Posted by on sep 26, 2019 in Kommande aktiviteter, Seminarier, Seminarier och möten | 0 comments

Frukostseminarium med Malin Arvidsson, Lunds universitet.

Nelly Thüring var en av de fem första riksdagskvinnorna som intog sina platser i januari 1922. Hon är född i Mala utanför Hässleholm och det var i Kristianstad som hon första gången hörde en socialistisk agitator. Det politiska engagemanget tog fart under åren i Lund, kring sekelskiftet 1900. Inför valet 1921 gjorde hon långa agitationsresor i syfte att få kvinnorna att utnyttja sin nyvunna rösträtt. Utifrån hennes reserapporter och artiklar kan vi få en inblick i villkoren för kvinnors politiska engagemang vid tiden för demokratins genombrott.

Torsdag 3 oktober kl 08.30-10.00

LO, Barnhusgatan 18.

Anmälan senast 29 september på www.arbark.se

Arrangeras av ABF, AKS och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.