Allmän rösträtt? Rösträttens utvidgning och fortsatta begränsningar

Frukostseminarium med Fia Sundevall och Bengt Sandin (båda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek) Just nu firas ett viktigt jubileum i Sverige: den allmänna och lika rösträtten fyller hundra år. Så heter det åtminstone i högtidstalen och i den gängse historieskrivningen. I själva verket var nästan varannan svensk utesluten från rösträtten också i det första valet med ”allmän rösträtt”. Kampen för rösträtt var alltså inte avslutad – och pågår än idag. Vid det här frukostseminariet presenteras ny och pågående forskning om rösträttens fortsatta begränsningar efter reformen 1919/1921 och om arbetarrörelsens roll i att bevara och utmana dessa begränsningar.

Tisdag 10 december kl 09.00-10.00.

LO, Barnhusgatan 18.

Anmälan senast 7 december på www.arbark.se

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *