Posted by on feb 1, 2020 in Seminarier och möten | 0 comments

Ett seminarium med företrädare för de fackliga och politiska grenarna av arbetarrörelsen, tillsammans med forskare, diskuterar möjligheter och strategier för att nå ut med kunskapen om arbetarrörelsens historia till en bredare allmänhet och till medlemmarna i den svenska arbetarrörelsen. •

Tisd 11 februari kl 13.00-16.30 | LO, Barnhusgatan 18, Stockholm | Fri entré | Anmälan senast 7/2 till www.arbark.se

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek