Vi minns Klaus Misgeld och Kurt Blank

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap har under hösten förlorat två mångåriga medarbetare och goda kamrater.

Klaus Misgeld var styrelseledamot i AKS och under många år aktiv i bokkommittén med ut-givning av bl a Manifestet 150 år, Fackföre-ningsman och republikan, Spanien i svenska hjärtan, Svensk arbetarlitteratur. Klaus var in-tiativtagare till den stora väggalmanackan om arbetarrörelsens historia och framväxt som togs fram till millennieskiftet 2000. Den kom i sin tur att omstöpas till boken Klass i rörelse. Tio år av sin pensionstid kom Klaus att ägna åt forskning om Solidaritet i Polen, ett arbete som blev Sällskapets årsbok 2015.

Kurt Blank var vid sin bortgång strax före årsskiftet ordinarie revisor i Sällskapet, en post som han innehaft sen 1985, han valdes 31 gånger, ett svårslaget rekord. Kurt började som ombudsman för Stockholms rörarbetare och därefter i Bygg-Ettan innan han kom till förbundskontoret för Byggnads där han var reserevisor i många år. Om någon kan sägas personifiera folkrörelsemänniskan så gäller det för Kurt.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *