AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Välkommen till Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.

Här hittar du information om vår verksamhet såsom årsboken, seminarier, vandringar mm.

Rapport från årsmötet 2019.

Posted by on sep 26, 2019 in Nyheter | 0 comments

Tisdagen den 17 april 2018 var det årsmöte i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap under ledning av Åke Gylfe. Årsmötet omvalde Kjersti Bosdotter som ordförande och Anne-Marie Lindgren och Bjarne Isacson (tidigare suppleant) till ordinarie ledamöter. Göran Nilsson omvaldes som suppleant och Erik Boman invaldes i styrelsen som ny suppleant.

Björn Andersson och Ann-Christine Holgersson valdes om till ordinarie revisorer och Kenneth Nilsson omvaldes som revisorssuppleant. Tore Lidbom och Jan Aspefjord omvaldes till valberedningen och som tredje ledamot nyvaldes Alexander Lindholm.
Lars Ekdahl lämnar styrelsen efter många års insatser men kommer att fortsätta sitt arbete i bokkommittén där han gör ett gediget arbete och drar ett tungt lass.

I anslutning till årsmötet talade Margareta Ståhl om Rösträttsfanor i rörelse – om kampen för rösträtt.

Read More

AKS höstmöte

Posted by on sep 26, 2019 in Nyheter, Seminarier och möten | 0 comments

Torsdagen den 7 november  kl. 17.30 hålls höstmötet i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. På dagordningen: Medlemsavgifter och budget för 2020.

Kl. 18.30 medverkar Susanna Alakoski om sin nyligen utkomna bok Bomullsängeln – den första boken i en serie. En svit romaner om kvinnors liv – Bomullsänglarna på textilfabriken i Vasa. Arbete och längtan i Finland under nittonhundratalet. En berättelse om fred och krig, där vardagsliv och världspolitik är trådar i samma väv.

Välkomna!

 

Read More

Att nå ut – Arbetarhistoria för 2000-talet

Posted by on sep 26, 2019 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Svensk arbetarhistoria kan i mångt och mycket ses som ett framgångsrikt projekt, mycket forskning har producerats både av lokala grävcirklar, fackliga organisationer och av och med akademiska forskare. Ändå saknas industrisamhällets berättelse i offentligheten. Det finns inget museum som skildrar 1900-talets historia och arbetarrörelsens samhällsroll är inte del av den historiekanon som lärs ut i svenska skolböcker. Under seminariet diskuterar företrädare för de fackliga och politiska grenarna av arbetarrörelsen tillsammans med forskare möjligheter och strategier att nå ut med kunskapen om arbetarrörelsens historia, till en bredare allmänhet och till medlemmarna i den svenska arbetarrörelsen.

Torsdag 12 december kl 13.00-16.30,

LO, Barnhusgatan 18

Anmälan senast 9 december på www.arbark.se.

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Read More