Bidra till gravvården

AKS har sedan några år tillbaka vårdnaden om August Palms och Kata Dalströms gravar på Norra begravningsplatsen i Solna. Sällskapen har också, tillsammans med arbetarrörelsen i Malmö,  vården av Henrik Menanders grav på S:t Paulikyrkogården i Malmö. Gravarna är blomstersmyckade och till alla tre gravar görs guidade vandringar.

Den som vill bidra till våra pionjärers gravvård kan använda AKS plusgiro 1725-1 och märka inbetalningen med ”gravvård”.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *