AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Boklista 2016

Posted by on Feb 1, 2016 in Bokutgivning | 0 comments

Bokbeställning sänds till

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge eller

info@arbetarkultur.se

 

Titlar

 • Misgeld, Molin, Jaworski: Solidaritet och diplomati : Svenskt fackligt och diplomatiskt

stöd till Polens demokratisering under 1980-talet (150 kr)

 • Folkhemmet tur och retur? Nya perspektiv på svensk socialdemokrati (120 kr)
 • Ernst Wigforss: Kan dödläget brytas (120 kr)
 • …Faror för staten av svåraste slag. Politiska fångar på Långholmen 1880-1950 (150 kr)
 • Gösta Larsson: Kajerna vid Hudson River (80 kr)
 • Lars-Olof Lundberg: En aktiv vänsterinner, LOs ordf Gunnar Nilsson (80 kr)
 • Fram träder arbetaren, arbetarkonst o industrisamhällets bilder i Norden (120 kr)
 • Lars Ekdahl: Rudolf Meidner I – tysk flykting och svensk modell (60 kr, I+II = 100 kr)
 • Lars Ekdahl: Rudolf Meidner II – facklig expert och demokratisk socialist (60 kr I+II=100 kr)
 • Ingvar Söderström: May 4 1886, Klasskamp i 1800-talets Chicago (60 kr)
 • Kaj Björk: Spanien i svenska hjärtan (50 kr)
 • Kämpande solidaritet, intervjuer med spanienfrivilliga (50 kr)
 • För Spanien 1936-2011, Till 75-årsminnet av den antifascistiska solidariteten (30 kr)
 • Kerstin Ekström: Överlevarna, vittnesmål från spanska inbördeskriget o francodiktaturen (50 kr)
 • Sten Sjöberg: Fackföreningsman och republikan (20 kr
 • Kommunistiska Manifestet 1848-1998 (75 kr)
 • Notiser – jubileumsbok för AKS 1996 (20 kr)
 • Akta er för socialdemokraterna – tidiga agitationsbroschyrer (20 kr)
 • Kaj Björk: Carle eller vägen till vänster (50 kr)
 • Håkan Boström: Den första striden (50 kr)
 • AKS minnesskrift 1926-1976 (20 kr)
 • Holger Värnlund: Fem steg över parketten (30 kr)
 • Bunny Ragnestam: Arbetare i rörelse del 1 (30 kr)
 • Bunny Ragnestam: Arbetare i rörelse del 2 (30 kr)
 • Sigurd Klockare: Den unge Per Albin, marxisten (10 kr)
 • Vilhelm Moberg: Därför är jag republikan (20 kr)
 • Lars Furuland: Svensk arbetarlitteratur (90 kr)
 • John Husberg: Metallarbetare i Stockholm (20 kr)
 • Hulda Flood: Agda Östlund, pionjär i genombrottstid (20 kr)
 • Philippe Bouquet: Spaden och pennan (20 kr)
 • Carl Johan Björklund: Orädda riddare av pennan (20 kr)
 • Palmaer&Jurell: Rött blod och vit frost (40 kr)

 

Porto tillkommer

 

Namn:________________________________________________________

 

Adress:________________________________________________________

 

E-post:_________________________________________________________

Read More

Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling

Posted by on Maj 26, 2015 in Bokutgivning | 0 comments

av  historikerna Lars Ekdahl och Lars Olsson

Arbetarrörelsen i Sverige har en lång historia av framgång och reträtter. Utvecklingen var trevande i början, under många perioder konfliktfylld och sam-tidigt alltmer lutande åt en pragmatisk reformism, med en växande självmedvetenhet. Nu uppstår nya krav och ut-maningar som ofta ställer vedertagna sanningar på huvudet. Fortfarande gäl-ler dock August Palms ord: ”Det är ingen skam att vara sosialist!” – rubriken på denna boks första del. ”Mot en ny värld” – rubriken över bokens andra del är ett citat ur Arbetarrörelsens efterkrigspro-gram 1944.

”Klass i rörelse” är en lärobok för studiecirklar och kurser som skildrar utvecklingen från 1800-talets mitt och fram till våra dagar och ger på så sätt en grund för fortsatt debatt om framtida mål. Och det är hela arbetarrörelsen utveckling som belyses, både den politiska och den fackliga liksom mycket av den breda kulturella verksamhet som utövas inom och kring arbetarrörelsen.

Boken som ges ut av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetar-rörelsens arkiv och bibliotek kostar 195 kr + porto. Den beställs från aks@arbark.se eller info@arbetarkultur.se. Det går även bra att ringa och beställa  på telefon 070-571 98 95.

Read More

Folkhemmet tur och retur?

Posted by on Maj 26, 2015 in Bokutgivning | 0 comments

En antologi som presenterar aktuell forskning med nya perspektiv på den svenska socialdemokratins 125-åriga historia.

Medverkande:

Lars Ekdahl, Per Dannefjord, Tomas Jonsson,

Anna Friberg, Gunnela Björk,

Bengt Schüllerqvist, Örjan Appelqvist,

Urban Lundberg, Petra Pauli,

Sven E O Hort, Kjell Östberg

 

 

Boken kan köpas för 150 kr + porto

från Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge

eller

aks@arbark.se

Read More

Socialdemokratins samhälle SAP och Sverige under 100 år

Posted by on Maj 26, 2015 in Bokutgivning | 0 comments

Boken gavs ut inom ramen för ett forskningsprojekt på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i anslutning till att 100 år passerat sedan bildandet av Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti.

 

Redaktörer: Klaus Misgeld, Karl Molin, Klas Åmark

 

Medverkande:

Villy Bergström, Peter Billing, Gösta Esping-Andersen, Gullan Gidlund, Alf W Johansson, Bo Lindensjö, Karl Molin, Torbjörn Norman, Clas-Erik Odhner, Ann-Sofie Ohlander, Lars Olsson, Mikael Stigendal, Thord Strömberg, Göran Therborn, Tim Tilton, Klas Åmark

 

Boken kan köpas för 150 kr + porto

från AKS, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge eller

aks@arbark.se

 

Boken gavs ut inom ramen för ett forskningsprojekt på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i anslutning till att 100 år passerat sedan bildandet av Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti.

Redaktörer: Klaus Misgeld, Karl Molin, Klas Åmark

Medverkande:

Villy Bergström, Peter Billing, Gösta Esping-Andersen, Gullan Gidlund, Alf W Johansson, Bo Lindensjö, Karl Molin, Torbjörn Norman, Clas-Erik Odhner, Ann-Sofie Ohlander, Lars Olsson, Mikael Stigendal, Thord Strömberg, Göran Therborn, Tim Tilton, Klas Åmark

Boken kan köpas för 150 kr + porto

från AKS, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge eller

aks@arbark.se

Read More