Årsbok 2022

1930-TALET I NORDEN: Folkhemsbygge och kamp mot fascismens framväxt

Nu har årsboken för 2022 så sakteliga börjat söka sig ut till medlemmarna. Årsboken ingår i medlemskapet. Men om du skulle vilja köpa boken går det bra att mejla info@arbetarkultur.se. Boken kostar då 200 kronor plus frakt (80 kronor).

På baksidan kan man bland annat läsa:

”I denna antologi belyses hur 1930-talet för den nordiska arbetarrörelsen blev en för framtiden avgörande period av politisk och facklig nyorientering som lade grunden för ett ökat inflytande över samhällsutveckling, arbetsmarknad och arbetsliv. Här belyses också hur detta gick hand i hand med en bredare radikalisering i samhället i form av bland annat socialpolitiska reformer och ett genombrott för arbetarlitteraturen. Inför hotet från fascism och nazism tog nordisk arbetarrörelse under 1930-talet de första stegen mot ett folkhemsbygge som också stärkte demokratin.”

Nedan kan du läsa innehållsförteckningen.

Innehållsförteckning

Anne-Marie Lindgren: Inledning
Niels Finn Christiansen: Norden som undtagelse i 1930erne – den folkelige socialisme
Knud Knudsen: Arbejdskampe i Danmark under krisen i 1930érne – som politisk slagmark
Morten Thing: Inger Gamburg, ett personporträtt                                                                          
Niels Finn Christiansen: Karl Kristian Steincke, ett personporträtt   
Pauli Kettunen: Den finländska arbetarrörelsen på 1930-talet
Aapo Roselius: Det blåsvarta hotet över Finland
Aapo Roselius: Karl Harald Wiik, ett personporträtt
Aapo Roselius: Vihtori Kosola, ett personporträtt
Tor Are Johansen: Fra storlockout til hovedavtale. Krise, kamp og kompromiss – Norsk fagbevegelse 1931 til 1935                                                                                  
Knut Dørum: Fascismen og høyreaktivismen i Norge i 1930-årene  
Dag Jostein Juvkam: Olav Hindahl, ett personporträtt                                                                                    
Marina Durovic-Andic: Johanne Reutz Gjermoe, ett personporträtt
Hans Dahlqvist: De ofrivilliga demokraterna. Om industrins och industrihögerns demokratisyn under 1930-talet                                                                       
Maths Isacson & Arvand Mirsafian: Den svenska arbetarrörelsen och arbetslivets utmaningar
Johan A Lundin: Var redo! Arbetarrörelsen och mellankrigstidens inhemska nazism
Lars Ekdahl: Arbetarrörelsen och de nya politiska ekonomerna                                           
Lars Ekdahl: Gustav Möller, ett personporträtt                              
Knut Dørum: Norsk antifascisme i 1930-årene                                                                      
Stefan Dalin: ”En slant, kamrat, till Spanien, en krona till Madrid!” Den svenska spanienrörelsen 1936–39     
Jaana Torninoja-Latola: För Spaniens barn – Sylvi-Kyllikki Kilpi som organisatör av det finska biståndet                                                                                                                                        
Per-Olof Mattsson: Den nya tidens gudar. Nordisk arbetarlitteratur under 1930-talet                   
Gunnela Björk: Sexualpolitisk kamp i nordisk arbetarrörelse 1920–1939     
Anne Hedén: Kvinnorörelsen och fredsfrågan mellan två världskrig – neutralitetens paradoxer 

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *