulent, hon föder sju barn, blir spiritist och buddhist och har flera kärleksaffärer.

Författaren och historikern Gunnela Björk fångar ett extraordinärt levnadsöde i Sveriges moderna historia. Hennes biografi om Kata Dalström skildrar en färgstark människa som gick sin egen väg.

 

Read More

Boklista 2016

Posted by on feb 1, 2016 in Bokutgivning | 0 comments

Bokbeställning sänds till

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge eller

info@arbetarkultur.se

 

Titlar

 • Misgeld, Molin, Jaworski: Solidaritet och diplomati : Svenskt fackligt och diplomatiskt

stöd till Polens demokratisering under 1980-talet (150 kr)

 • Folkhemmet tur och retur? Nya perspektiv på svensk socialdemokrati (120 kr)
 • Ernst Wigforss: Kan dödläget brytas (120 kr)
 • …Faror för staten av svåraste slag. Politiska fångar på Långholmen 1880-1950 (150 kr)
 • Gösta Larsson: Kajerna vid Hudson River (80 kr)
 • Lars-Olof Lundberg: En aktiv vänsterinner, LOs ordf Gunnar Nilsson (80 kr)
 • Fram träder arbetaren, arbetarkonst o industrisamhällets bilder i Norden (120 kr)
 • Lars Ekdahl: Rudolf Meidner I – tysk flykting och svensk modell (60 kr, I+II = 100 kr)
 • Lars Ekdahl: Rudolf Meidner II – facklig expert och demokratisk socialist (60 kr I+II=100 kr)
 • Ingvar Söderström: May 4 1886, Klasskamp i 1800-talets Chicago (60 kr)
 • Kaj Björk: Spanien i svenska hjärtan (50 kr)
 • Kämpande solidaritet, intervjuer med spanienfrivilliga (50 kr)
 • För Spanien 1936-2011, Till 75-årsminnet av den antifascistiska solidariteten (30 kr)
 • Kerstin Ekström: Överlevarna, vittnesmål från spanska inbördeskriget o francodiktaturen (50 kr)
 • Sten Sjöberg: Fackföreningsman och republikan (20 kr
 • Kommunistiska Manifestet 1848-1998 (75 kr)
 • Notiser – jubileumsbok för AKS 1996 (20 kr)
 • Akta er för socialdemokraterna – tidiga agitationsbroschyrer (20 kr)
 • Kaj Björk: Carle eller vägen till vänster (50 kr)
 • Håkan Boström: Den första striden (50 kr)
 • AKS minnesskrift 1926-1976 (20 kr)
 • Holger Värnlund: Fem steg över parketten (30 kr)
 • Bunny Ragnestam: Arbetare i rörelse del 1 (30 kr)
 • Bunny Ragnestam: Arbetare i rörelse del 2 (30 kr)
 • Sigurd Klockare: Den unge Per Albin, marxisten (10 kr)
 • Vilhelm Moberg: Därför är jag republikan (20 kr)
 • Lars Furuland: Svensk arbetarlitteratur (90 kr)
 • John Husberg: Metallarbetare i Stockholm (20 kr)
 • Hulda Flood: Agda Östlund, pionjär i genombrottstid (20 kr)
 • Philippe Bouquet: Spaden och pennan (20 kr)
 • Carl Johan Björklund: Orädda riddare av pennan (20 kr)
 • Palmaer&Jurell: Rött blod och vit frost (40 kr)

 

Porto tillkommer

 

Namn:________________________________________________________

 

Adress:________________________________________________________

 

E-post:_________________________________________________________

Read More

Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling

Posted by on maj 26, 2015 in Bokutgivning | 0 comments

av  historikerna Lars Ekdahl och Lars Olsson

Arbetarrörelsen i Sverige har en lång historia av framgång och reträtter. Utvecklingen var trevande i början, under många perioder konfliktfylld och sam-tidigt alltmer lutande åt en pragmatisk reformism, med en växande självmedvetenhet. Nu uppstår nya krav och ut-maningar som ofta ställer vedertagna sanningar på huvudet. Fortfarande gäl-ler dock August Palms ord: ”Det är ingen skam att vara sosialist!” – rubriken på denna boks första del. ”Mot en ny värld” – rubriken över bokens andra del är ett citat ur Arbetarrörelsens efterkrigspro-gram 1944.

”Klass i rörelse” är en lärobok för studiecirklar och kurser som skildrar utvecklingen från 1800-talets mitt och fram till våra dagar och ger på så sätt en grund för fortsatt debatt om framtida mål. Och det är hela arbetarrörelsen utveckling som belyses, både den politiska och den fackliga liksom mycket av den breda kulturella verksamhet som utövas inom och kring arbetarrörelsen.

Boken som ges ut av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetar-rörelsens arkiv och bibliotek kostar 195 kr + porto. Den beställs från aks@arbark.se eller info@arbetarkultur.se. Det går även bra att ringa och beställa  på telefon 070-571 98 95.

Read More