Svensk arbetarhistoria

Svenska arbetarhistoria har varit en framgångsrik forskningsinriktning under lång tid, men hur har utvecklingen sett ut i andra länder? Hur förmedlas resultaten till en bredare publik. Kom och ät frukost med forskare från England, Indien, Island och Kanada som berättar om utvecklingen i deras länder; June Hannam, University of the West of England, Ragnheiður Kristjánsdóttir, University of Iceland, Bryan Palmer & Joan Sangster, both Trent University, Canada och Samita Sen, Cambridge University

OBS! mötet hålls på engelska.

Fredag 15 november kl 09.00-10.30.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge.

Anmälan senast 12 november på www.arbark.se

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *