AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Vad händer då den röda himlen färgas svart?

Posted by on apr 19, 2016 in Seminarier och möten | 0 comments

Rune Struck presenterar sin nyutkomna bok, Pappa ville aldrig prata om Ebro,  om sin pappa Walter och hans kamp mot Hitler, hans krig i Spanien som frivillig mot Franco och hans liv som flykting i Norge där han gifte sig. Efter Nazitysklands ockupation den 9 april 1940 tvingades han fly igen – till Sverige där han rotade sig och hittade tryggheten.

Boken är en postum hyllning till alla i den generationen som gjorde motstånd mot nazism och fascism.

 

Måndag 9 maj kl 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

Arrangeras av AKS, ABF samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Arbetarnas Stockholm 1880 -1920

Posted by on apr 19, 2016 in Nyheter, Seminarier och möten | 0 comments

– så växte 1 maj-firandet och arbetarrörelsen fram

I slutet av 1800-talet växte det moderna Stockholm fram. Människor kom inflyttande från landsbygden och fick jobb på fabriker och transportföretag, i butiker och på byggen. Arbetarna hade få rättigheter och fick inte ens rösta. Ändå valde de att räta på ryggarna och börja slåss för bättre villkor.

Boken Arbetarnas Stockholm beskriver dels hur arbetarrörelsen grundades och dels arbetarklassens vardagsvillkor kring förra sekelskiftet. Det var på många sätt en hård tillvaro med fattigdom och misär. Men berättelsen om Stockholms arbetarklass är absolut ingen eländeshistoria. Mest av allt är det en historia om kamp och motstånd, om män och kvinnor som organiserade sig för att skapa en bättre framtid. De började bygga upp en egen stad: sina egna fack-liga och politiska organisationer, tidningar och möteslokaler. Ett arbetarnas Stockholm.

 

Anne-Marie Lindgren, författare till boken,  berättar.

Fredag 29 april kl 12.00

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

Arrangeras av AKS, ABF samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Socialismens mytologi

Posted by on apr 19, 2016 in Seminarier och möten | 0 comments

– om den tidiga arbetarrörelsens stil och estetik

I boken Morgonrodnad undersöker historikern Stefan Arvidsson den tidiga arbetarrörelsens stil och estetik.Vad kan dagens vänster lära av pionjärerna?

Samtal och bildvisning

Medverkande:

Stefan Arvidsson, religionshistoriker och författare

Enna Gerin, utredare på Katalys

Lars Ilshammar, historiker och verksam på KB

 

Samtalsledare: Daniel Suhonen, chef för fackliga idéinstitutet Katalys och författare

 

Torsdag 28 april 2016 kl 18.00

| ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

 

Arrangeras av AKS, ABF och Katalys

Read More

Årsmöte 6 april

Posted by on apr 4, 2016 in Medlemsinformation | 0 comments

Medlemmar i AKS inbjuds till årsmöte den 6 april kl 17.30 på ABF-huset i Stockholm.

Efter mötet följer ett seminarium om vikten av AKS och arbetarrörelsens historia med historikern Yvonne Hirdman, journalisten Ann-Marie Lindgren och Stellan Andersson från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

 

Read More

Från Branting till Stefan Löfven – seminarium

Posted by on apr 4, 2016 in Seminarier och möten | 0 comments

Från Branting till Stefan Löfven –

Är arbetarrörelsens historia värd att minnas?

I april är det 90 år sedan ett upprop sändes ut och manade till samling i Typografiska Föreningens samlingslokal på Västmannagatan 1 i Stockholm för ”bildandet av ett arbetarkulturhistoriskt sällskap för tillvaratagandet av arbetarrörelsens och arbetarklassens kulturhistoriska minnen och som tillhandaginge med råd och hjälp, helst i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och närmast liggande officiella institutioner.” Det ledde till bildandet av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 1926.
Vi påminns om dessa 90 år och om framförliggande uppgifter för sällskapet med ett samtal om nödvändigheten av att vårda, minnas och levandegöra vår historia.
Medverkande: Yvonne Hirdman, historiker Anne-Marie Lindgren, journalist Stellan Andersson, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Onsdag 6 april kl 18.30, ABF-huset, Sveavägen 41

Alla välkomna!

Fri entré

 

Read More