Klasskamp på svenska

Vilka var de finlandssvenskar som verkade i arbetarrörelsen? Kring vilka frågor bedrev finlandssvenska socialister det som kan kallas för klasskamp på svenska? Hur har klasskampen bedrivits och skildrats på svenska i Finland? I antologin Klasskamp på svenska: aktörer, idéer och erfarenheter i 1900-talets finlandssvenska arbetarrörelse analyserar författarna sex olika finlandssvenska socialistiska livsöden. Boken presenterades av redaktören Matias Kaihovirta, på ett webinarium som hölls 8:e november 2022.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *