Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling

av  historikerna Lars Ekdahl och Lars Olsson

Arbetarrörelsen i Sverige har en lång historia av framgång och reträtter. Utvecklingen var trevande i början, under många perioder konfliktfylld och sam-tidigt alltmer lutande åt en pragmatisk reformism, med en växande självmedvetenhet. Nu uppstår nya krav och ut-maningar som ofta ställer vedertagna sanningar på huvudet. Fortfarande gäl-ler dock August Palms ord: ”Det är ingen skam att vara sosialist!” – rubriken på denna boks första del. ”Mot en ny värld” – rubriken över bokens andra del är ett citat ur Arbetarrörelsens efterkrigspro-gram 1944.

”Klass i rörelse” är en lärobok för studiecirklar och kurser som skildrar utvecklingen från 1800-talets mitt och fram till våra dagar och ger på så sätt en grund för fortsatt debatt om framtida mål. Och det är hela arbetarrörelsen utveckling som belyses, både den politiska och den fackliga liksom mycket av den breda kulturella verksamhet som utövas inom och kring arbetarrörelsen.

Boken som ges ut av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetar-rörelsens arkiv och bibliotek kostar 195 kr + porto. Den beställs från aks@arbark.se eller info@arbetarkultur.se. Det går även bra att ringa och beställa  på telefon 070-571 98 95.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *