Posted by on sep 26, 2019 in Nyheter | 0 comments

Tisdagen den 17 april 2018 var det årsmöte i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap under ledning av Åke Gylfe. Årsmötet omvalde Kjersti Bosdotter som ordförande och Anne-Marie Lindgren och Bjarne Isacson (tidigare suppleant) till ordinarie ledamöter. Göran Nilsson omvaldes som suppleant och Erik Boman invaldes i styrelsen som ny suppleant.

Björn Andersson och Ann-Christine Holgersson valdes om till ordinarie revisorer och Kenneth Nilsson omvaldes som revisorssuppleant. Tore Lidbom och Jan Aspefjord omvaldes till valberedningen och som tredje ledamot nyvaldes Alexander Lindholm.
Lars Ekdahl lämnar styrelsen efter många års insatser men kommer att fortsätta sitt arbete i bokkommittén där han gör ett gediget arbete och drar ett tungt lass.

I anslutning till årsmötet talade Margareta Ståhl om Rösträttsfanor i rörelse – om kampen för rösträtt.