AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Välkommen till Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.

Här hittar du information om vår verksamhet såsom årsboken, seminarier, vandringar mm.

Gunnar Sträng

Posted by on okt 7, 2019 in Kommande aktiviteter, Seminarier | 0 comments

Gunnar Sträng, 1906-1992, finansminister under 21 år, som var med och byggde det svenska välfärdssamhället.

Erik Åsbrink, som arbetat under Sträng på finansdepartementet och senare blev hans efterträdare på finansministerposten, ger en initierad bild av folkhemsfadern Gunnar Sträng och skildrar samtidigt en viktig period i Sveriges moderna historia

Onsdag 30 oktober kl. 18.00, Fri entré

ABF-huset, Sveavägen 41. Stockholm

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliote

Read More

Minnesmärke över Svenska Hjälpkommittén för Spanien

Posted by on sep 26, 2019 in Minnesmärken | 0 comments

Den 15 augusti invigdes minnesmärket för Svenska Hjälpkommittén för Spanien. Det finns vid porten på Västmannagatan 1 i Stockholm.

Det går att dra många paralleller till den politiska utvecklingen idag och det som skedde på 1930-talet. Skillnaden är att de inte hade något facit på hur utvecklingen skulle bli. Det har vi idag”. Så sade Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, när han den 15 augusti invigde minnesmärket vid porten till Västmannagatan 1 i Stockholm. Ett minnesmärke som ska påminna oss om kampen mot fascismen och för demokratin.

Invigningen inramades av musik och sång, inledningsvis av trumpetarna Ingrid Esser och Karl von Schantz. Sånggruppen Extrasalt under ledning av Robert Robertsson framförde ”Sången om Julian Grimau” och den antifascistiska ”Pålen”. Folke Olsson, siste sekreteraren i Spanienfrivilligas Kamratförening överlämnade till GSfacket det märke som Svenska Hjälpkommittén för Spanien gav ut med två enkla ord: FÖR SPANIEN! För Spanien och mot fascismen. Carina Paulson från Stockholms läns LOdistrikt höll Internationella brigadens fana som LO-distriktet lät sy i Spanien vid 75-årsminnet av Brigadens bildande.

”Just här där vi står idag var högkvarteret för den svenska Hjälpkommittén från 1936 och fram till 1946” fortsatte Per-Olof Sjöö sitt invigningstal. ”De fackliga organisationerna blev den samlande kraften som växte snabbt och efterhand kunde samla över 400 lokala hjälpkommittéer ute i landet. Här samlades in pengar till förnödenheter, allt från mat till ambulanser. Det inrättades barnhem, utvecklades faddersystem och byggdes fältsjukhus. Sist men inte minst bedrevs det ett intensivt opinionsarbete till stöd för den spanska demokratin. Det var en enorm folkrörelse- och solidaritetsinsats som svenska arbetare stod för under dessa år.”

Read More

Rapport från årsmötet 2019.

Posted by on sep 26, 2019 in Nyheter | 0 comments

Tisdagen den 17 april 2018 var det årsmöte i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap under ledning av Åke Gylfe. Årsmötet omvalde Kjersti Bosdotter som ordförande och Anne-Marie Lindgren och Bjarne Isacson (tidigare suppleant) till ordinarie ledamöter. Göran Nilsson omvaldes som suppleant och Erik Boman invaldes i styrelsen som ny suppleant.

Björn Andersson och Ann-Christine Holgersson valdes om till ordinarie revisorer och Kenneth Nilsson omvaldes som revisorssuppleant. Tore Lidbom och Jan Aspefjord omvaldes till valberedningen och som tredje ledamot nyvaldes Alexander Lindholm.
Lars Ekdahl lämnar styrelsen efter många års insatser men kommer att fortsätta sitt arbete i bokkommittén där han gör ett gediget arbete och drar ett tungt lass.

I anslutning till årsmötet talade Margareta Ståhl om Rösträttsfanor i rörelse – om kampen för rösträtt.

Read More