Europas kärna och utkanter. Facklig internationalism under kalla kriget och Europaintegrationen 1947–1972

Tid: Tisdag 28 mars 2023 klockan 16:00
Plats:
digitalt via Zoom

Vad är facklig internationalism? Johan Svanberg besvarar frågan genom att presentera sin nyutkomna bok om internationellt fackligt samarbete i metall- och verkstadsindustrin. Presentationen ramas in av kalla krigets kontext – och motsättningarna mellan socialdemokrater och kommunister – med särskilt fokus på Internationella metallarbetarfederationen och efterkrigstidens Europaintegration.

Johan Svanberg är lektor i ekonomisk historia och docent i historia.

Han forskar om migrationshistoria, arbetarhistoria och Europaintegrationens historia och har publicerat arbeten om andra världskrigets flyktingrörelser, efterkrigstidens arbetsrelaterade migrationer, etniska relationer och integrationsfrågor, samt den svenska och internationella arbetarrörelsen.

Läs mer och anslut till mötet på Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks hemsida.

Arrangörer: Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ABF Stockholm och Långholmens folkhögskola

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *