Posted by on sep 17, 2021 in Gravvård | 0 comments

AKS har vårdnaden om August Palms, Kata Dalströms och Hinke Berggrens gravar på Norra begravningsplatsen i Solna samt Karl Kilboms grav på Bromma kyrkogård. Vården av Henrik Menanders grav på St Paulikyrkogården i Malmö delas med arbetarrörelsen i Malmö.

AKS blomstersmyckar gravarna och till dem görs guidade vandringar.

Den som vill bidra till våra pionjärers gravvård: använd AKS plusgiro 1725-1 och märk betalningen ”gravvård”.