Världens jämlikaste land?

Onsdag 10 mars kl 15.00

Under 1900-talet blev Sverige världens jämlikaste land. Inkomstfördelningen var jämn, klassresorna många och det politiska deltagandet stort och relativt jämnt fördelat i befolkningen. Men hur kom det sig att just Sverige blev så jämlikt?

I Världens jämlikaste land? ger ekonom-historikern Erik Bengtsson en annan bild av Sveriges utveckling sedan 1700-talet och landets ekonomiska, sociala och politiska särdrag. Fram träder ett ovanligt ojämlikt land där överheten längre än i jämförbara länder stod emot folkets krav på förändring. 1900-talets jämlikhet och stora uppslutning bakom välfärdsstaten skapades istället av en bred koalition mellan de folkrörelser som växte fram från 1870-talet och framåt i opposition till ojämlikhetens konservativa försvarare.

Möt Erik Bengtsson, ekonom-historiker, som skrivit boken som det här samtalet/föreläsningen utgår från. Göran Eriksson, Arena, är moderator.

Seminariet sänds på Arena Idés Facebooksida: https://www.facebook.com/arenaide

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *