Posted by on feb 17, 2021 in Medlemsinformation | 0 comments

Styrelsen har tillsammans med revisorerna beslutat att flytta årsmötet till månadsskiftet augusti-september. I god tid innan kommer vi att meddela tid och plats. Verksamhetsberättelsen skickas ut under februari – mars 2021.