Nils Ferlin och Per Anders Fogelström

Två författare med olika karaktär och inriktning, men det finns beröringspunkter mellan dem. Båda var också – fast på olika sätt – förankrade i ett förflutet Stockholm.  Tor Englund, ordförande i Nils Ferlin sällskapet och  Karl-Olof Andersson,, författare till biografin Per Anders Fogelström, Ett liv för litteraturen, freden och miljön, samtalar om de båda författarna.

Torsdag 4 maj kl 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Entré 80 kr / 60 kr för pensionärer, studenter och arbetssökande

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *