AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Nils Ferlin och Per Anders Fogelström

Posted by on apr 26, 2017 in Kommande aktiviteter, Seminarier | 0 comments

Två författare med olika karaktär och inriktning, men det finns beröringspunkter mellan dem. Båda var också – fast på olika sätt – förankrade i ett förflutet Stockholm.  Tor Englund, ordförande i Nils Ferlin sällskapet och  Karl-Olof Andersson,, författare till biografin Per Anders Fogelström, Ett liv för litteraturen, freden och miljön, samtalar om de båda författarna.

Torsdag 4 maj kl 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Entré 80 kr / 60 kr för pensionärer, studenter och arbetssökande

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More