Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014

 Medlemmar

Antalet medlemmar vid årets utgång var 796, en ökning sen förra året med 10. Medlemmarna är fördelade på:

732 enskilda medlemmar

48 lokala klubbar, regionala organisationer och avdelningar

16 riksorganisationer

 Styrelsen

Kjersti Bosdotter ordförande (mandattid utgår 2015)

Anne-Marie Lindgren vice ordförande (mandattid utgår 2016)

Lars Ekdahl ledamot (mandattid utgår 2015)

Bo Tengberg sekreterare (mandattid utgår 2016)

Göran Nilsson skattmästare (mandattid utgår 2016)

Lotta Durgé ledamot (mandattid utgår 2016)

Silke Neunsinger ledamot (mandattid utgår 2015)

Dan Nyberg ledamot (mandattid utgår 2016)

Göran Eriksson ledamot (mandattid utgår 2016)

Malin Klingzell-Brulin ledamot (mandattid utgår 2016)

Bjarne Isacson suppleant (mandattid utgår 2015)

Heli Kärkkäinen suppleant (mandattid utgår 2016)

Fredrik Ståhl adjungerad till styrelsen

 Revisorer

Kurt Blank och Eva Jacobsson med Kenneth Nilsson som ersättare.

 Valberedning

Gösta Fagerholm, sammankallande, Jonny Jakobsson och Inga-Maj Elf-ström

 Styrelsesammanträden

Styrelsen har genomfört 9 protokollförda möten:

16 januari, 18 februari, 18 mars, 24 april, 20 maj, 26 augusti, 22 september, 28 oktober, 9 december.

Mötesverksamhet

 • Årsmöte

Den 10 april genomfördes Sällskapets årsmöte i ABF-huset i Stockholm. Peter Persson ledde årsmötet som samlade drygt 90 medlemmar.

 •  Arbetare och arbetarrörelse i Stockholm 1880-1920

Så löd rubriken för årsmötets föredrag av Ann-Marie Lindgren om den nyutkomna boken om pionjärtiden i Stockholm.

 •  Höstmöte

Torsdagen den 6 november var det höstmöte i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap på ABF-huset i Stockholm. Mötet fastställde budget och beslöt att medlemsavgiften för år 2015 skulle vara oförändrad:  Enskilda medlemmar och lokala klubbar 150 kr; regionala organisationer och avdelningar 400 kr; riksorganisationer 800 kr

 •  Folkhemmet tur och retur?

Kjell Östberg och Anne-Marie Lindgren samtalade på höstmötet om Sällskapets årsbok – antologin med ny forskning kring socialdemokratin.

Bokkommittén

Bokkommittén har under året bestått av Kjersti Bosdotter, Lars Ekdahl, Anne-Marie Lindgren och Silke Neunsinger. I arbetet med 2014 års medlemsbok har Lars Olsson deltagit.

 Årsboken 2014

Medlemsboken för år 2014 Folkhemmet tur och retur? är en antologi som presenterar aktuell forskning med nya perspektiv på den svenska socialdemokratins 125-åriga historia. Lars Ekdahl har skrivit inledningen till boken där i övrigt Örjan Appelqvist, Gunnela Björk, Per Dannefjord, Anna Friberg, Sven E O Hort, Tomas Jonsson, Urban Lundberg, Petra Pauli, Bengt Schüllerqvist, Kjell Östberg medverkar. Boken producerades med stöd från Elin och Charles Lindleys stiftelse och presenterades på höstmötet i ett samtal mellan Anne-Marie Lindgren och Kjell Östberg. Fler seminarier planeras.

Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling

Historikerna Lars Ekdahl och Lars Olsson är författare till Klass i rörelse – en lärobok för studiecirklar och kurser som skildrar utvecklingen från 1800-talets mitt och fram till våra dagar som på så sätt ger en grund för fortsatt debatt om framtida mål. Hela arbetarrörelsens utveckling belyses, både den politiska och den fackliga liksom mycket av den breda kulturella verksamheten. August Palms ord: ”Det är ingen skam att vara sosialist!” utgör rubriken på bokens första del. ”Mot en ny värld” – rubriken över bokens andra del är ett citat ur Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944.

Klass i rörelse gavs första gången ut 2002 i anslutning till att Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek fyllde 100 år. För att uppmärksamma SAPs 125-årsjubileum beslöt ARAB och AKS om nyutgåvan 2014 som är framskriven till våra dagar.

 Systrar, kamrater! Kvinnor i arbetarrörelsen

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek fortsatte arbetet med att lyfta fram okända och kända kvinnor i arbetarrörelsen genom att producera en väggalmanacka även för 2015. De tolv porträtten i almanackan: Kata Dalström, Rosa Luxemburg, Nina Bang, Elin Lindley, Dolores Ibarruri, La Pasionaria, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Margit Persson, Helga Henschen, Valborg Reuterlid, Aino Trosell, Röda Bönor, Tarja Halonen.

Gunnela Björk, Kjersti Bosdotter, Lotta Durgé, Malin Klingzell-Brulin, Anne-Marie Lindgren och Lucy Viedma utgjorde redaktionskommitté och följande skribenter medverkade: Gunnela Björk, Kjersti Bosdotter, Lotta Durgé, Lars Gogman, Martin Grass, Bjarne Isacson och Anne-Marie Lindgren. Väggalmanackan trycktes i 1 000 exemplar.

 Seminarier

Som tidigare år har en rad seminarier genomförts i samarbete med ABF Stockholm, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Tidningen Arbetet. I Uppsala har AKS tillsammans med ABF genomfört seminarier under året och i Eskilstuna har medlemsorganisationen Arbetshistoriska Föreningen i Eskilstuna i samarbete med ABF Sörmland anordnat seminarier.

Harry, Moa och herrarna Bonnier

Måndag 20 januari ABF-huset Stockholm

Ebba Witt-Brattström och Paulina Helgesson, författare till brevsamlingen Poetiska törnbuskar i mängd om Harry Marinsons efterlämnade brev från tiden 1929-49, diskuterade. Samarbete med Harry Martinson-sällskapet

 Invandrarna, folkhemmet och svensk socialdemokrati 1930-2000

Tisdag 25 februari ABF-huset Stockholm

Pär Frohnert om arbetarrörelsens flyktinghjälp och Röda hjälpen, Mikael Byström om socialdemokratin och arbetarrörelsen, Johan Svanberg om fackföreningsrörelsen och flyktingar/arbetskraftsimmigranter på arbetsmarknaden i den nyutgivna forskningsrapporten. Inläggen kommenterades av Klaus Misgeld.

Vad ska vi göra med varandra?

Måndag 17 mars ABF-huset Stockholm

Poeten Jenny Wrangborg, författare till diktsamlingen Kallskänken pre-senterade och läste ur sin nya diktsamling Vad ska vi göra med varandra? John Swedenmark kommenterade.

 Friedrich Engels – Kommunist i frack

Tisdag 18 mars ABF-huset Stockholm

Förläggaren Anders Gustavsson och översättaren Stefan Lindgren presenterade Tristram Hunts biografi om Friedrich Engels liv och politiska verksamhet.

Europas revolutioner – England, Frankrike, Ryssland och Tyskland

Måndag 24 mars ABF-huset Stockholm

Historikerna Håkan Arvidsson och Håkan Blomqvist samtalade om Ar-vidssons nyutkomna bok.

 Extremhögern i Ungern inför valet

Onsdag 26 mars ABF Uppsala

Frilansjournalisten Joakim Medin om den politiska situationen inför vårens ungerska val.

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskaps grupp i Uppsala i samverkan med ABF Uppsala.

Ingvar Carlsson – Lärdomar, personliga och politiska

Tisdag 8 april ABF-huset Stockholm

Ingvar Carlsson berättade om sitt liv och om politiken både i går och i dag utifrån en nyutkommen bok.

 Arbetarna och arbetarrörelsen i Stockholm 1880-1920

Torsdag 10 april ABF-huset Stockholm

Ann-Marie Lindgren presenterade sin nya bok om den tidiga arbetarrörelsen i Stockholm.

Socialdemokratin 125 år – jubileumsveckor 12-26 april

Ett antal seminarier, samtal och vandringar genomfördes under jubileumsveckorna 12-26 april. På påskaftonen den 19 april kl 12.00 invigdes ett minnesmärke på huset Olof Palmes gata 12. Där låg tidigare det hus i vilket det socialdemokratiska arbetarepartiet bildades, dåvarande Tunnelgatan 12.

• Lördag 12 april kl 13.00 ABF-huset Stockholm

Klass i rörelse – Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling

Historikerna Lars Olsson och Lars Ekdahl talade utifrån boken Klass i rörelse i ny reviderad utgåva. Poeten Jenny Wrangborg medverkade lik-som kulturjournalisten John Swedenmark.

Moderator: Kjersti Bosdotter.

• Måndag 14 april kl 18.00 ABF-huset Stockholm

Hjalmar Branting – i en historisk belysning

Olle Svenning och Ann-Marie Lindgren samtalade om socialdemokratins förste ordförande.

• Tisdag 15 april kl 18.00 ABF-huset Stockholm

Från kosackval till kohandel. Så blev SAP ett regeringsdugligt parti. Historikern Bengt Schüllerqvist om den fackliga och politiska utvecklingen under 1920- och 1930-talet.

• Onsdag 16 april ABF-huset Stockholm

Från planhushållning till den svenska modellen – Tage Erlanders rege-ringstid

Björn von Sydow, politiker och statsvetare samtalade med Carl Tham, f d politiker.

• Lördag 19 april (påskafton) kl 12.00

Invigning av minnesmärke på Olof Palmes gata 12 (Tunnelgatan 12)

LOs vice ordförande Ingela Edlund invigde minnesmärket. Landstingsrådet Dag Larsson medverkade och Lars-Göran Pettersson blåste invigningsfanfar på trumpet. Ett hundratal människor deltog i minnesceremonin liksom LOs, Stockholms Arbetarekommuns och Socialdemokratiska Kvinnodistriktets fanor.

Ingela Edlund sade bland annat: ”Här samlades 49 ombud representerade 69 organisationer i Stockholm, Malmö, Ystad, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Göteborg, Norrköping, Nyköping, Västerås, Uppsala, Gävle, Sundsvall och Östersund. 51 deltagande organisationer var fackliga, 16 politiska, 1 sjuk- o begravnings-förening och 1 nykterhetsorganisation. Deras uppgift var att bilda ett brett socialdemokratiskt arbetareparti på klasskampens grund.

I det hus som fanns här på Tunnelgatan 12 hyrde Stockholms Murare-fackförening lokal en trappa upp – det var den man kunde använda vid bildandet av partiet. Huset revs i slutet av 1930-talet, det byggdes ett nytt som på senare år ombildats till en bostadsrättsförening som är mycket positiv till att det äntligen blir ett minnesmärke på denna plats där arbetarna bildade sitt parti.

Vi vill därför rikta ett varmt tack till bostadsrättsföreningen Tranhalsen 9 liksom vi vill tacka Byggnadsarbetareförbundet, Onsdagsklubben och Stockholms Arbetarekommun som bidragit till att idén om minnesmärket har kunnat förverkligas.

Jag vill också berätta att de sju förtroendemän, som på den första kon-gressen valdes att leda partiet, idag får varsin röd ros i sidenband med namn och datum. När vi har avslutat här på Tunnelgatan går vi gemensamt till Hjalmar Brantings grav på Adolf Fredriks kyrkogård. Tidigare idag har Pehr Eriksson fått sin ros på Skogskyrkogården och i eftermiddag blir gravarna på Norra begravningsplatsen för August Palm, Fredrik Sterky och J M Engström rosprydda. Våra kamrater i Malmö lägger en ros idag hos Axel Danielsson och på samma sätt får Carl Ludvig Lundberg sin ros på Grängesbergs kyrkogård.

Med dessa ord förklarar jag minnesmärket över bildandet av det Socialdemokratiska Arbetarepartiet för invigt!”

• Tisdag 22 april ABF-huset Stockholm

Olof Palme – reformist, agitator, politiker – om 1960-, 70- och 80-tal i svensk politik

Göran Greider, journalist och författare samtalade med historikern Kjell Östberg.

• Onsdag 23 april, ABF-huset Stockholm

Hundra år av välfärdspolitik – och sen då?

Klas Åmark, historiker, samtalade med statsvetaren Joakim Palme.

• Torsdag 24 april ABF-huset Stockholm

Socialdemokratin från vänster och att skriva sin egen historia

Håkan Blomqvist, historiker, medverkade.

• Fredag 25 april ABF-huset Stockholm

Sten Andersson, partisekreteraren, utrikesministern m m

Ett minnesprogram om politikern Sten Andersson.

Medverkande: Leif Karlsson, medarbetare på partiexpeditionen, Thage G. Peterson, ministerkollega, Pierre Schori, kabinettsekreterare UD, Anders Bjurner och Annika Söder, medarbetare på UD.

• Lördag 26 april kl 13.00, ABF-huset Stockholm

Socialdemokratin idag och i framtiden ur ideologisk och

internationell synvinkel

Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap, Kjell Östberg, professor i historia, Irene Wennemo, politiker. Moderator: Ann-Marie Lindgren.

Guidade jubileumsvandringar i arbetarrörelsens spår:

• Söndag 13 april I arbetarrörelsens kvarter

Samling vid Brantingmonumentet på Norra Bantorget.

• Fredag (långfredagen) 18 april I arbetarrörelsens kvarter på söder

Samling på Medborgarplatsen vid trappan till Medborgarhuset.

• Lördag (påskafton) 19 april I arbetarrörelsens kvarter

Samling vid Brantingmonumentet på Norra Bantorget.

• Söndag (påskdagen) 20 april I Maria Sandels fotspår

Samling Fridhemsplans T-banestation, uppgång mot Mariebergsgatan.

• Måndag (annandag påsk) 21 april Norra begravningsplatsen

Samling vid Grind II.

 • ABF Eskilstuna Lördag 26 april Rösträttsstriden och Hungerdemonstrationerna 1917

Utifrån Sören Falebäcks skrift Rösträttsstriden och hungerdemonstratio-nerna 1917 om den dramatiska politiska utvecklingen i Sverige under början av 1900-talet ur Eskilstunas lokala perspektiv genomfördes seminariet med Sören Falebäck, Lars Ekdahl, Hans Hjälte och Göran Hammer som medverkande.
Arrangörer: Arbetarhistoriska Föreningen i Eskilstuna FAiE tillsammans med Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och ABF Sörmland.

 

Farsan, Spanien, kriget och jag

Måndag 28 april ABF-huset Stockholm

Kerstin Gustafsson Figueroa om sin pappas historia som svensk Spanienfrivillig under inbördeskriget i slutet av 1930-talet.

Program med tonsatta dagsverser av Stig Dagerman och Victor Estby.

Söndag 11 maj ABF-huset Stockholm

Fred Lane och Victor Estby framförde aktuella dagsverser av Victor Estby, tonsatta av Fred Lane. Kören Extrasalt framförde dagsverser av Stig Dagerman tonsatta av Robert Robertsson.

Gunnar Kieri – ett författarskap om Tornedalen och Nordkalotten

Lördagen den 24 maj ABF-huset Stockholm

Författaren Gunnar Kieri, som debuterade 1972 med boken 1:a Arbetskompaniet Storsien, berättade om sitt författarskap och boken Längtan hem, som kom ut hösten 2013. Katarina Kieri, brorsdotter och författare med-verkade liksom Curt Persson, länsmuseichef i Norrbotten.

Samarbete med Sällskapet Gunnar Kieris Vänner, Tornedalingar i Stockholm och Föreningen Norden

Arbetarnas Stockholm 1880-1920

Torsdag 25 september ABF-huset Stockholm

Anne-Marie Lindgren berättade om hur arbetarrörelsen grundades och hur arbetarklassens villkor såg ut kring förra sekelskiftet: en historia om kamp, motstånd och rätten att organisera sig.

Minnet och elden

Tisdag 30 september ABF-huset Stockholm

Politiska memoarer med samtida synpunkter. Pierre Schori, som varit aktiv inom internationell politik i 50 år, medverkade utifrån sin bok.

Hövdingen Hjalmar Branting

Måndag 13 oktober ABF-huset Stockholm

Olle Svenning talade utifrån sin bok om den svenska socialdemokratins grundare och portalfigur.

 Farmors son

Tisdag 14 oktober ABF-huset Stockholm

Författaren Lena Kallenberg berättade om sin roman som tidsmässigt spänner över tiden från hungerupproret 1917 över andra världskriget och fram till Vietnamrörelsens 1960-tal.

Global Arbetarhistoria – en serie föreläsningar Gender, industriousness, and colonial connections. Social norms and labour policies in the Dutch Empire, ca 1800-1940

17 oktober Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Medverkande: Elise van Nederveen Meerkerk, Wageningen University.

Arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning

Lördag 18 oktober ABF Eskilstuna

Hur ser de arbetslösas väg till makt, kunskap och kreativitet ut?

Medverkande: Kent Werne, Malin Junestav, Lars Holmstrand samt Göran Hemmer.

Arrangörer: Arbetarhistoriska Föreningen i Eskilstuna FAiE tillsammans med Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och ABF Sörmland.

Global Arbetarhistoria – en serie föreläsningar

Communism in West Bengal: Ideology and Praxis of Radicalism

22 oktober Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Ritwika Biswas från universitetet i Calcutta presenterade en studie om ett av de radikala politiska partierna i regionens tillkomst och utveckling: CPI – Communist Party of India, Kommunistpartiet.

Arkivens dag: Tema Orostid

Lördagen 8 november Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Karin Zackari – Fotografier i Thailändsk radikal historia

Emma Hilborn – Världar i Brand

Gustav Nyberg – Statarnas för-fackliga kamp

Lovisa Broström – Fascismens materiella grunder

Gabriel Kuhn – Bokpresentation; Rån för revolutionen. Blekingegade-gruppen inifrån

Under dagen serverade AKSs soppbrigad bröd och vegetarisk soppa.

Folkhemmet tur och retur? Nya perspektiv på svensk socialdemokrati

Torsdag 6 november ABF-huset Stockholm

Anne-Marie Lindgren och Kjell Östberg samtalade om forskarantologin, nyss utkommen och AKS årsbok.

Partiledaren som klev in i kylan – Berättelsen om Håkan Juholts fall och den nya politiken

Torsdag 20 november ABF-huset Stockholm

Daniel Suhonen, författare till boken samtalade med Lars Ilshammar.

Global arbetarhistoria – en serie föreläsningar

Ideologiska stridsfrågor inom konsumentkooperationen under mellan-krigstiden

25 november Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Mary Hilson, presenterade sin forskning.

Ruben Nilsson – plåtslagare, diktare, målare

25 november Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Vissångaren Lasse Zackrisson framförde tonsatta Ruben Nilsson-dikter, och berättade om autodidakten samt visade en film om diktaren.

Global arbetarhistoria – en serie föreläsningar

One Hundred Years of Servitude: Political Economy of Tea Plantations in Colonial Assam

8 december Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Medverkande: Rana P Behal, Deshbandhu College, University of Delhi.

Socialistiskt Forum

Lördag 22 november på ABF Stockholm

AKS medverkade med bokbord tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Svenska Spanienfrivilligas Vänner.

Sällskapet var med och arrangerade två seminarier:

 • Arbetarnas Stockholm

Medverkande: Anne-Marie Lindgren

Hur såg vardagen ut i arbetarkvarteren i Stockholm under de decennier arbetar-rörelsen växte fram? Hur bodde arbetarna, hur höga var lönerna och vad räckte de till, vad åt man, hur såg villkoren i arbetslivet egentligen ut? Och barnen, hur var det för dem? Boken Arbetarnas Stockholm 1880 – 1920 berättar om detta och om den tidiga fackliga organiseringen, om strejker och lockouter och de stora sammandrabbningarna kring rösträtten.

 •  Klass i rörelse

Medverkande: Lars Ekdahl

I föredraget presenterades ett historiskt perspektiv på i första hand den social-demokratiska arbetarrörelsen. Under mellankrigstiden formulerade arbetarrö-relsen en ny politisk strategi i form av ett funktionssocialistiskt inspirerat demokratiskt projekt där den politiska demokratin endast var ett första steg i en eftersträvad demokratisering av samhälle och arbetsliv. ”Den tredje vägens po-litik” markerade ett första uppbrott från mellankrigstidens politiska strategi som förstärktes under de följande decennierna med bland annat en förändrad syn på demokratin och dess handlingsutrymme.

August Palms grav

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap har sedan några år tillbaka ansvaret för August Palms grav på Norra begravningsplatsen i Solna. Genom medlems-insamlingar har det blivit möjligt att iordningsställa graven och stenen som blivit illa medfaren under årens lopp. Varje år företar Sällskapet vandringar till Norra begravningsplatsen och besöker August Palms grav.

Kata Dalströms grav

Kata Dalströms barnbarn Birgitta Dalström har överlåtit vårdnaden av Kata Dalströms grav till Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Den 6 september företog Sällskapet en vandring till Norra begravningsplatsen i Solna där graven nu är renoverad.  Göran Eriksson, Anne-Marie Lindgren och Gunnela Björk erinrade om Katas betydelse och insatser. Birgitta Dalström berättade om sitt förhållande till Kata och tog därefter första spadtaget till den rosplantering som genomfördes i samband med att AKS tog över ansvaret för graven. För att klara kostnaderna för skötsel och renovering startade AKS under hösten en insamling bland medlemmarna.

 Henrik Menanders grav

Korkskäraren och den fackligt aktive Henrik Menander är författare till Arbetets söner som vid sidan av Internationalen är svensk arbetarrörelses mest sjungna kampsång. Arbetets söner skrevs 1885 och Menander översatte Internationalen 1902. Willy Menander har beslutat överföra vård-naden av Henrik Menanders grav på S:t Pauli kyrkogård i Malmö till Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap som kommer att ansvara för den till-sammans med arbetarrörelsens organisationer i Malmö.

 

I arbetarrörelsens spår – vandringar och busstur

Sällskapet har tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ABF Stockholm och Tidningen Arbetet genomfört 53 guidade aktiviteter med fler än 1000 deltagare. En del av vandringarna var utannonserade medan andra var beställningsvandringar från fackliga och politiska organisationer men också av skolor och Liljevalchs vänner. Ciceroner var Ewa Bergdahl, Kjersti Bosdotter, Gunnar Brulin, Göran Eriksson, Lena Kallenberg, Malin Klingzell-Brulin, Hans Lagerberg, Anne-Marie Lindgren, Maria Nyman-Stjärnskog och Bo Tengberg.

 •  Vandringar längs Olof Palmes gata

6 februari, 13 april, 19 april, 16 maj, 2 juni, 3 juni, 12 juni, 26 juni, 3 juli, 10 juli, 17 juli, 24 juli, 31 juli, 7 augusti, 14 augusti, 21 augusti, 18 september (två vandringar), 18 oktober, 22 oktober och 5 november, genomfördes vandringar från Brantingmonumentet på Norra Bantorget till Hjalmar Brantings grav på Adolf Fredriks kyrkogård. Här sätts monumenten, konstverken och byggnaderna i samband med händelser och skeenden som förändrade det svenska samhället och formade historien.  Under vandringen berättas om demonstrationerna, tidningarna, möteslokalerna och om platsen där det socialdemokratiska partiet bildades påskhelgen 1889. Om enighet och splittring och hundraårig kamp för rösträtt och rättvisa.

 •  Arbetarnas Södermalm

27 mars, 18 april och 6 maj genomfördes vandringar från Medborgarplatsen till Barnängen i industrimiljöer och bostadsmiljöer.

 •  Arbetarnas Södermalm – ny vandring

13 mars och 25 augusti genomfördes en ny vandring på Södermalm – arbe-tarnas och arbetarrörelsens historia med utgångspunkt från Södra Station.

 • Apelsinflickor, änglamakerskor o andra arbetarkvinnor på Södermalm

Vandringar på arbetarkvinnornas Södermalm den 10 maj och den 30 augusti som utgår från Lena Kallenbergs roman Apelsinflickan – om unga kvinnor på Södermalm under 1880-talet då det var svårt för arbetarkvinnor att klara sig på låga industriarbetarelöner.

 • Arbetarnas Kungsholmen

Arbetare och arbetarrörelse i norra och östra delen av Kungsholmen med start T-bana Fridhemsplan, Mariebergsgatan – 10 april. Arbetarnas Kungsholmen 13 maj genomfördes en vandring i den östra och södra delen av Kungsholmen bland industrier och bostadskvarter med start från T-bana Rådhuset/Parmmätargatan.

 • Kungsholmen

Vandringen bland flyktingar och författare på Kungsholmen genomfördes den 9 maj och 29 augusti. Vandringen utgick från Lena Kallenbergs dokumentärroman I krig och kärlek, som utspelar sig i andra världskrigets Stockholm.

 •  Kungsholmens författare

Vandring den 16 juni till författarna på Kungsholmen med utgångspunkt från Hans Lagerbergs nyutkomna bok.

 •  ”Piglördag” på Moa Martinsons torg

20 augusti genomförde Ebba Witt Brattström och Anita König en guidad tur vid torget på Kungsholmen.

 •  I Maria Sandels spår

20 april, 1 september, 20 september och den 21 september genomfördes vandringar på Kungsholmen där den tidiga arbetarförfattaren Maria Sandel bodde och arbetade. Vandringarna skedde i samarbete med Maria Sandel-sällskapet.

 • Norra begravningsplatsen

Många av arbetarrörelsens ledande gestalter är begravda på Norra Begravningsplatsen. Vandringarna den 21 april, 23 april, 25 maj och 6 september ledde till August Palms, Hinke Bergegrens, Kata Dalströms, Fredrik Ster-kys, Herman Lindqvists, Per Albin Hanssons, Gunnar Strängs, Ernst Blom-bergs med fleras gravar. Den 6 september hade vandringen en speciell inriktning. Kata Dalströms grav var nu renoverad och vårdnaden övertagen av AKS.

 • Långholmen och de politiska fångarna

5 maj, 4 juni, 10 juni och 21 augusti genomfördes vandringar på Långholmen kring de politiska fångarna på ön. Under vandringarna besöktes det minnesmärke som AKS tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek invigde hösten 2012.

 • Hammarbyhöjden

28 augusti genomfördes vandringen i Hammarbyhöjden som byggdes i mitten av 1930-talet för att lindra bostadsnöden framförallt på Södermalm. Vandringen utgick från Willy Brandts park och avslutades vid den gamla avrättningsplatsen.

 • Björkhagen – ny vandring

20 maj och 4 september genomfördes en ny vandring för året i Björkhagen med utgångspunkt från T-banestation Björkhagen.

 • Arbetarkonst på Industrifacket Metall

16 oktober och 4 november genomfördes konstvandring på Förbundshuset i Stockholm.

 1.  I arbetarrörelsens spår – busstur

Den 15 juni genomfördes en fyra timmar lång busstur med och till arbetar-författare i Stockholm från 1930 till våra dagar.Från ABF-huset Sveavägen gick färden via Folkets Hus, Vasagatan och Kungs-gatan till Kungsholmen och Södermalm, över Liljeholmsbron till Midsom-markransen och Västberga.   Vi gjorde ett stopp vid Örby Slottspark för att äta egen medhavd matsäck samt för att betrakta den tämligen okända Ruben Nilson-statyn – en skulpturgrupp av konstnären Bitte Jonason Åkerlund som gestaltar visan ”Åkare Lundgrens begravning”. Samtidigt lyssnade vi till en inspelning där Ruben Nilson själv sjöng. Färden gick vidare till Huddinge, Slakthusområdet, Södermalm och åter till Kungsholmen via Västerbron för återkomst till ABF-huset.

 •  Författarmiljöer och författare som ”besöktes”:

Harry Ahlberg, Dan Andersson, Erik Asklund, Harry Blomberg, Gunnar Brulin, David Ericsson, Gustav Rune Eriks, Gustav Hedenvind Eriksson, Nils Ferlin, Svante Foerster, Jan Fogelbäck, Per Anders Fogelström, Lars Forssell, Jan Fridegård, Göran Greider, Helmer Grundström, Emil Hagström, Waldemar Hammenhög, Ragnar Holmström, Ivar Lo-Johansson, Kjell Johansson, Eyvind Johnson, Ragnar Jändel, Lena Kallenberg, Josef Kjellgren, Martin Koch, Harry Kullman, Harry Martinson, Moa Martinson, Peter Mosskin, Ruben Nilson, Ivan Oljelund, Bernt Rosengren, Maria Sandel, Gustav Sandgren, Birger Vikström, Rudolf Värnlund, Jenny Wrangborg.

 www.arbetarkultur.se

AKS har en egen hemsida. Nu läggs informationsmaterial ut, tanken är att hemsidan ska vidareutvecklas så att man kan beställa böcker och skrifter men också så att det blir möjligt att bygga upp en bank av minnesberättelser och annat material.

 I arbetarrörelsens spår på nätet

Sällskapet arbetar med ett projekt vars syfte är att presentera arbetarrörelsens minnesmärken i hela landet i en databas på nätet.

Monumentet över Internationella brigaderna

Monumentet restes i universitetsområdet i Madrid vid 75-årsminnet av den första strid som Internationella Brigaderna deltog i under det spanska inbördeskriget. AKS var med och finansierade monumentet och ett tjugotal medlemmar var närvarande vid invigningen hösten 2011.

Från Sverige anslöt sig omkring 550 antifascister till de Internationella Brigaderna, nästan alla fackligt organiserade. LO-distriktet i Stockholms län förvaltar minnet av de som stupade i kampen för demokratin och hedrar dem för deras insats vid La Mano i Stockholm, det monument till de Spanienfrivilligas minne, som genom demokratiska beslut uppförts och bekostats av Stockholms stad.

Monumentet i Madrid har upprepade gånger utsatts för skadegörelse, det finns också ett beslut i Högsta domstolen att monumentet ska avlägsnas. I Spanien och på många håll i världen har protester och demonstrationer genomförts. AKS, tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Svenska Spanienfrivilligas Vänner har tillsammans inlämnat en protest till den spanska ambassaden. Monumentet står ännu kvar på sin plats i universitetsområdet och i oktober högtidlighölls minnet av de Internationella Brigaderna.

 Slutord

Året har präglats av många och utåtriktade arrangemang – seminarier, visningar, vandringar och busstur. Antalet vandringar har ökat högst betydligt och 2014 års rekord med 53 vandringar kommer att bli svårslaget. Vi har också kunnat genomföra bussturen om och med arbetarförfattare i Stockholm.

Vid dessa tillfällen har medlemsvärvning bedrivits, en viktig prioritering i Sällskapets verksamhet. Glädjande nog ökar antalet medlemmar för närvarande i Sällskapet.

Verksamheten år 2014 har i hög grad präglats av att det på påskaftonen den 19 april var exakt 125 år sedan Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti bildades. För att spegla förutsättningarna då och skildra arbetarrörelsens utveckling under dessa år anordnade AKS tillsammans med ABF Stockholm, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samt Tidningen Arbetet nio seminarier och fem vandringar under två jubileumsveckor före och efter påskaftonen då hundra personer deltog när LOs vice ordförande Ingela Edlund högtidligen invigde minnesmärket på Tunnelgatan/Olof Palmes gata 12.

På påskaftonen medverkade medlemmar i AKS och representanter för arbetarrörelsens organisationer i Malmö och Grängesberg för att med en ros på graven hedra de sju personer som valdes att leda SAP. Detsamma skedde i Stockholm. Samtliga aktiviteter samlade en stor publik. I detta sammanhang vill vi tacka Byggnadsarbetareförbundet och Onsdagsklubben som medverkat till finansiering av minnesmärke och invigning.

Två publikationer har producerats under året av AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Klass i rörelse, som utkom 2002, och som skildrar den fackliga och politiska historien från 1880-talet och fram till det senaste millennieskiftet, gavs nu ut på nytt med en tillskriven del till 2014. Årets medlemsbok, Folkhemmet tur och retur? Nya perspektiv på svensk socialdemokrati en antologi med elva forskare kom lagom till Sällskapets höstmöte på August Palmdagen i november. Elin och Charles Lindleys stiftelse möjliggjorde utgivningen av antologin – ett varmt tack!

För tredje året i rad har AKS i samverkan med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek tagit fram en väggalmanacka med arbetarrörelsens kvinnor och under några hektiska höstmånader sålt den till många intresserade.

Som vanligt har ett stort antal medlemmar ställt upp när det gällt utskick och för att packa böcker, ett stort tack vill styrelsen rikta till dessa. Ett tack för ett fint och intensivt samarbete vill vi rikta till ABF Stockholm och Tidningen Arbetet, Maria Sandelsällskapet samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek vars vänförening Sällskapet utgör. Vi vill också tacka AKS-gruppen i Uppsala och Arbetarhistoriska Föreningen i Eskilstuna, som arrangerar intressanta seminarier.

Stockholm i januari 2015

Kjersti Bosdotter, Anne-Marie Lindgren,  Göran Nilsson,  Bo Tengberg,  Lars Ekdahl, Lotta Durgé, Göran Eriksson,  Dan Nyberg,  Malin Klingzell-Brulin, Silke Neunsinger,  Bjarne Isacson, Heli Kärkkäinen

 

 

 

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *