AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Digitalt AKS under våren

Posted by on feb 17, 2021 in Kommande aktiviteter, Nyheter | 0 comments

Mycket tyder på att vi åtminstone under våren får fortsätta vår verksamhet på behörigt avstånd från varandra. I samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ABF Stockholm, ABF Göteborg och Arena Idé kommer vi att genomföra en rad seminarier digitalt. Om det blir möjligt återupptar vi vår vandringsverksamhet på försommaren.

Seminarierna kommer att sändas via Arena Idés Facebooksida: https://www.facebook.com/arenaide . Läs mer under rubrikerna för respektive seminarium.

Read More

Två seminarier kring antologin: ”Från arbetets horisont.

Posted by on feb 17, 2021 in Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Två seminarier kring antologin:

”Från arbetets horisont. Perspektiv på historisk forskning om arbete och samhälle under kapitalismen”

Obs – ändrat datum! Torsdag 22 april kl 15.00

Arbetarhistoria: Kritisk forskning i dialog med arbetarrörelsen – erfarenheter och framtida möjligheter

Torsdag 28 april kl 15.00

Historiska perspektiv på samtiden: Att utmana makten över arbetet och samhällsutvecklingen – erfarenheter och framtida möjligheter Medverkande: Lars Ekdahl (redaktör), Maths Isacson, Mats Greiff, Staffan Stranne och Johan Strandberg.

Seminariet sänds på AKS facebooksida och på Arena Idés Facebooksida: https://www.facebook.com/arenaide

Arrangeras av AKS, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ABF Stockholm, ABF Göteborg och Arena idé.

Read More

Marie Nielsen – dansk, kvinnlig socialist

Posted by on feb 17, 2021 in Kommande aktiviteter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Torsdag 25 mars kl 15.00

Marie Nielsen (1875–1951) var under mellankrigstiden en av Danmarks mest kända socialister. Hon lyckades med hårt arbete skaffa sig utbildning till lärare och blev ledande företrädare för socialdemokratin, vänstersoci- alismen och kommunismen.

Författaren Morten Thing samtalar med bokens översättare Per-Olof Mattsson.

Seminariet sänds på Arena Idés Facebooksida: https://www.facebook.com/arenaide

Read More

Ulla Lindström – enda kvinnan i Erlanders regering

Posted by on feb 17, 2021 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Onsdag 17 mars kl 15.00

Ulla Lindström (1909-1999) var under åren 1954-1966 den enda kvinnan i Tage Erlanders regeringar. Hon var också svensk FN-delegat och stark förkämpe för kvinnors rättigheter.

Historikern Gunnel Karlsson författare till en nyutkommen biografi över Ulla Lindström, samtalar med Gunnela Björk om en pionjär som var verksam i en tid då ytterst få kvinnor gavs framträdande politiska poster.

Seminariet sänds på Arena Idés Facebooksida: https://www.facebook.com/arenaide

Read More