Sjömansliv och guldgrävardöd

Gunwor Nordström
Sjömansliv och guldgrävardöd
Breakwater Publishing AB
2023

Boken utgår från författarens egen släkthistoria med minnesfragment och skönlitterära inslag från
stenhuggarliv, kvinnoliv och sjömansliv. Fartygshistoria, barkbåtsarmada och sjöfart. Historiska fakta
med fotografier, gamla brev, postkort, varvas med Axel Valfrids unika levnadsöde. Vi får följa Axel
Valfrid och hans familj genom barndomen i norra Bohuslän; från gränstrakterna Sverige–Norge och den
så vidunderligt vackra Idefjorden. Vid 15 års ålder påbörjas matrosutbildning för Axel Valfrid tillsammans
med äldre brodern på Karlskrona Amiralitet. Därefter följer spännande seglatser ombord på fartyg,
osedvanligt dramatiska händelser äger rum på de stora världshaven.

Efter miserabla arbetsförhållanden ombord på en långresetur rymmer Axel Valfrid från den norska
skutan i Australien, vintern 1911. Därborta får han anställning som järnbanearbetare under några år.
Han återvänder till sjöss, hamnar i Sydafrika och arbetar länge vid guldgruvorna i Transvaal samt vid
koppargruvorna i norra Rhodesia. Axel Valfrid finner den stora kärleken och bildar familj i Sydafrika.
Han arbetar kvar i Transvaal fram till sin död 1937. (gruvdistrikten belägna kring Johannesburg).
Återblick på sjömanskap i bokens slutkapitel visar god kamratskap genom åren utifrån gemensamma
erfarenheter till sjöss. Trots dåtidens stenhårda arbetsvillkor fanns en längtan och levande kärlek kvar
till havet och sjöfarten.

Boken kan beställas på breakwater.se

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *