Posted by on Sep 16, 2018 in Nyheter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Ellen Key och inbördeskriget i Finland

Historikern Ulla Wikander berättar om ”fredsvännen” Ellen Key som när inbördeskriget bryter ut i Finland 1918 tar klar ställning för de vita och skriver på uppropet om att vapen och ammunition borde sändas till Mannerheims armé.

Svart gryning – fascismen i Finland 1919-1944

Historikerna Aapo Roselius, Oula Silvennoinen och Marko Tikka granskar i en omfattande bok den finska fascismen under mellankrigstiden, hur den fick stöd av näringslivet och samhällets toppskikt. Aapo Roselius medverkar i detta seminarium som handlar om hur nära ett fascistiskt maktövertagande Finland var.

Lördag 24 november.

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek