Bli medlem i AKS

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap har sedan 1926 verkat för att uppmärksamma arbetarklassens och arbetarrörelsens kultur och historia. Som enskild medlem ingår förutom seminarier, vandringar, utställningar och utflykter en årsbok som bara den är värd med än årsavgiften på 200 kronor. Om man blir medlem under perioden september-november 2023 får man dessutom Vilhelm Mobergs klassiska stridsskrift ”Därför är jag republikan” från 1955 som en bonusbok. Erbjudandet gäller medlemskap för verksamhetsåret 2023.

För att bli medlem skickar man en ansökan med uppgifter om namn och adress till:

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
c/o Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Elektronvägen 2
141 49 Huddinge

Eller till e-post: info@arbetarkultur.se

Sätt in medlemsavgiften på 200 kronor på Plusgiro (PG): 1725-1 eller på Swish 123 230 88 98. Glöm inte att ange ditt namn.

Välkommen som medlem i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap!

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *