Naftasyndikatet – Berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige

Torsdag 25 februari kl 15.00

Riksdagsledamoten Fredrik Malm (L) skriver i sin bok med ovanstående titel om Einar Kruse som hade en märklig karriär inom kommunistiska partiet från utbrytningen i februari 1917 från socialdemokraterna och Branting till sin död 1960.

Han jobbade för Lenins handelsdelegation och sedan mellan 1928-37 Naftasyndikatet, det ryska oljebolaget som var verksamt i Sverige och efter försäljningen av bolaget slussade Kruse över pengarna till svenska kom- munistpartiet som möjliggjorde köpet av fastigheten på Kungsgatan 84, som ännu idag är partiets lokal. Kruse var Fredrik Malms morfars far.

Göran Eriksson, Arena och AKS, samtalar med Fredrik Malm.

Seminariet sänds på Arena Idés Facebooksida: https://www.facebook.com/arenaide

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *