”Slopa Öfverklassen! Så få i se sen!” Vandring i Strindbergs spår

August Strindberg levde i en tid då motsättningarna blev synliga i det svenska industrisamhället. Arbetarna organiserade sig och författarens vän Hjalmar Branting blev samtalspartner. Författarens kontakter med arbetarrörelsens förgrundsfigurer och dess aktuella frågor möter i denna vandring.

Tid: Lördagen 29 juli 2023 klockan 14:00
Plats: Samling framför Adolf Fredriks kyrka i Stockholm

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *