Posted by on apr 4, 2016 in Seminarier och möten | 0 comments

Från Branting till Stefan Löfven –

Är arbetarrörelsens historia värd att minnas?

I april är det 90 år sedan ett upprop sändes ut och manade till samling i Typografiska Föreningens samlingslokal på Västmannagatan 1 i Stockholm för ”bildandet av ett arbetarkulturhistoriskt sällskap för tillvaratagandet av arbetarrörelsens och arbetarklassens kulturhistoriska minnen och som tillhandaginge med råd och hjälp, helst i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och närmast liggande officiella institutioner.” Det ledde till bildandet av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 1926.
Vi påminns om dessa 90 år och om framförliggande uppgifter för sällskapet med ett samtal om nödvändigheten av att vårda, minnas och levandegöra vår historia.
Medverkande: Yvonne Hirdman, historiker Anne-Marie Lindgren, journalist Stellan Andersson, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Onsdag 6 april kl 18.30, ABF-huset, Sveavägen 41

Alla välkomna!

Fri entré