Posted by on jan 28, 2017 in Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Ttvå författare med olika karaktär och inriktning, men med beröringspunkter sinsemellan. Båda var också – fast på olika sätt – förankrade i ett förflutet Stockholm.

Tor Englund, ordförande i Nils Ferlin sällskapet och Karl-Olof Andersson, författare till biografin Per Anders Fogelström, Ett liv för litteraturen, freden och miljön, talar om de båda författarna.

Torsdag 4 maj kl 18.00

ABF-huset, Sveavägen 84, Stockholm