Med filmen som vapen

Med filmen som vapen

Stefan Jarl, Lars Westman/Lena Ewerts, Jan Myrdal/Rune Hassner

1966 sände SVT Jan Myrdals och Rune Hassners film Myglaren som blev en ögonöppnare för många. Det var den första svenska långfilm som gjorts direkt för tv. Filmen har kallats ”en av de första lyckade politiska filmerna i Sverige”.

   Så kunde man alltså göra politisk film, med samhällskritiskt innehåll. Dessutom på liten budget. Det sågs inte med blida ögon överallt. Två år senare återkom paret Hassner/Myrdal med Hjälparen för SVT, en film i samma anda.

   Jan Myrdal och Rune Hassner fördjupade senare vårt intresse för den politiska bilden i tv-serien Bilden som vapen. Tillsammans kom dessa filmer att påverka en generation filmare.

Under tre lördagar är ”Filmen som vapen” tema för film- och diskussionsträffar på ABF-huset i samarrangemang mellan nedanstående organisationer.

Lördagen den 7 maj kl 13.00, är Lars Westmans/Lena Ewerts film om strejken i Malmfälten 1969/70, Kamrater, motståndaren är välorganiserad, den legendariska filmen om strejken som förändrade Sverige.

Lördagen den 14 maj kl 13.00 visas Stefan Jarls film Underkastelse, som handlar om de hundratals kemikalier vi alla bär i vårt blod, som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier i vår miljö. ”One Of The Most Important Films Of The Century”, enligt Michael Stanley-Jones. FN, Genève.

Lördagen den 21 maj kl 13.00 avslutas mötesserien med Myrdal/Hassners film Myglaren.

Dessa tre produktioner illustrerar ett genombrott för den radikala politiska filmen. Är detta bara historia idag eller förs traditionen vidare? Fortsätter upproret mot orimliga maktförhållanden i samhället och en kultur som bara fungerar som smörjmedel i stället för att ifrågasätta? Särskilt unga filmare och cineaster välkomnas!

Möjlighet till diskussion efter alla filmerna med bland andra Lars Westman och Stefan Jarl.

Håll utkik på ABF:s hemsida under evenemang för närmare information om programmet. Biljetter köpes via ABF för 60 kr per föreställning.

Arrangörer:

ABF Stockholm, AKS (Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap), FiB/K, Jan Myrdalsällskapet samt Jan Myrdal/Gun Kessles stiftelse.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *