AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Medlemsavgift 2020

Posted by on feb 19, 2020 in Medlemsinformation, Nyheter | 0 comments

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2020. Avgiften för enskilda medlemmar är även i år 150 kronor. Du kan swisha in avgiften: 123 230 88 98 eller betala in den via plusgiro 1725 -1. Glöm inte att uppge ditt namn. Från och med hösten 2019 har vi skickat ut medlemsinformation med e-post till de medlemmar som anmält en e-postadress. Du som ännu inte har anmält en sådan, gör det i samband med inbetalningen eller mejla den till jonjaksson@gmail.com. Det gör att föreningen sparar portokostnader. Den som inte har en e-postadress får medlemsinformationen till sin brevlåda.

Medlemsboken 2020 är den tredje delen i vår serie om de dramatiska åren 1917, 1918 och de första 1920-talsåren: Vad hände i de nordiska länderna efter revolutionerna i Ryssland och Tyskland:

  • Arbetarrörelsens utveckling och stridigheter.
  • Utvecklingen av den parlamentariska demokratin på olika nivåer.
  • Hoten mot de demokratiska krafterna och reaktionens organisering.

Medlemsboken kommer att delas ut under hösten 2020.

Från och med hösten 2019 har vi skickat ut medlemsinformation med e-post till de medlemmar som anmält en e-postadress. Du som ännu inte har anmält en sådan, gör det

Read More

Invigning minnesmärke 9 december

Posted by on nov 28, 2019 in Kommande aktiviteter, Minnesmärken | 0 comments

I huset på Barnhusgatan 6 har många fackliga organisationer haft, och har fortfarande, sin verksamhet under snart 100 år. Lokomotivmannaförbundet flyttade in på Barnhusgatan 1928 och huset kom därefter att vara centrum för LO-förbunden inom den statliga sektorn som så småningom gick samman i Seko. Numera är det a-kassorna för en rad LO-förbund som arbetar i huset.

Valle Karlsson, ordförande i Seko, inviger minnesmärket måndagen den 9 december kl. 16.00.

Välkomna!

Read More

Minnesmärke över Svenska Hjälpkommittén för Spanien

Posted by on sep 26, 2019 in Minnesmärken | 0 comments

Den 15 augusti invigdes minnesmärket för Svenska Hjälpkommittén för Spanien. Det finns vid porten på Västmannagatan 1 i Stockholm.

Det går att dra många paralleller till den politiska utvecklingen idag och det som skedde på 1930-talet. Skillnaden är att de inte hade något facit på hur utvecklingen skulle bli. Det har vi idag”. Så sade Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, när han den 15 augusti invigde minnesmärket vid porten till Västmannagatan 1 i Stockholm. Ett minnesmärke som ska påminna oss om kampen mot fascismen och för demokratin.

Invigningen inramades av musik och sång, inledningsvis av trumpetarna Ingrid Esser och Karl von Schantz. Sånggruppen Extrasalt under ledning av Robert Robertsson framförde ”Sången om Julian Grimau” och den antifascistiska ”Pålen”. Folke Olsson, siste sekreteraren i Spanienfrivilligas Kamratförening överlämnade till GSfacket det märke som Svenska Hjälpkommittén för Spanien gav ut med två enkla ord: FÖR SPANIEN! För Spanien och mot fascismen. Carina Paulson från Stockholms läns LOdistrikt höll Internationella brigadens fana som LO-distriktet lät sy i Spanien vid 75-årsminnet av Brigadens bildande.

”Just här där vi står idag var högkvarteret för den svenska Hjälpkommittén från 1936 och fram till 1946” fortsatte Per-Olof Sjöö sitt invigningstal. ”De fackliga organisationerna blev den samlande kraften som växte snabbt och efterhand kunde samla över 400 lokala hjälpkommittéer ute i landet. Här samlades in pengar till förnödenheter, allt från mat till ambulanser. Det inrättades barnhem, utvecklades faddersystem och byggdes fältsjukhus. Sist men inte minst bedrevs det ett intensivt opinionsarbete till stöd för den spanska demokratin. Det var en enorm folkrörelse- och solidaritetsinsats som svenska arbetare stod för under dessa år.”

Read More