Nils Ferlin och Per-Anders Fogelström

Ttvå författare med olika karaktär och inriktning, men med beröringspunkter sinsemellan. Båda var också – fast på olika sätt – förankrade i ett förflutet Stockholm.

Tor Englund, ordförande i Nils Ferlin sällskapet och Karl-Olof Andersson, författare till biografin Per Anders Fogelström, Ett liv för litteraturen, freden och miljön, talar om de båda författarna.

Torsdag 4 maj kl 18.00

ABF-huset, Sveavägen 84, Stockholm

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.