Medlemsbrev januari 2016

90-ÅRSJUBILEUM 6 APRIL

I april 2016 är det 90 år sedan ett upprop sändes ut och manade till samling i Typografiska Före-ningens samlingslokal på Västmannagatan 1 i Stockholm för  ”bildandet av ett arbetarkulturhisto-riskt sällskap för tillvaratagandet av arbetarrörelsens och arbetarklassens kulturhistoriska minnen och som till-handaginge med råd och hjälp, helst i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och närmast liggande officiella institutioner.”

De nio undertecknarna var alla män:Oskar Borge, föreståndare för Arbetarrörelsens arkiv, Johan-Olov Johansson, kassör i LO,  Fredrik Ström, redaktör, Ivar Vennerström, riksdagsman Sigvard Cruse, förtroendeman i Typografförbundet, Ragnar Casparsson, redaktör,  Ossian Håkansson, journalist Fredrik E Åhlander och bibliotekarie Mauritz Andersson, sekreterare i ABF

Välkomna till årsmöte i AKS och 90-årsjubileum 6 APRIL KL 17.30, ABF-HUSET I STOCKHOLM – mer information kommer om detta.

 

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN

Sällskapets höstmöte beslöt att behålla medlemsavgifterna oförändrade för år 2016 vilket innebär:

150 kronor för enskild

400 kronor för lokal organisation

800 kronor för central organisation

I medlemsavgiften ingår årsboken

 

BIDRAG TILL GRAVVÅRDEN!

AKS har sedan några år vårdnaden om August Palms och Kata Dalströms gravar på Norra be-gravningsplatsen i Solna och har delad vårdnad med arbetarrörelsen i Malmö av Henrik Me-nanders grav på S:t Paulikyrkogården i Malmö. Gravarna är blomstersmyckade och till alla tre gravarna görs guidade vandringar.  Till våren är det dags att göra en upprustning av August Palms gravsten, det har gått några år sen sist och texten behöver fyllas i. Alla tre gravarna är snart 100 år gamla.

Den som vill bidra till våra pionjärers gravvård kan använda AKS plusgiro 1725-1 och märka inbetalningen med ”Gravvård”.

 

SEMINARIER, VANDRINGAR, BUSSTURER

arrangeras och genomförs i samarbete med ABF Stockholm, Sveavägen 41, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB, Elektronvägen 2 i Huddinge och tidningen Arbetet.

www.abfstockholm.se

www.arbark.se

www.arbetarkultur.se www.arbetet.se

 

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *