Arbetarhistoriska seminariet vårterminen 2016

 Sön 14/2, kl 14 – 15.30, Landskrona museum.

I anslutning till museets pågående utställning om flyktingar i Landskrona Hjälp! Landskrona 1943-52, föreläser Hans Wallengren om flyktinghistorien i Landskrona under rubriken Från Citadellet till Norrestad – om flyktingar och flyktingmottagande i Landskrona 1945-2000

 

 Ons 24/2, kl 19 – 20.30, Verdanditorpet, Hagåkersgatan 6, Landskrona.

Lars Berggren, historiker vid Centrum för Arbetarhistoria berättar om sina forskningsresultat under rubriken ”Nu är det vi som ha att befalla”. Om en arbetaraktion på konstgödningsfabriken i Landskrona 1885 och dess vidare sammanhang.

I samarbete med Verdandis avdelning 216, Framtidskämpen, i Landskrona.

 

Ons 2/3, kl 14.15-16, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.

Malin Nilsson berättar om sin nyutkomna avhandling, Taking work home: labor dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution – en avhandling för vars kvaliteter Malin tilldelats 2015 års Meidnerpris.

 

Tor 17/3, kl 19 – 20.30, Landskrona Folkets hus, Säbygatan 16.

Anniko Wolf, arkivarie och historiker, har i en serie uppsatser behandlat den socialdemo-kratiska kvinnorörelsen. Här berättar hon om den första av dessa, som har titeln ”Anarkistfruntimren”, och som handlar om ett av landets tidigaste socialdemokratiska s.k. Kvinnliga arbetareförbund.

I samarbete med S-kvinnor i Landskrona.

 

Tor 14/4, 18.30 – 20, Landskrona museum.

Ulrika Holgersson: Hembiträdet och spelfilmen. Stjärnor i det svenska folkhemmets 1930 och 40-tal. I detta föredrag får vi se och höra exempel på hur hembiträdet som filmstjärna ifrågasatte samhällets nedlåtande syn och blev ett språkrör för tankar kring den nya folkhemsideologin.

I samarbete med Landskrona museum.

 

Fre 20/5, kl 14.15 – 16, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.

Silke Neunsinger på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek berättar om ett internationellt bokprojekt om hushålls- och vårdarbete i ett globalt och historiskt perspektiv: Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers.

I samarbete med Radikala nätverket vid Historiska institutionen i Lund.

Sön 5/6, kl 14 – 15.30, på Statarmuseet i Torup.

Gustav Nyberg berättar om sitt pågående avhandlingsprojekt om statarnas kamp för sina rättigheter under sent 1800-och tidigt 1900-tal: Statarnas förfackliga kamp.

I samarbete med Statarmuseet i Torup.

 

Arbetshistoriska seminariet

Vårterminen 2016

För vidare information se www.arbetarhistoria.org eller ring 0768-825302

 

Sön 14/2, kl 14 – 15.30, Landskrona museum.

I anslutning till museets pågående utställning om flyktingar i Landskrona Hjälp! Landskrona 1943-52, föreläser Hans Wallengren om flyktinghistorien i Landskrona under rubriken Från Citadellet till Norrestad – om flyktingar och flyktingmottagande i Landskrona 1945-2000

 

Ons 24/2, kl 19 – 20.30, Verdanditorpet, Hagåkersgatan 6, Landskrona.

Lars Berggren, historiker vid Centrum för Arbetarhistoria berättar om sina forskningsresultat under rubriken ”Nu är det vi som ha att befalla”. Om en arbetaraktion på konstgödningsfabriken i Landskrona 1885 och dess vidare sammanhang.

I samarbete med Verdandis avdelning 216, Framtidskämpen, i Landskrona.

 

Ons 2/3, kl 14.15-16, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.

Malin Nilsson berättar om sin nyutkomna avhandling, Taking work home: labor dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution – en avhandling för vars kvaliteter Malin tilldelats 2015 års Meidnerpris.

 

Tor 17/3, kl 19 – 20.30, Landskrona Folkets hus, Säbygatan 16.

Anniko Wolf, arkivarie och historiker, har i en serie uppsatser behandlat den socialdemo-kratiska kvinnorörelsen. Här berättar hon om den första av dessa, som har titeln ”Anarkistfruntimren”, och som handlar om ett av landets tidigaste socialdemokratiska s.k. Kvinnliga arbetareförbund.

I samarbete med S-kvinnor i Landskrona.

 

Tor 14/4, 18.30 – 20, Landskrona museum.

Ulrika Holgersson: Hembiträdet och spelfilmen. Stjärnor i det svenska folkhemmets 1930 och 40-tal. I detta föredrag får vi se och höra exempel på hur hembiträdet som filmstjärna ifrågasatte samhällets nedlåtande syn och blev ett språkrör för tankar kring den nya folkhemsideologin.

I samarbete med Landskrona museum.

 

Fre 20/5, kl 14.15 – 16, LUX, Helgonavägen 3 i Lund, sal A:332.

Silke Neunsinger på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek berättar om ett internationellt bokprojekt om hushålls- och vårdarbete i ett globalt och historiskt perspektiv: Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers.

I samarbete med Radikala nätverket vid Historiska institutionen i Lund.

 

 

Sön 5/6, kl 14 – 15.30, på Statarmuseet i Torup.

 

Gustav Nyberg berättar om sitt pågående avhandlingsprojekt om statarnas kamp för sina rättigheter under sent 1800-och tidigt 1900-tal: Statarnas förfackliga kamp.

I samarbete med Statarmuseet i Torup.

 

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska

förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet.

För vidare information se www.arbetarhistoria.org eller ring 0768-825302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————–

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet

bedriver en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska

förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten

strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet.

För vidare information se www.arbetarhistoria.org eller ring 0768-825302

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *