Posted by on maj 10, 2016 in Seminarier | 0 comments

Ett nyskrivet verk av de tre historikerna Aapo Roselius, Oula Silvennoinen och Marko Tikka om fascismen i det finska samhället från tiden efter inbördeskriget 1918 till slutet av andra världskriget 1944.

Hur såg det ideologiska klimatet ut som gav utrymme för fascismen? Skiljde sig den fascis-tiska rörelsen i Finland från liknande rörelser i Europa under mellankrigstiden? Vilken roll spelade centrala institutioner och personer som propagerade för eller stödde fascismen? Boken redogör bland annat för ”Frihetskrigets frontmannaförbund”, finlandssvenska författar-brödraskapet ”Svarta Gardet” och en av trettiotalets största ungdomsorganisationer: ”De blåsvarta”.

I slutet av boken berörs dagens Finland med de fascistiska rörelser och yttringar som finns i samhället – även om detta, så som under mellankrigstiden, förnekas av aktörerna.

Torsdag 12 maj kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 | Entré 60 kr

Arrangeras av  Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap. ABF samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.