Arbetarnas Stockholm 1880 -1920

– så växte 1 maj-firandet och arbetarrörelsen fram

I slutet av 1800-talet växte det moderna Stockholm fram. Människor kom inflyttande från landsbygden och fick jobb på fabriker och transportföretag, i butiker och på byggen. Arbetarna hade få rättigheter och fick inte ens rösta. Ändå valde de att räta på ryggarna och börja slåss för bättre villkor.

Boken Arbetarnas Stockholm beskriver dels hur arbetarrörelsen grundades och dels arbetarklassens vardagsvillkor kring förra sekelskiftet. Det var på många sätt en hård tillvaro med fattigdom och misär. Men berättelsen om Stockholms arbetarklass är absolut ingen eländeshistoria. Mest av allt är det en historia om kamp och motstånd, om män och kvinnor som organiserade sig för att skapa en bättre framtid. De började bygga upp en egen stad: sina egna fack-liga och politiska organisationer, tidningar och möteslokaler. Ett arbetarnas Stockholm.

 

Anne-Marie Lindgren, författare till boken,  berättar.

Fredag 29 april kl 12.00

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

Arrangeras av AKS, ABF samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *