AKS

bildat 1926

Navigation Menu

Vårens vandringar 2018

Posted by on Feb 19, 2018 in Kommande aktiviteter, Vandringar | 0 comments

Vandring i Hammarbyhöjden

Detta var en av de första av staden planerade nya bostadsområden under 1930-talet. Husen, s.k. smalhus, byggdes för mindre bemedlade, barnrika familjer. Stadsdelen har kallats för ”Den ljusa staden”.

Torsdag 3 maj, Samling kl 18 i Willy Brandts park.

 

Bland apelsinflickor, änglamakerskor och andra arbetarkvinnor på Södermalm

Stadsvandringen utgår från Lena Kallenbergs roman Apelsinflickan – om unga kvinnor på Södermalm under 1880-talet, då det var svårt för arbetarkvinnor att klara sig på låga industriarbetarlöner om man överhuvudtaget fick ett arbete. Många tvingades att prostituera sig, ett system som var godkänt av myndigheterna i mer än 50 år.

Vandringen leds av Lena Kallenberg och Kjersti Bosdotter.

Lördag 5 maj. Samling kl. 13.00 vid Groens malmgård, Vitabergsparken. Buss 3 till Renstiernas gata.

 

Arbetare och arbetarrörelsen på Söder – från Medborgarplatsen till Barnängen

Vi vandrar i spåren av den tidiga arbetarrörelsen – 1880-talet och framåt, och tittar på arbetsplatser, samlingslokaler och minnesmärken.

Tisdag 8 maj. Samling kl. 18.00 på Medborgarplatsen vid Anna Lindhs minnesmärke vid trappan till Medborgarhuset.

 

Norra begravningsplatsen

Välkommen till en guidad vandring på Norra begravningsplatsen. Många av arbetarrörelsens ledande gestalter är begravda här. Vandringen för oss till bl.a. August Palms, Hinke Berggrens, Kata Dalströms, Fredrik Sterkys, Herman Lindqvists, Per-Albin Hanssons gravar.

Lördag 12 maj. Samling kl. 13.00 vid Norra begravningsplatsen, Solna kyrkoväg, grind III.

 

Guidad busstur: Statarna på Södertörn

Gustav Nyberg guidar oss på en busstur i statarnas historia på Södertörn. Vi börjar i Älvsjö och slutar i Nynäshamnstrakten.

Det är en cirka 4 timmar läng färd. Medtag gärna picknick.

Lördag 26 maj. Samling kl 10.00 vid ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.

Avgift: 180 kronor. Anmälan senast 21 maj till: Kjersti.bosdotter@ifmetall.se eller telefon 070-571 98 95.

 

Från Branting till Palme – En vandring i arbetarrörelsens historia

Vandring i centrala Stockholm, från Norra Bantorget via Folkets Hus, över Olof Palmes gata till Adolf Fredriks kyrkogård där vandringen avslutas.

Torsdagar 14, 28 juni/ 5, 26 juli/ 2,9 augusti. Samling kl. 18.00 vid Brantingmonumentet på Norra Bantorget.

 

Arrangeras av AKS; ABF samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

 

 

Read More

Höstens vandringar i arbetarrörelsens spår

Posted by on Aug 16, 2017 in Kommande aktiviteter, Vandringar | 0 comments

Arbetarna och arbetarrörelsen i Katarina Västra Söder

Vi vandrar i spåren av den tidiga arbetarrörelsen – 1880-talet och framåt och tittar på arbetsplatser, bostäder, samlingslokaler och minnesmärken.

Lördag 9 september kl 15.00

Samling  på Medborgarplatsen vid trappan till Medborgarhuset vid Anna Lindhs minnesmärke.

 

I Maria Sandels spår på Skogskyrkogården

Vandring med berättelser om och uppläsning av Maria Sandels texter. Besök vid Maria Sandels grav.

 Söndag den 10 september kl 13.00

Samling vid vid T-baneutgången Skogskyrkogården.

 

Arbetarnas Kungsholmen

Arbetsplatser, bostäder, människor, strejker och händelser i arbetarrörelsens historia kring förra sekelskiftet.

Torsdag 14 september kl 18.00

Samling vid T-bana Rådhuset, uppgång Parmmätargatan.

 

Björkhagen – modern 50-talsförort

En vandring i arbetarförorten med en genom tänkt och arkitektoniskt väl utformad stadsdel.

Lördag 16 september kl 15.00

Samling vid T-bane stationen Björkhagen.

 

Välkommen!

Vandringarna arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Read More

Vandringar i arbetarrörelsens spår 2017

Posted by on Jan 28, 2017 in Vandringar | 0 comments

Bagarmossen – 50-talsförort i omvandling

En vandring i arbetarförorten Bagarmossen.

Tisdag 2 maj. Samling kl 18.30 vid T-banestationens uppgång.

Norra begravningsplatsen

Välkommen till en guidad vandring på Norra Begravningsplatsen. Många av arbetarrörelsens ledande gestalter är begravda på Norra begravningsplatsen. Vandringen för oss till August Palms, Hinke Bergegrens, Kata Dalströms, Fredrik Sterkys, Herman Lindqvists, Per Albin Hanssons med fleras gravar.

Söndag 14 maj kl 13.00. Samling på Norra begravningsplatsen, Solna kyrkväg, Grind III.

Konflikter och strider under den tidiga arbetarrörelsen

Vi vandrar i spåren av fackliga och politiska konflikter, demonstrationer och sammanstötningar.

Lördag 20 maj kl 14.00 och torsdag 1 juni kl 18.00. Samling på Tegelbacken nr 2.

Arbetarna och arbetarrörelsen på Söder

Vi vandrar i spåren av den tidiga arbetarrörelsen – 1880-talet och framåt och tittar på arbetsplatser, bostäder, samlingslokaler och minnesmärken.

Tisdag 30 maj. Samling kl 18.00 på Medborgarplatsen vid trappan till Medborgarhuset vid Anna Lindhs minnesmärke.

Bland apelsinflickor, änglamakerskor och andra arbetarkvinnor på Södermalm Stadsvandring som utgår från romanen Apelsinflickan – om unga kvinnor på Södermalm under 1880-talet då det var svårt för att arbetarkvinnor att klara sig på låga industrilöner om man överhuvud taget fick ett arbete. Många tvingades prostituera sig, ett system som var godkänt av myndigheterna i mer än 50 år. Andra kvinnor tog upp den fackliga och politiska kampen mot arbetslöshet och samhällets orättvisor.

Författaren Lena Kallenberg och Kjersti Bosdotter leder en vandring på arbetarkvinnornas Södermalm.

Lördag 3 juni kl 13.00. Samling vid Groens Malmgård, Vitabergsparken. Buss 3 till Renstiernas gata.

Från Branting till Palme – En vandring i arbetarrörelsens historia

Vandring i centrala Stockholm, från Norra Bantorget, via Folkets Hus, över Olof Palmes gata till Adolf Fredriks kyrkogård där vandringen avslutas.Här sätts monumenten, konstverken och byggnaderna i samband med händelser och skeenden somförändrade det svenska samhället och formade historien. Personerna bakom historien lyfts fram i enskildring av den sociala och ekonomiska bakgrunden för den fackliga och politiska arbetarrörelsensframväxt. Under vandringen berättas om demonstrationerna, tidningarna, möteslokalerna och om platsen där det socialdemokratiska partiet bildades en påskhelg 1889. Om enighet och splittring och hundraårig kamp för rösträtt och frihet.

Torsdagar 15, 29 jun, 6, 27 juli, 3, 10 augusti. Samling kl 18.00 vid Brantingmonumentet på Norra Bantorget.

Välkomna!

Alla vandringar är avgiftsfria

Samarrangemang av AKS, ABF samt Arbetarörelsens arkiv och bibliotek.

Read More

Sensommarvandringar i arbetarrörelsens spår i Stockholm

Posted by on Aug 19, 2016 in Nyheter, Vandringar | 0 comments

Arbetarna och arbetarrörelsen på Söder

Vi vandrar i spåren av den tidiga arbetarrörelsen – 1880-talet och framåt och tittar på arbetsplatser, bostäder, samlingslokaler och minnesmärken.

Torsdag 25 augusti. Samling kl 18.00 på Medborgarplatsen vid trappan till Medborgarhuset vid Anna Lindhs minnesmärke.

 

Bland apelsinflickor, änglamakerskor och andra arbetarkvinnor på Södermalm

Stadsvandring som utgår från romanen Apelsinflickan – om unga kvinnor på Söder-malm under 1880-talet då det var svårt för att arbetarkvinnor att klara sig på låga industri-löner om man överhuvud taget fick ett arbete. Många tvingades prostituera sig, ett system som var godkänt av myndigheterna i mer än 50 år. Andra kvinnor tog upp den fackliga och politiska kampen mot arbetslöshet och samhällets orättvisor.

Författaren Lena Kallenberg och Kjersti Bosdotter leder en vandring på arbetarkvinnornas Södermalm.

Lördag 27 augusti kl 13.00. Samling vid Groens Malmgård, Vitabergsparken. Buss 3 till Renstiernas gata.

 

Konflikter och strider under den tidiga arbetarrörelsen

Vi vandrar i spåren av fackliga och politiska konflikter, demonstrationer och sammanstötningar.

Torsdag 1 september kl 18.00. Samling på Tegelbacken nr 2.

 

Norra begravningsplatsen

Välkommen till en guidad vandring på Norra Begravningsplatsen. Många av arbetarrörelsens ledande gestalter är begravda på Norra begravningsplatsen. Vandringen för oss till August Palms, Hinke Bergegrens, Kata Dal-ströms, Fredrik Sterkys, Herman Lindqvists, Per Albin Hanssons med fleras gravar.

• Lördag 10 september kl 13.00. Samling på Norra begravningsplatsen, Solna kyrkväg, Grind III.

 

I Maria Sandels spår på Skogskyrkogården.

Vandring med berättelser om och uppläsning av Maria Sandels texter. Besök vid Maria Sandels grav.

Söndag den 11 september kl 13.00. Samling utanför Skogskyrkogårdens T-banestation.

I samarbete med Maria Sandel sällskapet.

 

Vandringarna sker i samarbete mellan AKS, ABF samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Read More

Vandra i Maria Sandels spår

Posted by on Maj 10, 2016 in Vandringar | 0 comments

Maria Sandel-sällskapet bjuder på sång, musik och spännande berättelser om vår första kvinnliga arbetarförfattare

Maria Sandel (1870-1927) är vår första kvinnliga arbetarförfattare. Hon levde hela sitt liv på Kungsholmen i Stockholm under mycket knappa omständigheter, men lyckades ändå publicera ett flertal böcker, noveller och dikter. I hennes verk skildras Kungsholmen som vid den här tiden var en utpräglad arbetarstadsdel med stora industrier och arbetarkaserner. Maria Sandel berättar om vardagslivet, nöden och utsattheten, men också om gemenskapen och solidariteten.

Denna vandring tar cirka 1,5 timme och leds av styrelseledamöter i Maria Sandelsällskapet, som bjuder på sång, musik och spännande berättelser.

Samling vid T-banans uppgång Parmmätargatan (utanför hissen) station Rådhuset, blå linjen kl 13.00.

Arrangörer: ABF Stockholm, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Maria Sandelsällskapet

Read More

Vandringar i arbetarrörelsens spår i Stockholm 2015

Posted by on Maj 26, 2015 in Vandringar | 0 comments

Från Branting till Palme – En vandring i arbetarrörelsens historia

Vandring i centrala Stockholm, från Norra Bantorget, Via Folkets Hus, över Olof Palmes gata till Adolf Fredriks kyrkogård där vandringen avslutas.

Guidade vandringar torsdagar 11, 25 juni, 2, 30 juli, 6, 13 augusti. Samling kl 18.00 vid Brantingmonumentet på Norra Bantorget. Ingen avgift.

Bland apelsinflickor, änglamakerskor och andra arbetarkvinnor på Södermalm

Vandringen utgår från Lena Kallenbergs roman Apelsinflickan om 1880-talets arbetarkvinnor.

Lördag 13 juni. Samling kl 13.00 vid Groens malmgård, Malmgårdsvägen.  Avgift 60 kr.

Bland flyktingar och författare på Kungsholmen

Vandringen utgår från Lena Kallenbergs doku-mentärroman I krig och kärlek.

Söndag 14 juni. Samling kl 13.00 vid T-bana Fridhemsplan, uppgång Västermalmsgallerian. Avgift 60 kr.

Björkhagen – modern 50-talsförort

En vandring i arbetarförorten med en genom-tänkt och arkitektoniskt väl utformad stadsdel.

Måndag 27 april. Samling kl 18.30 vid T-bane-stationen Björkhagen. Ingen avgift.

I Maria Sandels fotspår

Vandring i spåren av vår första kvinnliga arbetar-författares liv och verk på Kungsholmen.

Söndag 3 maj. Samling kl 13.00 T-bana Fridhemsplan, uppgång Mariebergsgatan (blå linjen). Ingen avgift.

Arbetarna och arbetarrörelsen i Katarina

Vandringen för oss till tidiga arbetsplatser, arbe-tarbostäder och mötesplatser i området Västra Katarina.

Måndag 4 maj. Samling kl 18.00 vid Anna Lindhs minnesskulptur på Medborgarplatsen. Ingen avgift.

Arbetarna och arbetarrörelsen på Söder

Vi vandrar i spåren av den tidiga arbetarrörelsen – 1880-talet och framåt – och tittar på arbetsplatser, bostäder, samlingslokaler och minnesmärken.

Måndag 11 maj. Samling kl 18.00 utanför pendeltågstationen Södra station, utgång Rosenlundsgatan. Ingen avgift.

Arbetarnas Kungsholmen

Arbetsplatser, bostäder, människor, strejker och händelser i arbetarrörelsens historia kring förra sekelskiftet.

Måndag 18 maj. Samling kl 18.00 vid T-bana Rådhuset, uppgång Parmmätargatan. Ingen avgift.

Bagarmossen – 50-talsförort i omvandling

En vandring i arbetarförorten Bagarmossen.

Tisdag 19 maj. Samling kl 18.30 vid T-banestationens uppgång. Ingen avgift.

Alla dessa författare på Kungsholmen

Följ med på en vandring på Västra Kungsholmen med författaren Hans Lagerberg.

Lördag 30 maj. Samling kl 14.00 vid Thorildsplans T-banestations utgång. Avgift 60 kr.

Pionjärerna på Norra Begravningsplatsen Arbetarrörelsens fackliga och politiska ledare – rundvandring.

Söndag 31 maj. Samling kl 13.00 vid Grind III. Ingen avgift.

Gershedens Folkets hus på Skansen

Gershedens Folkets hus från 1908 skänktes 1958 av arbetarrörelsen i Ransäter, Värmland till Skansen och återinvigdes där 1961.

Onsdag 10 juni kl 18.00. Fri entré. Anmälan till marianne.k.larsson@abf.se, tel 08-453 41 02.

Read More