Pierre Schori: Minnet och elden, en politisk memoar

Pierre Schori har varit aktiv inom internationell politik i femtio år. Han var Olof Palmes nära medarbetare i internationella frågor och en centralgestalt under Sveriges utrikes-politiska storhetstid.

I Minnet och elden berättar Schori om aldrig tidigare offentliggjorda samtal med ledande politiker i världen som Henry Kissinger, Francois Mitterand, ledarna för de afrikanska befrielserörelserna och de portugisiska revolutions-generalerna. Han skildrar initierat de hemliga förhandlingarna med Yasir Arafat och de israeliska ledarna för att få till stånd en uppgörelse i Palestinafrågan och publicerar för första gången sina samtalsanteckningar från sina möten med Fidel Castro i Havanna.

Som kabinettssekreterare i UD skötte han de dagliga kon-takterna med det nya Östeuropa som tog form efter mu-rens fall och fick arbeta med många dramatiska händelser i svensk politik som ubåtsfrågorna och mordet på Olof Palme.

Schoris politiska liv är ett levande bevis för att en aktiv svensk utrikespolitik kan utgöra skillnaden mellan krig och fred och mellan befrielse och förtryck. Hans memoarer är också ett viktigt inslag i dagens politiska debatt om Afghanistan, Nato, Ryssland och Sveriges roll i världen kommer nu ut i storpocket.

Tisdag 23 februari kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samt tidningen Arbetet.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *