Här finns både skrifter av och om tidiga ledare och skrifter som exempelvis beskriver de Spanienfrivilliga eller Sveriges politiska fångar.  Dessa beställs från Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge eller info@arbetarkultur.se.


 

Kan dödläget brytas

Ernst Wigforss 

Idépolitiska skrifter i urval 1908-1974.
Urval och kommentarer: Niklas Nåsander samt inledning av Daniel Suhonen.
AKS medlemsbok 2013

150 kr

 

Faror för staten av svåraste slag. Politiska fångar på Långholmen 1880-1950
16 författare tecknar porträtt av drygt trettiotal personer med anknytning till arbetarrörelsen som suttit på Långholmens fängelse för sina åsikters skull.
AKS medlemsbok 2012

150 kr

 

Kajerna vid Hudson river

Gösta Larsson
En roman av den svenska arbetarförfattaren som flyttade till USA i början av 1900-talet. Han kom ut med sex romaner på engelska och denna bok skildrar hamnarbetarna i New Yorks hamn. Den kom ut 1946 i översättning av Jan Ristarp.  Fredrik Ekelund har skrivit förordet

AKS medlemsbok 2011

100 kr

Mot en tredje väg

Lars Ekdahl
En biografi över Rudolf Meidner.
Del 1: Tysk flykting och svensk modell
Del 2: Facklig expert och demokratisk socialist

60 kr/del eller 100 kr för båda

 

Klass i rörelse

Lars Olsson/Lars Ekdahl
Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling från 1880-talet till våra dagar. Boken som ges ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek tillsammans med Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap ger en bred skildring av den fackliga och politiska historien där arbetarrörelsens kultur har en given plats.
195 kr

 

Kommunistiska Manifestet 1848-1998
Kommunistiska Manifestet med kommentarer och analyser av 14 forskare och samhällsdebattörer från de nordiska länderna. Boken gavs ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek tillsammans med Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap med anledning av att 150 år passerat sedan Manifestets utgivning.
75 kr

 

Hvad vilja Socialdemokraterna?

 August Palm

Tal och texter från Malmö 6 november 1881, Stockholm 26 december 1881 med kommentarer av Lars Berggren, Roger Johansson och Göran Greider.

25 kr

 

Kämpande solidaritet

Richard Jändel
Möten med svenska spanienfrivilliga.
50 kr